hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed MFP E77820, E77830, E72520, E72530 - Slik skriver du ut (Windows)

Slik skriver du ut (Windows)

Prosedyren nedenfor beskriver den grunnleggende utskriftsprosessen for Windows.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere. Du kan endre innstillinger ved å klikke på Egenskaper eller Innstillinger for å åpne skriverdriveren.
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  I Windows 10, 8.1 og 8 vil disse programmene ha et annet oppsett med forskjellige funksjoner fra det som er beskrevet nedenfor for skrivebordsprogrammer. For å få tilgang til funksjonen for utskrift fra en startskjerm-app, gjør du følgende:
  Windows 10: Velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  Windows 8.1, eller 8: Velg Enheter, velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  For HP PCL-6 V4-skriverdriveren laster HP AiO Printer Remote-programmet ned flere driverfunksjoner når Flere innstillinger er valgt.
  merknad:
  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på Hjelp (?) i skriverdriveren.
 3. Velg kategoriene i skriverdriveren for å konfigurere de tilgjengelige alternativene. For eksempel kan du angi papirretningen i kategorien Etterbehandling og angi papirkilde og papirtype, papirstørrelse og kvalitetsinnstillinger i kategorien Papir/Kvalitet.
 4. Velg OK-knappen for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut. Velg hvor mange eksemplarer som skal skrives ut.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen for å skrive ut jobben.

Skrive ut på begge sider automatisk (Windows)

Bruk denne fremgangsmåten for skrivere som har en automatisk tosidigenhet installert. Hvis skriveren ikke har en automatisk tosidigenhet installert, eller hvis du vil skrive ut på papirtyper som tosidigenheten ikke støtter, kan du skrive ut på begge sider manuelt.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger for å åpne skriverdriveren.
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  I Windows-10, 8.1 og 8, vil disse programmene ha et annet oppsett med forskjellige funksjoner fra hva som er beskrevet nedenfor for skrivebordsprogrammer. For å få tilgang til funksjonen for utskrift fra en startskjerm-app, gjør du følgende:
  Windows 10: Velg Skriv ut og velg deretter skriver.
  Windows 8.1, eller 8: Velg Enheter, velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  For HP PCL-6 V4 skriverdriver, laster HP AiO Printer Remote programmet ned flere driverfunksjoner når flere innstillinger er valgt.
 3. Klikk på fanen Etterbehandling.
 4. Velg Skriv ut på begge sider. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper.
 5. I dialogboksen Skriv ut klikker du på knappen Skriv ut for å skrive ut jobben.

Skrive ut flere sider per ark (Windows)

 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger for å åpne skriverdriveren.
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  I Windows-10, 8.1 og 8, vil disse programmene ha et annet oppsett med forskjellige funksjoner fra hva som er beskrevet nedenfor for skrivebordsprogrammer. For å få tilgang til funksjonen for utskrift fra en startskjerm-app, gjør du følgende:
  Windows 10: Velg Skriv ut og velg deretter skriver.
  Windows 8.1, eller 8: Velg Enheter, velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  For HP PCL-6 V4 skriverdriver, laster HP AiO Printer Remote programmet ned flere driverfunksjoner når flere innstillinger er valgt.
 3. Klikk på fanen Etterbehandling.
 4. Velg antall sider per ark i rullegardinlisten Sider per ark.
 5. Velg riktige alternativer for Skriv ut siderammer, Siderekkefølge og Papirretning. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper.
 6. I dialogboksen Skriv ut klikker du på knappen Skriv ut for å skrive ut jobben.

Velge papirtype (Windows)

 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger for å åpne skriverdriveren.
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  I Windows-10, 8.1 og 8, vil disse programmene ha et annet oppsett med forskjellige funksjoner fra hva som er beskrevet nedenfor for skrivebordsprogrammer. For å få tilgang til funksjonen for utskrift fra en startskjerm-app, gjør du følgende:
  Windows 10: Velg Skriv ut og velg deretter skriver.
  Windows 8.1, eller 8: Velg Enheter, velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  For HP PCL-6 V4 skriverdriver, laster HP AiO Printer Remote programmet ned flere driverfunksjoner når flere innstillinger er valgt.
 3. Klikk på fanen Papir/kvalitet.
 4. Velg papirtype fra nedtrekkslisten Papirtype.
 5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. I dialogboksen Skriv ut klikker du på knappen Skriv ut for å skrive ut jobben.
  Hvis skuffen må konfigureres, vises det en konfigureringsmelding for skuffen på skriverens kontrollpanel.
 6. Legg papir med angitt type og størrelse i skuffen, og lukk skuffen.
 7. Velg OK-knappen for å godta størrelsen og typen som er registrert, eller velg Endre-knappen for å velge en annen papirstørrelse eller -type.
 8. Velg riktig størrelse og type, og trykk deretter på knappen OK.

Flere utskriftsoppgaver

Instruksjoner er tilgjengelig for å utføre bestemte utskrifts oppgaver, for eksempel følgende:
 • Opprette og bruke utskriftssnarveier og forhåndsinnstillinger for utskrift i Windows
 • Velge papirstørrelsen eller bruke en egendefinert papirstørrelse
 • Velge sideretning
 • Lage et hefte
 • Skalere en side så den passer på en bestemt papirstørrelse
 • Skrive ut den første eller den siste siden av dokumentet på annet papir
 • Skrive ut vannmerker på et dokument
 • Skrive ut frimerker på et dokument

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...