hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro X476 og X576 MFP-serien - Feilmeldinger

Feilmeldinger

Følgende Kontrollpanel meldinger og programvarefeilmeldinger, som vises på skjermen på brukerens datamaskin, viser gjeldende status for produktet eller forhold som kan kreve handling.
Programvaremelding
Kontrollpanelmelding
Beskrivelse
Løsning
Tilbehørskuff 3 mangler eller åpen
Tilbehørskuff 3 mangler eller åpen
Produktet finner ikke skuffen.
Installer og lukk skuffen.
Legg i papir i flerbruksskuffen
Legg i papir i flerbruksskuffen
Produktet finner ikke papir i skuff 1.
Legg mer papir i skuffen, og trykk deretter på OK -knappen.
ADM-feilmating
ADM-feilmating
Produktet har oppdaget en feilmating gjennom dokumentmateren.
Legg i papir, og prøv igjen.
Hvis feilen vedvarer, rengjør dokumentmateren og materullene.
Automatisk dokumentmaterdeksel åpent
Automatisk dokumentmaterdeksel åpent
Dokumentet dokumentmateren deksel er åpent.
Lukk dokumentmaterdekselet.
Feil ved blekkpatron
Problem med blekkpatron
Produktet har oppdaget skade på en eller flere blekkpatroner.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekkpatroner. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. For å kontrollere autensiteten til blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
 1. Fjern strømforsyningen og tørk kontakten med et tørt, lofritt materiale, som et kaffefilter eller en brillepussefille. Vær forsiktig så du ikke berører kontakten med noe annet.
 2. Installer på nytt, og vent i 10 sekunder. Hvis meldingen ikke blir borte, slå skriveren av og deretter på (og hvis nødvendig, dra ut kontakten).
 3. Hvis det ikke hjelper, må du skifte ut blekkpatronen med en ny.
 4. Fungerer ikke dette har skriveren behov for service.
Blekkpatronproblem
Problem med blekkpatron
Produktet har oppdaget at en blekkpatron mangler eller er skadet.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekkpatroner. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. For å kontrollere autensiteten til blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
merknad:
Skriveren din kan aktiveres med dynamisk sikkerhet. Blekkpatroner uten HP-brikke fungerer kanskje ikke, og de som fungerer i dag vil kanskje ikke fungere i fremtiden. For mer informasjon, kan du se HP Inkjet-skrivere - Dynamisk sikkerhetsfunksjon påvirker blekkpatronene ved bruk av ikke-HP sikkerhetsbrikke.
 1. Fjern strømforsyningen og tørk kontakten med et tørt, lofritt materiale, som et kaffefilter eller en brillepussefille. Vær forsiktig så du ikke berører kontakten med noe annet.
 2. Installer på nytt, og vent i 10 sekunder. Hvis meldingen ikke blir borte, slå skriveren av og deretter på (og hvis nødvendig, dra ut kontakten).
 3. Hvis det ikke hjelper, må du skifte ut blekkpatronen med en ny.
 4. Fungerer ikke dette har skriveren behov for service.
Tøm utgangsområde
Tøm utgangsområde
Produktet har oppdaget en papirstopp i utgangsområdet.
Fjern alt papir fra utgangsklaff området.
Kontroller at klaffen kan åpnes og lukkes. Hvis ikke, skift utgangsklaff.
Lukk blekktilgangsdeksel
Lukk blekktilgangsdeksel
Produktet har oppdaget at blekkpatrondekselet er åpent.
Lukk dekselet.
Lukk venstre deksel
Lukk venstre deksel
Produktet har oppdaget at venstre deksel er åpent.
Lukk dekselet.
Råd ved uekte blekkpatroner
Råd ved uekte blekkpatroner
Dette er kun en programvaremelding. Produktet har oppdaget en mulig piratkopiblekkpatronen.
På datamaskinen, klikker du på hypertekstkobling for å rapportere svindel, eller klikk på Fortsett -knappen for å fjerne meldingen.
Ikke bruk SETUP-blekkpatroner
Ikke bruk SETUP-blekkpatroner
Setup-blekkpatroner som fulgte med produktet kan ikke brukes når produktet er initialisert.
Fjern disse patronene, og installer deretter ikke-setup-blekkpatroner. En ny SETUP-patron kan ikke brukes i en skriver som allerede er initialisert.
Tosidigmodulen mangler
Tosidigmodulen mangler
Produktet finner ikke dobbelmodulen.
Installer tosidigmodulen.
Tom blekkpatron?
Tom blekkpatron?
Produktet finner ikke blekk i den angitte blekkpatronen.
Hvis det vises blekk i blekkpatronen, trykk på OK -knappen for å fortsette å skrive ut. Hvis blekkpatronen er tom, må du skifte ut patronen.
HP Protected-blekkpatron er installert
HP Protected-blekkpatron er installert
Produktet har oppdaget blekkpatroner som er låst i et annet produkt ved hjelp av HP Cartridge Protection-funksjonen. Blekkpatroner som er låst i et annet produkt vil ikke fungere i dette produktet.
Skift ut blekkpatronen som angis i feilmeldingen.
Inkompatible blekkpatroner
Inkompatible blekkpatroner
Produktet har oppdaget en blekkpatron eller blekkpatroner som ikke er ment for bruk med produktet.
Hvis en fastvareoppdatering er tilgjengelig, kan du installere den.
Hvis det ikke hjelper, kan du utføre vedlikehold på skriveren.
Blekkpatronene som er tomme
Blekkpatronene som er tomme
Én eller flere av blekkpatronene er tomme.
Skift ut den tomme blekkpatronen eller blekkpatronene som er angitt i feilmeldingen.
Hvis denne meldingen vises når blekkpatronen er ny eller ser ut til å inneholde blekk, kan du prøve følgende:
 1. Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
 2. Kontroller at skriveren står jevnt (en blyant skal ikke rulle på bordet).
 3. Koble fra, vent i 30 sekunder, og koble til igjen.
Blekksensor feil
Blekksensor feil
Produktets blekksensor er skadet, og produktet skriver ikke lenger.
 1. Åpne og lukk blekkpatrondekselet.
 2. Hvis det ikke hjelper, slå skriveren av og på.
 3. Hvis det ikke hjelper, kan du utføre vedlikehold på skriveren.
Blekksensoradvarsel
Blekksensoradvarsel
Produktets blekksensor har oppdaget en feil. Utskriving med tomme blekkpatroner kan føre til dårlig utskriftskvalitet.
Enten er blekkpatronen etterfylt (og skriveren avleser ikke blekknivåer), eller så er sensoren skadet.
Hvis utskriftskvaliteten er OK, er det vanligvis sensorfeil som er årsaken til meldingen.
Lite blekk
Lite blekk
Blekknivået i den angitte blekkpatronen har nådd et lavt nivå.
Det er ikke nødvendig å skifte ut blekkpatronen på dette tidspunktet. HP anbefaler at du har en ny blekkpatron tilgjengelig og klar for når blekkpatronen er tom.
Hovedskuff 2 mangler eller er åpen
Hovedskuff 2 mangler eller er åpen
Produktet finner ikke skuffen.
Installer og lukk skuffen.
Ikke-HP-blekkpatroner er installert
Ikke-HP-blekkpatron(er)
Produktet har oppdaget en ikke-HP-patron eller patroner.
HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. Skift ut blekkpatroner med HP-blekkpatroner å sørge for best utskriftskvalitet.
Papirstopp
Papirstopp
Produktet har kjørt fast noe papir. Utskrifter kan ikke fortsette før det fastkjørte papiret er fjernet.
Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne det fastkjørte papiret.
Papirstopp i automatisk dokumentmater
Papirstopp
Produktet har oppdaget en papirstopp i dokumentmateren.
Fjern det fastkjørte papiret og trykk deretter på OK -knappen.
Feil papirtype
Feil papirstørrelse
Papirstørrelse produktet registrerer samsvarer ikke med størrelsen valgt i programvaren.
Velg den riktige størrelsen i programvaren, legg i størrelsen som dikteres av programvaren, eller trykk på OK -knappen for å fortsette jobben med feil papirstørrelse.
Papir for kort
Papir for kort
Produktet kan ikke skrive ut på papir med en lengde under 12,5 cm.
Legg i papir som er større enn produktets minimum støttede størrelse, og send utskriftsjobben på nytt.
Papir for kort for auto-dobbeltsidig utskrift
Papir for kort for auto-dobbeltsidig utskrift
Papiret i produktet oppfyller ikke kravene til minimumsstørrelse for automatisk tosidig utskrift (duplexing).
Legg i papir som oppfyller spesifikasjoner for automatisk tosidig utskrift.
Feil papirtype
Feil papirtype
Papirtypen som oppdages av produktet stemmer ikke med typen som er valgt i programvaren.
Velg riktig type i programvaren, legg til typen som dikteres av programvaren, eller trykk på OK -knappen for å fortsette jobben med feil papirstørrelse.
Utskriftskvalitetsadvarsel
Utskriftskvalitetsadvarsel
Produktet har oppdaget et problem med tosidigmodulen.
Fjern og installer deretter tosidigmodulen. Hvis feilen vedvarer, bytter du ut tosidigmodulen.
Skriverfeil
Skriverfeil
Produktets blekksystem har oppdaget en feil.
Slå skriveren av og deretter på igjen.
Oppgradering av skriverforsyning
Oppgradering av skriverforsyning
Produktet har oppdaget en oppgraderingspatron.
Trykk på OK -knappen eller trykk på Oppgrader for å installere oppgradering, eller skifte ut blekkpatron.
Trykk på Oppgrader -knappen for å installere den oppgraderte blekkpatronen, eller skifte ut blekkpatron.
Skriverforsyning oppgraderingsproblem
Skriverforsyning oppgraderingsproblem
En oppgradering av forsyning mislyktes.
Bytte ut blekkpatroner.
Papirstopp ved skriverhodet
Papirstopp ved skriverhodet
Produktet har oppdaget en papirstopp som blokkerer skrivehodet.
Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne det fastkjørte papiret.
Problem med skriverklargjøring
Problem med skriverklargjøring
Produktet har oppdaget en feil med produktklokken. Utskriftskvalitet kan påvirkes.
 1. Åpne og lukk blekkpatrondekselet.
 2. Hvis det ikke hjelper, slå skriveren av og på.
 3. Hvis det ikke hjelper, kan du utføre vedlikehold på skriveren.
Problem med SETUP-blekkpatroner
Problem med SETUP-blekkpatron(er)
Produktet har oppdaget et problem med setup-blekkpatroner, noe som hindrer produktet i å fullføre initialisering under første installasjon.
Bytt ut patroner.
Tjeneste blekkapasitetadvarsel
Tjeneste blekkapasitetadvarsel
Beholder for overskuddsblekk på tosidigmodulen er full eller nesten full. Dette kan føre til problemer med utskriftskvalitet (smearing).
Bytt ut tosidigmodulen, og tilbakestill deretter tjenesten blekkdeteksjonsmekanisme.
 1. Åpne Support-menyen ved å trykke på tilbake-knappen fire ganger.
 2. Bla til Systemkonfigurasjons-menyen, og trykk deretter på OK -knappen.
 3. Bla til Service på blekkbeholder eller tosidigmodulen, og trykk deretter på OK -knappen.
 4. Bla for å bytte ut tosidigmodul, og trykk deretter på OK -knappen.
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.
Start rutinemessige blekkvarsel
Start rutinemessige blekkvarsel
Blekkpatronen som angis har kanskje ikke nok blekk til å fullføre oppstartsprosessen for produktet.
Skift ut blekkpatronen som angis i feilmeldingen.
Magasin 2 tomt for papir
Magasin 2 tomt for papir
Produktet finner ikke papir i skuffen.
Legg mer papir i skuffen, og trykk deretter på OK -knappen.
Skuff 3 deksel åpent
Skuff 3 deksel åpent
Produktet har oppdaget at papirstoppdekselet på høyre side av tilbehørskuff 3 er åpent eller er lukket feil.
Lukk dekselet.
Magasin 3 tomt for papir
Magasin 3 tomt for papir
Produktet finner ikke papir i skuffen.
Legg mer papir i skuffen, og trykk deretter på OK -knappen.
Bruk SETUP-blekkpatroner
Bruk SETUP-blekkpatroner
Produktet trenger SETUP-blekkpatronene som fulgte med produktet for å utføre den første oppsettsprosessen.
Bytt ut blekkpatronene med SETUP-blekkpatronene som fulgte med produktet. SETUP-blekkpatroner kreves for initiering.
Når en SETUP-patron er brukt til å starte en skriver, kan den brukes i den samme eller en annen skriver før den er oppbrukt.
Har tidligere brukte ekte HP-blekkpatroner installert
Brukte HP-patroner
Brukt HP-patron(er) installert
Produktet har oppdaget en brukt blekkpatron eller blekkpatroner.
Trykk på eller berør OK -knappen for å fjerne meldingen.
Brukt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
Brukt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
Dette er kun en programvaremelding. Produktet har oppdaget en etterfylt patron, eller piratkopi blekkpatron.
På datamaskinen klikker du på Ja eller Nei for å fjerne meldingen.
Brukt, etterfylt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
Brukt, etterfylt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
Dette er kun en programvaremelding. Produktet har oppdaget en mulig piratkopiblekkpatronen.
På datamaskinen, klikk på Kjøp nå -knappen for å kjøpe en original HP-kassett, eller klikk på OK -knappen for å fjerne meldingen.
Svært lite blekk
Svært lite blekk
Blekknivå i den angitte blekkpatronen har nådd et svært lavt nivå.
Det er ikke nødvendig å skifte ut blekkpatronen på dette tidspunktet. HP anbefaler at du har en ny blekkpatron tilgjengelig og klar for når blekkpatronen er tom.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...