hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PCer - Sikker Oppstart (Windows 10)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-PCer med Windows 10 og Sikker oppstart.
Sikker oppstartskonfigurasjon hjelper en datamaskin med å motstå angrep og infeksjoner fra skadelig programvare. Når datamaskinen ble produsert, opprettet UEFI en liste over nøkler som identifiserer klarert maskinvare, fastvare og operativsystemets lastingskode. Det ble også opprettet en liste over nøkler som identifiserer kjent skadelig programvare.
Når Sikker oppstart er aktivert, blokkerer datamaskinen potensielle trusler før de kan angripe eller infisere datamaskinen. Sikker oppstart kan for eksempel hindre datamaskinen i å starte opp fra ulovlig kopierte CDer eller DVDer som kan skade datamaskinen. Sikker oppstart godtar gyldige gjenopprettingsdisker eller Windows-disker.
Det kan hende at du trenger å deaktivere Sikker oppstart for å bruke maskinvare (for eksempel eldre skjermkort) som Sikker oppstart ikke gjenkjenner, eller til å starte opp fra en CD eller DVD som ikke gjenkjennes. Hvis Sikker oppstart ikke gjenkjenner maskinvare, bruker ikke Windows maskinvaren når den starter opp, og du kan oppleve problemer med å starte datamaskinen. Hvis Sikker oppstart ikke gjenkjenner et skjermkort, kan datamaskinen vise en blank skjerm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese avsnittet Feilsøking.

Systemkrav for å bruke sikker oppstart i Windows 10

Alle HP og Compaq datamaskiner som ble produsert med Windows 10 kan bruke Sikker oppstart. Sikker Oppstart er aktivert som standard på disse datamaskinene. Hvis du oppgraderer en datamaskin produsert med Windows 7 eller tidligere til Windows 10 eller 8, kan du bruke Sikker oppstart bare hvis en AMI BIOS-versjon 8 som er kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) er tilgjengelige for datamaskinen.
merknad:
HP og Compaq bærbare PCer som ble produsert med Windows 7 eller tidligere kan ha en tilgjengelig BIOS-oppdatering som muliggjør bruk av Sikker oppstart. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du Oppdatere BIOS.
merknad:
Stasjonære PCer fra HP og Compaq som ble produsert med Windows 7 eller tidligere, har ikke en BIOS-versjon som gir mulighet for bruk av Sikker oppstart og dette vil ikke bli gjort tilgjengelig for disse datamaskinene.

Bruke Sikker oppstart på en eldre bærbar datamaskin med Windows 10

De fleste bærbare HP-datamaskiner bruker Insyde BIOS. Bruk instruksjonene i dette avsnittet til å aktivere eller deaktivere Sikker oppstart på den bærbare datamaskinen.

Aktivere Sikker oppstart på en bærbar PC i Windows 10

Sikker oppstart er som standardvalg aktivert på datamaskiner som ble produsert med Windows 8 eller Windows 10. Hvis Sikker oppstart har blitt deaktivert eller hvis du aktiverer en bærbar datamaskin som ble oppgradert fra Windows 7 eller en tidligere versjon, følger du denne fremgangsmåten for å aktivere den:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes. Dette kan ta mer enn ett forsøk.
  Figur : Oppstartmeny
  Oppstartmeny
 3. Trykk på F10 for å åpne BIOS-konfigurasjon.
 4. Bruk høyre piltast til å velge menyen Systemkonfigurasjon, bruk ned-piltasten til å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
  Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
 5. Bruk ned-piltasten til å velge Sikker oppstart og trykk på Enter-tasten for å endre innstillingen til Aktivert.
  Figur : Sikker Oppstart: Aktivert
  Sikker Oppstart: Aktivert
 6. Klikk på Enter for å lagre endringen.
 7. Bruk venstre piltast til å velge menyen Fil, bruk pil ned for å velge Lagre endringer og avslutt, og trykk deretter på Enter for å velge Ja.
 8. Verktøyet for datamaskinoppsett lukkes, og datamaskinen starter på nytt.

Deaktivere Sikker oppstart på bærbare PCer med Windows 10

Du ønsker kanskje å deaktivere Sikker oppstart for å installere ny maskinvare eller starte opp fra en CD eller DVD. Følg disse trinnene for å deaktivere Sikker oppstart:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
  Figur : Oppstartmeny
  Oppstartmeny
 3. Trykk på F10 for å åpne BIOS-konfigurasjon.
 4. Bruk høyre piltast til å velge menyen Systemkonfigurasjon, bruk ned-piltasten til å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
  Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
 5. Bruk ned-piltasten til å velge Sikker oppstart og trykk på Enter-tasten for å endre innstillingen til Deaktivert.
  Figur : Sikker Oppstart: Deaktivert
  Sikker Oppstart: Deaktivert
 6. Klikk på Enter for å lagre endringen.
 7. Bruk venstre piltast til å velge menyen Fil, bruk pil ned for å velge Lagre endringer og avslutt, og trykk deretter på Enter for å velge Ja.
 8. Verktøyet for datamaskinoppsett lukkes, og datamaskinen starter på nytt. Når datamaskinen har startet på nytt, vises skjermbildet Endring i operativsystemets oppstartsmodus, og du blir bedt om å bekrefte endringene av oppstartsalternativene. Skriv ned koden som vises på skjermen, og trykk på Enter for å bekrefte endringene og fortsette til Windows.

Bruke Sikker oppstart på nyere bærbare datamaskiner

De fleste bærbare HP-datamaskiner bruker Insyde BIOS. Bruk instruksjonene i dette avsnittet for å aktivere eller deaktivere Sikker oppstart på din bærbare datamaskin ved hjelp av Windows 10 eller Windows 8.

Aktivere sikker oppstart på nyere bærbare datamaskiner som inkluderer Legacy-støtte

Sikker oppstart er som standardvalg aktivert på datamaskiner som ble produsert med Windows 10 eller 8. Hvis Sikker oppstart har blitt deaktivert eller hvis du aktiverer en bærbar datamaskin som ble oppgradert fra en eldre versjon av Windows, følger du denne fremgangsmåten for å aktivere den:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen, og trykk på Esc-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 3. Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F10 for å åpne BIOS-oppsett.
  Figur : Oppstartmeny
  Oppstartmeny
 4. Bruk høyre piltast til å velge menyen Systemkonfigurasjon, bruk ned-piltasten til å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
  Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
 5. Bruk nedpilene til å velge Støtte for eldre systemer og trykk Enter, velg deaktivert hvis den er aktivert og trykk Enter.
  Figur : Støtte for eldre systemer
  Bilde: Støtte for eldre systemer
 6. Bruk opp og pil ned-tastene til å velge Sikker oppstart og trykk Enter, og bruk deretter pil opp og pil ned-tastene til å velge aktivert, og trykk Enter.
  Figur : Sikker Oppstart
  Bilde: Sikker Oppstart
 7. Trykk på F10 for å bekrefte endringene og bruk venstre piltaster til å velge Ja, og trykk Enter for å Avslutte og lagre endringene.
  Datamaskinen starter automatisk Windows med Sikker oppstart aktivert.
  Figur : Avslutt Lagre endringer
  Bilde: Avslutt Lagre endringer

Deaktivere sikker oppstart på nyere bærbare datamaskiner som inkluderer Legacy-støtte

Det kan hende du ønsker å deaktivere Sikker oppstart for å installere ny maskinvare eller starte opp fra en ekstern oppstartbar enhet, for eksempel en CD- eller DVD- eller USB-stasjon.

Trinn 1: Deaktiver Sikker oppstart og aktiver Vanlig oppstart

Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere Sikker oppstart og Aktivere oppstart med støtte for eldre systemer:
 1. Slå helt av datamaskinen.
 2. Slå på datamaskinenved å trykke på strøm-knappen og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 3. Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F10 for å velge BIOS-oppsett.
  Figur : Oppstartmeny
  Oppstartmeny
 4. Bruk høyre piltast til å velge menyen Systemkonfigurasjon, bruk ned-piltasten til å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
  Valget Oppstartsalternativer i vinduet Systemkonfigurasjon
 5. Bruk ned-piltasten til å velge Sikker oppstart og trykk på Enter-tasten for å endre innstillingen til Deaktivert og trykk Enter.
  Figur : Sikker Oppstart
  Bilde: Sikker Oppstart
 6. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Støtte for eldre systemer, trykk Enter for å endre innstillingen til Aktiver og trykk deretter Enter igjen.
  Figur : Støtte for eldre systemer
  Bilde: Støtte for eldre systemer
 7. Bruk venstre og høyre piltastene til å velge Ja på bekreftelsesvinduet, og trykk Enter for å aktivere støtte for eldre versjoner.
  Figur : Bekreftelsesvindu
 8. Bruk nedpilene til å velge en enhet i Oppstartsrekkefølge for eldre enheter-menyen, og trykk F5 og F6 for å flytte enheten ned eller opp.
  Figur : Oppstartsrekkefølge for eldre enheter
  Bilde: Oppstartsrekkefølge for eldre enheter
 9. Trykk på F10 for å bekrefte endringene og bruk venstre piltaster til å velge Ja, og trykk Enter for å Avslutte og lagre endringene.
 10. Så snart datamaskinen starter, kan en melding vises som angir at oppstartsmodus er endret, skriv da inn den firesifrede koden vises i meldingen, deretter trykker du Enter for å bekrefte endringen. Hvis ikke, gå videre til neste trinn.
  Figur : Melding om endring av oppstartsmodus
  merknad:
  Kontroller at du skriver inn koden riktig, fordi der er ingen tekstfelt for å se hva du skriver. Dette er normalt. Når du skriver inn tallene, registreres koden uten noe tekstfelt.
  Datamaskinen starter Windows 10.

Trinn 2: Velg stasjonen som oppstartsenhet

For å starte datamaskinen fra en gyldig oppstartbar disk eller USB-stasjon, for eksempel en HP gjenopprettingsplate, bruker du Sikker oppstartmenyen til å velge stasjonen som oppstartenhet.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå datamaskinen helt av, vent noen sekunder, slå deretter på datamaskinen og trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til Oppstart-menyen åpnes.
 2. Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F9 for å åpne Alternativer for oppstartsenhet.
 3. Når Oppstartsadministrasjon-vinduet åpnes, bruker du pil opp og pil ned-tastene til å velge en oppstartsenhet og trykk deretter Enter for å velge et alternativ.
  Figur : Alternativer i Oppstartsadministrasjon
 4. Datamaskinen starter fra den valgte oppstartbare enheten.
 5. Hvis du trenger informasjon om hvordan du utfører en Systemgjenoppretting, kan du se HP-støttedokumentet: HP Guided Solution - Utføre en HP Systemgjenoppretting.

Bruke Sikker oppstart på en stasjonær datamaskin

BIOS-en på en stasjonær datamaskin er annerledes enn BIOS-en på en bærbar datamaskin. Bruk instruksjonene i denne delen til å aktivere eller deaktivere Sikker oppstart på en stasjonær datamaskin.

Aktivere Sikker oppstart på en stasjonær datamaskin

Sikker oppstart aktivert som standardvalg på datamaskiner som ble produsert med Windows 10. Hvis Sikker oppstart har blitt deaktivert, følger du denne fremgangsmåten for å aktivere den:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på F10-tasten gjentatte ganger hvert sekund til oppstartsverktøyet for datamaskinen åpnes.
 3. Bruk venstre og høyre piltast til å velge Sikkerhet-menyen.
  Figur : Valget Siker Oppstartskonfigurasjon i vinduet Sikkerhet
  Valget Siker Oppstartskonfigurasjon i vinduet Sikkerhet
 4. Bruk opp- og ned-piltastene for å velge Sikker oppstartkonfigurasjon, og trykk deretter på Enter.
 5. Advarselen for sikker oppstartskonfigurasjon vises. Trykk på F10 for å fortsette.
  Figur : Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
  Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
 6. Bruk venstre og høyre piltaster for å deaktivere Støtte for eldre oppstart hvis det er aktivert.
  Figur : Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
  Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
 7. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Sikker Oppstart, og bruk deretter venstre og høyre piltast til å aktivere den.
 8. Klikk på F10 for å lagre innstillingene.
 9. Trykk på F10 på nytt, og trykk deretter på Enter to ganger for å starte datamaskinen med Sikre oppstart aktivert.
  Figur : Valget Lagre endringer og avslutt
  Valget Lagre endringer og avslutt

Deaktivere Sikker oppstart på en stasjonær datamaskin

Du ønsker kanskje å deaktivere Sikker oppstart for å installere ny maskinvare eller starte opp fra en CD eller DVD. Følg disse trinnene for å deaktivere Sikker oppstart:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på F10-tasten gjentatte ganger hvert sekund til oppstartsverktøyet for datamaskinen åpnes.
 3. Bruk venstre og høyre piltast til å velge menyen Sikkerhet, bruk opp- og ned-piltastene til å velge Sikker oppstartskonfigurasjon, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Valget Siker Oppstartskonfigurasjon i vinduet Sikkerhet
  Valget Siker Oppstartskonfigurasjon i vinduet Sikkerhet
 4. Advarselen for sikker oppstartskonfigurasjon vises. Trykk på F10 for å fortsette.
  Figur : Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
  Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
 5. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Sikker oppstart, og bruk deretter venstre og høyre piltast til å deaktivere innstillingen.
  Figur : Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
  Vinduet Sikker Oppstartskonfigurasjon
 6. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Støtte for eldre oppstart, og bruk deretter venstre og høyre piltast til å aktivere innstillingen.
 7. Klikk på F10 for å lagre innstillingene.
 8. Trykk på F10 igjen, og trykk deretter på Enter to ganger for å starte datamaskinen på nytt.
  Figur : Valget Lagre endringer og avslutt
  Valget Lagre endringer og avslutt
 9. Så snart datamaskinen starter, vises en melding som angir at oppstartsmodusen er endret.
  Figur : Melding om endring av oppstartsmodus
  Melding om endring av oppstartsmodus
 10. Skriv inn den firesifrede koden som vises i meldingen, og trykk deretter på Enter for å bekrefte endringen.
  merknad:
  Det vises ikke noe tekstfelt for koden. Dette er normalt. Når du skriver inn tallene, registreres koden uten noe tekstfelt.
  Datamaskinen starter Windows 10.

Vanlige spørsmål om sikker oppstart

Klikk på hvert spørsmål for å finne svaret til et vanlig spørsmål om Sikker oppstart.

Feilsøking problemer med sikker oppstart

De følgende avsnittene gir informasjon til å løse problemer med Sikker oppstart. Klikk på hvert problem for å se en løsning.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...