hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560 - Skift ut tonerkassetten

Skift ut tonerkassetten hvis du får en melding på skriveren, eller hvis du har problemer med utskriftskvaliteten.

Kassettinformasjon

Skriveren viser når det er lite og svært lite igjen i tonerkassetten. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Hvis du vil kjøpe kassetter, kan du ta kontakt med servicerepresentanten. Sørg for at du har produktmodellnummeret, som vises på produktetiketten bak på skriveren.
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, i tonerkassettboksen.

Skift ut tonerkassetten

Se videoen eller følg trinnene nedenfor for å bytte tonerkassett.
 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne frontdekselet
 2. Løsne kassettlåsen.
  Figur : Låse opp kassetten
 3. Ta tak i enden av kassetten, og dra den delvis ut for å få tilgang til håndtaket på toppen av den. Bruk håndtaket til å holde i kassetten mens du fjerner den fra skriveren.
  Figur : Fjerne kassetten
 4. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen. Ta vare på all emballasje, slik at du kan bruke det til å resirkulere den brukte tonerkassetten.
  Figur : Pakke ut kassetten
 5. Plasser den nye kassetten på et flatt underlag med kontaktene vendt oppover, og trekk i de røde båndene for å fjerne dem fra kassetten.
  Figur : Trekke ut innpakningsbånd
 6. Hold den nye kassetten vannrett og rist den fra side til side seks ganger for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Riste tonerkassetten
 7. Juster tonerkassetten etter åpningen, og skyv den inn i skriveren.
  Figur : Sette inn kassetten
 8. Fest låsen.
  Figur : Låse kassetten
 9. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukke frontdekselet
 10. Pakk den brukte kassetten i esken den nye kassetten ble levert i. Se den vedlagte resirkuleringsveiledningen for å få informasjon om resirkulering.
  I USA og Canada følger det med en forhåndsbetalt adresseetikett i esken. I andre land/regioner kan du gå til www.hp.com/recycle for å skrive ut en forhåndsbetalt adresseetikett.
  Lim den forhåndsbetalte adresseetiketten på esken, og returer den brukte kassetten til HP slik at den kan resirkuleres.
  Figur : Pakke den brukte kassetten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...