hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - Skann til USB-stasjon

Innføring

Skriveren kan skanne en fil og lagre den på en USB-flashstasjon.
merknad:
Før du kan skanne til en USB-enhet, må skriveradministratoren eller IT-avdelingen din bruke HPs innebygde webserver til å aktivere og konfigurere funksjonen.

Skann til USB-stasjon

merknad:
Du må kanskje logge deg på skriveren for å bruke denne funksjonen.
 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset, eller legg det med forsiden opp i dokumentmateren, og juster papirskinnene slik at de passer til størrelsen på dokumentet.
 2. Sett USB-enheten inn i USB-porten i nærheten av skriverens kontrollpanel.
 3. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, velger du Skann og deretter Skann til USB-stasjon.
 4. Velg USB-enheten under Destinasjon, og velg deretter lagringsplassering (enten i rotmenyen på USB-enheten eller en eksisterende mappe).
 5. Velg tekstfeltet Filnavn for å åpne et tastatur på berøringsskjermen, skriv inn navnet på filen, og velg Enter-knappen.
 6. Hvis du vil konfigurere innstillinger, for eksempel Filtype og oppløsning, Originalsider og Retning på innhold, velger du Alternativer i nedre venstre hjørne, og velger deretter innstillingene fra Alternativer-menyene. Hvis du blir bedt om det, velger du Ferdig.
 7. Valgfri forhåndsvisning: Trykk på høyre side av skjermen for å forhåndsvise dokumentet. Du kan bruke knappene Utvid og Skjul på venstre side av forhåndsvisningsfeltet for å utvide og skjule skjermbildet for forhåndsvisning.
  Utvid-knapp
  Skjul-knapp
  Bruk knappene på høyre side av skjermen til å justere alternativene for forhåndsvisning, og til å ordne, rotere, sette inn eller fjerne sider.
  Veksle mellom tosidig visning og miniatyrbildevisning. Det er flere tilgjengelige alternativer i miniatyrbildevisning enn i tosidig visning.
  Zoom inn i eller ut på den valgte siden.
  merknad:
  Velg én side om gangen når du vil bruke disse knappene.
  Roter siden 180 grader.
  merknad:
  Denne knappen er bare tilgjengelig i miniatyrbildevisning.
  Slett de valgte sidene.
  merknad:
  Denne knappen er bare tilgjengelig i miniatyrbildevisning.
  Ordne sidene til dokumentet. Velg én eller flere sider og trekk dem mot venstre eller høyre.
  merknad:
  Disse knappene er bare tilgjengelige i miniatyrbildevisning.
  Legg til en side i dokumentet. Skriveren ber deg om å skanne flere sider.
  Fjern endringene som blir gjort i forhåndsvisningen, og start på nytt.
 8. Når dokumentet er klart, velger du Lagre for å lagre filen til USB-enheten.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...