hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Lagre utskriftsjobber på skriveren for å skrive ut senere eller privat

Innføring

Følgende informasjon forklarer fremgangsmåter for å opprette og skrive ut dokumenter som er lagret på skriveren. Disse jobbene kan bli skrevet ut på et senere tidspunkt eller privat.

Opprette en lagret jobb (Windows)

Lagre jobber på skriveren for privat eller forsinket utskrift.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og velg deretter Egenskaper eller Preferanser (navnet varierer for forskjellige programmer).
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  I Windows-10, 8.1 og 8, vil disse programmene ha et annet oppsett med forskjellige funksjoner fra hva som er beskrevet nedenfor for skrivebordsprogrammer. For å få tilgang til funksjonen for utskrift fra en startskjerm-app, gjør du følgende:
  Windows 10: Velg Skriv ut og velg deretter skriver.
  Windows 8.1, eller 8: Velg Enheter, velg Skriv ut, og velg deretter skriveren.
  For HP PCL-6 V4 skriverdriver, laster HP AiO Printer Remote programmet ned flere driverfunksjoner når flere innstillinger er valgt.
 3. Klikk på kategorien Jobblagring.
 4. Velg alternativet Jobblagringsmodus.
  • Prøveeksemplar og hold: Skriv ut og korrekturles ett eksemplar av jobben,og skriv deretter ut flere eksemplarer.
  • Personlig jobb: Jobben skrives ikke ut før skriveren får beskjed om det via kontrollpanelet. I denne jobblagringsmodusen kan du velge ett av alternativene under Gjør jobb privat/sikker. Hvis du gir jobben en PIN-kode, må du oppgi den aktuelle PIN-koden på kontrollpanelet. Hvis du krypterer jobben, må du angi nødvendig passord via kontrollpanelet. Utskriftsjobben slettes fra minnet etter at den skrives ut, og går tapt hvis skriveren mister strømmen.
  • Hurtigkopi: Skriv ut ønsket antall eksemplarer av en jobb, og lagre deretter et eksemplar av jobben i skriverminnet, slik at du kan skrive den ut på nytt senere.
  • Lagret jobb: Lagre en jobb på skriveren, og gjør det mulig for andre brukere å skrive ut jobben når som helst. I denne jobblagringsmodusen kan du velge ett av alternativene under Gjør jobb privat/sikker. Hvis du gir jobben en PIN-kode, må personen som skriver ut jobben, angi den nødvendige PIN-koden via kontrollpanelet. Hvis du krypterer jobben, må personen som skriver ut jobben, angi nødvendig passord via kontrollpanelet.
 5. Hvis du vil bruke et egendefinert brukernavn eller jobbnavn,klikker du på Egendefinert og deretter skriver du inn brukernavnet eller jobbnavnet.
  Velg hvilket alternativ som skal brukes hvis jobben har samme navn som en annen lagret jobb:
  • Bruk jobbnavn + (1–99): Legg til et unikt tall på slutten av jobbnavnet.
  • Bytt eksisterende fil: Overskriv den eksisterende lagrede jobben med den nye jobben.
 6. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. I dialogboksen Skriv ut klikker du på knappen Skriv ut for å skrive ut jobben.

Opprette en lagret jobb (macOS)

Lagre jobber på skriveren for privat eller forsinket utskrift.
 1. Klikk på Fil-menyen og deretter på Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du skriveren.
 3. Skriverdriveren viser menyen Kopier og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer,og klikk deretter på menyen Jobblagring.
 4. I nedtrekkslisten Modus velger du typen lagret jobb.
  • Prøveeksemplar og hold: Skriv ut og korrekturles ett eksemplar av jobben,og skriv deretter ut flere eksemplarer.
  • Personlig jobb: Jobben skrives ikke ut før skriveren får beskjed om det via kontrollpanelet. Hvis jobben har en PIN-kode, må den aktuelle PIN-koden oppgis på kontrollpanelet. Utskriftsjobben slettes fra minnet etter at den skrives ut, og går tapt hvis skriveren mister strømmen.
  • Hurtigkopi: Skriv ut ønsket antall eksemplarer av en jobb, og lagre deretter et eksemplar av jobben i produktminnet for å skrive den ut på nytt senere.
  • Lagret jobb: Lagre en jobb på skriveren, og gjør det mulig for andre brukere å skrive ut jobben når som helst. Hvis jobben har en PIN-kode, må personen som skriver ut jobben angi den nødvendige PIN-koden via kontrollpanelet.
 5. Hvis du vil bruke et egendefinert brukernavn eller jobbnavn,klikker du på Egendefinert og deretter skriver du inn brukernavnet eller jobbnavnet.
  Velg hvilket alternativ du vil bruke hvis en annen lagret jobb allerede har det navnet.
  • Bruk jobbnavn + (1–99): Legg til et unikt tall på slutten av jobbnavnet.
  • Bytt eksisterende fil: Overskriv den eksisterende lagrede jobben med den nye jobben.
 6. Hvis du velger alternativet Lagret jobb eller Personlig jobb i trinn 3, kan du beskytte jobben med en PIN-kode. Skriv inn et firesifret tall i feltet Bruk PIN for å skrive ut. Når andre personer forsøker å skrive ut denne jobben, blir de bedt om å oppgi denne PIN-koden.
 7. Klikk på knappen Skriv ut for å behandle jobben.

Skrive ut en lagret jobb

Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i skriverminnet.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gå til startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, og bla deg frem til og velg knappen Hent fra enhetsminne.
 2. Velg mappen der dokumentet er lagret, og velg deretter dokumentet.
 3. Hvis dokumentet er privat, skriver du inn den firesifrede PIN-koden i feltet Passord, og velg deretter OK.
 4. Velg Start-knappen for å skrive ut filen.
FutureSmart 4
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Skriv ut og deretter Skriv ut fra jobblager.
 2. Trykk på Velg for å vise jobbmappene, og velg mappen der jobben er lagret.
 3. Merk av i boksen ved siden av de dokumentene du vil skrive ut, og velg deretter Ferdig.
 4. Hvis dokumentet er privat, skriver du inn den firesifrede PIN-koden i feltet PIN eller Passord og velger deretter OK.
 5. Hvis du vil justere antall kopier, velger du feltet for antall kopier til venstre for Skriv ut-knappen. Når tastaturet vises, velger du antall kopier og trykker deretter på Lukk for å lukke tastaturet.
 6. Trykk på Skriv ut for å skrive ut dokumentet.

Slette en lagret jobb

Bruk følgende fremgangsmåte for å slette en jobb som er lagret i skriverminnet.
FutureSmart 3
 1. Velg Hent fra enhetsminne fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Velg navnet på mappen der jobben er lagret.
 3. Velg navnet på jobben.
 4. Hvis jobben er privat eller kryptert, angir du PIN-koden eller passordet.
 5. Velg Slett.
FutureSmart 4
 1. Velg Skriv ut på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Velg Utskrift fra jobblager.
 3. Trykk på Velg for å vise jobbmappene, og velg navnet på mappen der jobben er lagret.
 4. Merk av i boksen ved siden av navnet på jobben som du vil slette.
 5. Velg Papirkurv-ikonet for å slette jobben. Hvis dokumentet er privat, skriver du inn PIN-koden og trykker på OK.
 6. Velg Slett jobber når du blir spurt om å bekrefte.

Behandle antall jobber skriveren kan lagre

Når en ny jobb lagres i skriverminnet, overskrives eventuelle tidligere jobber med samme bruker- og jobbnavn. Hvis det ikke allerede er lagret en jobb med samme bruker- og jobbnavn og skriveren trenger mer diskplass, kan det hende at skriveren sletter andre lagrede jobber. Den eldste jobben slettes først. Følg denne fremgangsmåten for å endre antall jobber skriveren kan lagre:
FutureSmart 3
 1. Bla deg frem til og velg Administrasjon fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Generelle innstillinger
  • Behandle lagrede jobber
 3. Velg feltet Lagringsgrense for hurtigkopieringsjobb, og bruk deretter tastaturet til å angi hvor mange jobber skriveren lagrer.
 4. Trykk på Lagre for å lagre innstillingen.
FutureSmart 4
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut
  • Behandle lagrede jobber
  • Lagringsgrense for midlertidige jobber
 3. Bruk tastaturet til å angi antall jobber skriveren lagrer.
 4. Velg Ferdig for å lagre innstillingen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...