hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Forbedre skannekvaliteten

Prøv denne enkle fremgangsmåten først:
 • Bruk planskanneren og ikke dokumentmateren.
 • Bruk originaler av høy kvalitet.
 • Når du bruker dokumentmateren, legger du originaldokumentet riktig inn i materen, ved hjelp av papirskinnene, for å unngå uklare eller forskjøvede bilder.
For å løse kvalitetsproblemer med skannede bilder på Internett, kan du gå til Hjelp med kopi- og skannekvalitet.
Hvis problemet vedvarer, kan du prøve disse løsningene. Hvis de ikke løser problemet, kan du se Forbedre utskriftskvaliteten for å få flere løsninger.

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset

merknad:
Skriveren i videofilmen kan være annerledes enn din skrivermodell, men fremgangsmåten er den samme.
Over tid kan det samle seg opp smuss på skannerglasset og den hvite plastbakgrunnen, og dette kan påvirke ytelsen. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre skanneren hvis de utskrevne sidene har streker, uønskede linjer, svarte prikker, dårlig utskriftskvalitet eller uklar tekst
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren, og dra ut strømledningen fra stikkontakten.
  Figur : Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren
 2. Åpne skannerlokket.
  Figur : Åpne skannerdekselet
 3. Rengjør skannerglasset (forklaring 1) og dokumentmaterstripen (forklaring 2, forklaring 3) med en myk klut eller vaskesvamp som er fuktet med glassrengjøringsmiddel uten slipeeffekt.
    forsiktig:
  Ikke bruk slipemidler, aceton, benzen, ammoniakk, etylalkohol eller karbontetraklorid på noen deler av skriveren. Disse stoffene kan skade skriveren. Ikke slå væske direkte på glasset eller platen. Væsken kan sive inn under bildescenen og skade skriveren.
  merknad:
  Hvis du har problemer med streker på kopier når du bruker dokumentmateren, må du sørge for å rengjøre den lille stripen med glass til venstre på skanneren (forklaring 2, forklaring 3).
  Figur : Rengjør skanneren
 4. Tørk av glasset og de hvite plastdelene med et vaskeskinn eller en cellulosesvamp, slik at det ikke blir skjoldete.
 5. Koble til strømledningen, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på skriveren.
  Figur : Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren

Kontroller skannerinnstillingene

Du kan justere skannerinnstillingene fra skriverens kontrollpanel. Alternativene og trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
merknad:
Noen av skanneinnstillingene som du kan endre fra kontrollpanelet, er standardinnstillinger. Andre innstillinger påvirker kun den gjeldende jobben. HP anbefaler at du bruker den innebygde webserveren (EWS) til å konfigurere standardinnstillingene på nettverkstilkoblede skrivere med FutureSmart 3- eller FutureSmart 4-kontrollpaneler.
FutureSmart 3
Figur : FutureSmart 3-kontrollpanel
FutureSmart 4
Figur : FutureSmart 4-kontrollpanel

Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren

merknad:
Skriveren i videofilmen kan være annerledes enn din skrivermodell, men fremgangsmåten er den samme.
Følg denne fremgangsmåten hvis de utskrevne sidene har tonersøl eller forskjøvet utskrift:
 1. Løft opp dokumentmaterlåsen.
  Figur : Løft utløseren
 2. Åpne dokumentmaterdekselet.
  Figur : Åpne dokumentmaterdekselet
 3. Fjern alt synlig lo og støv fra alle matevalsene og skilleputen ved hjelp av trykkluft eller en ren, lofri klut som er fuktet med varmt vann.
  merknad:
  Løft opp valsesettet slik at du kan rengjøre den andre valsen.
  Figur : Rengjøre dokumentmateren
 4. Lukk dokumentmaterdekselet.
  merknad:
  Kontroller at utløseren øverst på dokumentmaterdekselet er helt lukket.
  Figur : Lukk dokumentmaterdekselet
Hvis problemet vedvarer, kan du kontrollere om skilleputen for dokumentmateren og valsene er skadet eller slitt, og bytte dem ved behov.
merknad:
Nye valser har en ujevn overflate. Når valsene slites, blir de jevne.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...