hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PCer - Bruke HP Recovery Manager til å sikkerhetskopiere og gjenopprette systemet på bærbare datamaskiner fra HP Omen 15

Dette dokumentet gjelder bærbare HP Omen 15-datamaskiner med Windows 8.
Når du har konfigurert datamaskinen, kan du bruke HP Recovery Manager til å lage gjenopprettingsmedier. Deretter kan dette gjenopprettingsmediet brukes til å utføre systemgjenoppretting hvis harddisken blir korrupt. En systemgjenoppretting installerer det opprinnelige operativsystemet og programmene som ble installert på fabrikken.

Lage gjenopprettingsmedier

HP Recovery Manager lagrer datamaskinens programvarebilde på gjenopprettingsplater (CDer eller DVDer) eller en USB-stasjon. Gjenopprettingsplatene gjør det mulig å gjenopprette hele datamaskinen hvis det skulle oppstå en kritisk maskinvarefeil.
Før du oppretter gjenopprettingsmediet, må du lese retningslinjene:
 • Det er bare mulig å lage ett sett av HP-gjenopprettingsmedier. Behandle gjenopprettingsmediene forsiktig, og oppbevar mediet på et trygt sted.
 • HP Recovery Manager undersøker datamaskinen og finner den nødvendige lagringskapasiteten for den tomme USB-flashstasjonen eller antall tomme DVD-plater som kreves.
 • For å opprette gjenopprettingsplater på din HP Omen 15-datamaskin, kan du bruke en ekstern optisk stasjon (kjøpes separat) for å opprette gjenopprettingsplater. Du kan også skaffe gjenopprettingsplater fra HPs kundestøtte. Se heftet Worldwide Telephone Numbers (internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen. Du finner også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/support, velg land eller region, og følg veiledningen på skjermen.
  Du bare bruke tomme DVD-R, DVD + R, DVD-R DL eller DVD+R DL-plater av høy kvalitet. Ikke bruk omskrivbare plater som CD±RW-, DVD±RW-, tolags DVD±RW- eller BD-RE-plater (omskrivbare Blu-ray); De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-programvaren.
  Hvis du bruker en ekstern optisk stasjon, må den være koblet direkte til en USB-port på datamaskinen. Stasjonen kan ikke være koblet til en USB-port på en ekstern enhet, for eksempel en USB-hub.
 • For å opprette en gjenopprettings-flashstasjon på din HP Omen 15-datamaskin, kan du bruke en tom USB-stasjon av høy kvalitet.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til strømnettet før du begynner å lage gjenopprettingsmedier.
 • Opprettelsesprosessen kan ta opptil en time eller mer.
 • Hvis det blir nødvendig, kan du avslutte programmet før du er ferdig med å lage alle gjenopprettingsplatene. HP Recovery Manager vil fullføre brenningen av den gjeldende DVD-platen. Neste gang du åpner HP Recovery Manager, vil du bli spurt om du vil fortsette, slik at de gjenværende platene blir brent.
Bruk følgende fremgangsmåte for å opprette gjenopprettingsmedie.
 1. Skriv recovery manager på startskjermen og velg HP Recovery Manager.
  Figur : Velge HP Recovery Manager
  Velge HP Recovery Manager
 2. Velg Opprette gjenopprettingsmedier, og følg deretter veiledningen på skjermen.
  Figur : Velge Opprett gjenopprettingsmedia
  Velge Opprett gjenopprettingsmedia
For mer detaljert informasjon om hvordan du oppretter gjenopprettingsmedier, se Opprette et gjenopprettingsbilde på plater eller Lagre et gjenopprettingsbilde til en USB flashstasjon (Windows 8).

Oversikt over å gjenopprette systemet

Denne delen beskriver gjenopprettingstyper og alternativer for gjenoppretting som er levert av HP Recovery Manager. Denne delen inneholder også informasjon som du bør vite før du starter gjenopprettingsprosessen.

Typer gjenoppretting

HP Recovery Manager har tre typer gjenoppretting:
 • Systemgjenoppretting - Installerer operativsystemet på nytt og konfigurerer deretter innstillingene for programmene som var installert fra fabrikk.
 • Minimert gjenopprettingsbilde (kun på enkelte modeller) - Installerer operativsystemet og alle maskinvarerelaterte drivere og programvare på nytt, men ikke andre programmer.
 • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger - Gjenoppretter datamaskinen til fabrikkstandard ved å slette alle data fra harddisken og opprette partisjonene på nytt. Deretter installeres operativsystemet og all programvare som var installert fra fabrikk, på nytt.

Alternativer for gjenoppretting

Det er flere alternative måter å gjenopprette systemet. Velg gjenopprettingsalternativet som passer best i din situasjon og med ditt kunnskapsnivå:
 • Hvis du trenger å løse et problem med et forhåndsinstallert program eller driver, kan du se Reinstallere drivere og programmer.
 • Hvis du vil tilbakestille datamaskinen ved å bruke et minimert gjenopprettingsbilde, kan du velge alternativet Minimert gjenopprettingsbilde fra HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte modeller) eller HP-gjenopprettingsmedier. Minimert gjenopprettingsbilde installerer bare drivere og aktiveringsprogramvare for maskinvare. Andre programmer som er inkludert i programvarebildet, vil fortsatt være tilgjengelig for installering gjennom alternativet Installer drivere og programmer på nytt i HP Recovery Manager. For mer informasjon, kan du se Bruke HP gjenopprettingspartisjonen for å utføre en minimert avbildningsgjenoppretting.
 • Hvis du vil gjenopprette datamaskinens opprinnelige partisjonering og innhold fra fabrikk, kan du velge alternativet for systemgjenoppretting fra HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte modeller) eller bruke HP-gjenopprettingsmediet som du har laget. For mer informasjon, kan du se Bruke HP Recovery-partisjonen for å utføre en fabrikktilbakestilling.
 • Hvis du har skiftet harddisk, kan du utføre en fabrikktilbakestilling for å gjenopprette fabrikkprogrambildet på den nye stasjonen. For mer informasjon, kan du se Bruke HP Recovery-partisjonen for å utføre en fabrikktilbakestilling.

Før du begynner

  forsiktig:
HP Recovery Manager vil ikke automatisk sørge for sikkerhetskopiering av personlige data. Du må sikkerhetskopiere alle personlige data du vil beholde, hvis det er mulig.
 • HP Recovery Manager gjenoppretter bare programvare som er installert fra fabrikk. Når det gjelder programvare som ikke følger med datamaskinen, må du enten laste ned programvaren fra produsentens nettsted eller installere den på nytt fra mediene du får fra produsenten.
 • Gjenoppretting ved hjelp av HP Recovery Manager bør brukes som en siste utvei for å løse datamaskinproblemer.
 • Hvis harddisken på datamaskinen svikter, må du bruke HP-gjenopprettingsmediet til å gjenopprette.
 • Hvis du skal bruke alternativet Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, må du bruke HP-gjenopprettingsmediet til å gjenopprette.
 • Hvis HP-gjenopprettingsmediet som du opprettet ikke fungerer, kan du få gjenopprettingsmedier for systemet fra HP kundestøtte. Se heftet Worldwide Telephone Numbers (internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen. Du finner også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/support, velg land eller region og følg deretter veiledningen på skjermen.
For mer detaljert informasjon om gjenvinning av datamaskinen, se HP Guidet Solution - Utføre en HP System Recovery.

Bruke HP Recovery-partisjonen til å gjenopprette et minimert gjenopprettingsbilde (kun på enkelte modeller)

Minimert gjenopprettingsbilde installerer bare drivere og aktiveringsprogramvare for maskinvare. Andre programmer som er inkludert i programvarebildet, vil fortsatt være tilgjengelig for installering gjennom alternativet Installer drivere og/eller programmer på nytt i HP Recovery Manager. Gjør følgende for å utføre en minimert avbildningsgjenoppretting:
 1. Velg HP-gjenopprettingsmiljø fra hjemmesiden for HP Recovery Manager.
  Figur : Velg HP Recovery Environment
  Velg HP Recovery Environment
  Det åpnes et vindu som spør om du ønsker at systemet starter på nytt og går til gjenopprettingsmiljøet. Klikk på OK for å fortsette.
  Figur : Klikk på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Klikk på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Datamaskinen vil starte på nytt og gå til gjenopprettingsmiljøet.
 2. Når gjenopprettingsmiljøet åpnes, velger du Minimert avbildningsgjenoppretting, og deretter følger du instruksjonene på skjermen.
  Figur : Velge Minimert avbildningsgjenoppretting
  Velge Minimert avbildningsgjenoppretting

Gjenopprette systemet med HP gjenopprettingsmedier

Du kan bruke HP-gjenopprettingsmedier til å gjenopprette det opprinnelige systemet. Denne metoden kan brukes hvis systemet ikke har en HP Recovery-partisjon eller hvis harddisken ikke virker.
 1. Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
 2. Sett HP gjenopprettingsmediet som du opprettet, start datamaskinen på nytt og følg instruksjonene på skjermen.
  merknad:
  Hvis datamaskinen ikke automatisk startes på nytt i HP Recovery Manager, endrer du datamaskinens oppstartrekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Endre oppstartsrekkefølge.
Hvis HP-gjenopprettingsmediet ikke fungerer, kan du få gjenopprettingsmedier for systemet fra HP kundestøtte. Se heftet Worldwide Telephone Numbers (internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen. Du finner også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/support, velg land eller region og følg deretter veiledningen på skjermen.

Bruke HP Recovery-partisjonen til å utføre en fabrikktilbakestilling (kun på enkelte modeller)

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger gjenoppretter datamaskinen til den opprinnelige fabrikktilstanden ved å slette alle data fra harddisken og opprette partisjonene på nytt. Deretter installeres operativsystemet og all programvare som var installert fra fabrikk, på nytt. For å utføre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger ved hjelp av HP gjenopprettingspartisjonen, gjør du følgende:
 1. Velg HP-gjenopprettingsmiljø fra hjemmesiden for HP Recovery.
  Figur : Velg HP Recovery Environment
  Velg HP Recovery Environment
  Det vises en melding som spør om du vil at datamaskinen skal starte på nytt og gå til gjenopprettingsmiljøet. Klikk på OK for å fortsette.
  Figur : Klikk på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Klikk på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Datamaskinen vil starte på nytt, og alternativer for gjenopprettingsmiljøet vises.
 2. Klikk på Systemgjenoppretting i HP Recovery Manager, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  Figur : Velge System Recovery
  Velge System Recovery

Installer driveren og programvaren på nytt

Hvis du trenger å rette opp et problem med et forhåndsinstallert program eller driver, velg Drivere og / eller programmer på nytt fra HP Recovery Manager hjemmesiden, og deretter fullføre instruksjonene på skjermen.
Figur : Velge Installer drivere eller programmer på nytt
Velge Installer drivere eller programmer på nytt

Alternativ metode for å åpne HP Recovery-partisjonen (for enkelte modeller)

Med HP Recovery Manager kan du gjenopprette systemet eller foreta en gjenoppretting av minimert gjenopprettingsbilde uten gjenopprettingsplater eller en USB-flashstasjon for gjenoppretting. Denne typen gjenoppretting kan bare brukes hvis harddisken fortsatt fungerer. Slik starter du HP Recovery Manager fra HP gjenopprettingspartisjon, gjør du følgende:
 1. Trykk F11 mens maskinen starter. Eller trykk og hold F11 nede mens du trykker på av/på-knappen.
 2. Velg Feilsøk på menyalternativene.
 3. Velg Recovery Manager og følg veiledningen på skjermen.

Endre datamaskinens oppstartrekkefølge

Hvis datamaskinen ikke starter på nytt i HP Recovery Manager, kan du endre datamaskinens oppstartsrekkefølge. Oppstartsrekkefølgen er rekkefølgen på enhetene som er oppført i BIOS der datamaskinen ser etter oppstartsinformasjon. Du kan endre valget til en optisk stasjon eller en minnepenn. Slik endrer du oppstartrekkefølgen:
 1. Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
 2. Start datamaskinen på nytt, trykk raskt esc -tasten, og trykk på F9 -tasten. Oppstartsalternativene vises.
 3. Velg den optiske stasjonen eller USB-flashstasjonen du vil starte fra.
 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Fjerne HP Recovery-partisjonen

Hvis du vil fjerne gjenopprettingspartisjonen for å få mer plass på harddisken, har HP Recovery Manager har alternativet Fjern gjenopprettingspartisjon. Hvis du vil fjerne gjenopprettingspartisjonen, velg Fjern gjenopprettingspartisjon fra startsiden for HP Recovery Manager, og følg instruksene på skjermen.
Figur : Velge Fjern gjenopprettingspartisjon
Velge Fjern gjenopprettingspartisjon

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...