hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - Skrive ut fra en USB flashstasjon

Innføring

Denne skriveren har funksjonalitet for utskrift fra USB-enheter med enkel tilgang, slik at du raskt kan skrive ut filer uten å sende dem fra en datamaskin. Skriveren støtter standard USB-lagringsenheter i USB-porten i nærheten av kontrollpanelet. Den støtter følgende filtyper:
 • PDF
 • PRN
 • PCL
 • PS
 • CHT
Følg disse trinnene for å aktivere USB-porten på skriveren og deretter skrive ut dokumenter fra en USB-flashstasjon.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

Aktiver USB-porten for utskrift

USB-porten er deaktivert som standard. Aktiver USB-porten før du bruker denne funksjonen. Bruk én av følgende metoder for å aktivere porten:

Metode 1: Aktiver USB-porten fra skriverens kontrollpanel

FutureSmart 3
 1. Trykk på Administrasjon-knappen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Generelle innstillinger
  • Aktiver Hent fra USB
 3. Velg alternativet Aktivert, og velg deretter knappen Lagre eller OK.
FutureSmart 4
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut
  • Aktiver enhets-USB
 3. Velg Aktivert for å aktivere USB-porten.

Metode 2: Aktiver USB-porten fra HPs innebygde webserver (bare nettverkstilkoblede skrivere)

FutureSmart 3
 1. Finne skriverens IP-adresse på skriverens kontrollpanel:
  • Tastaturkontrollpanel: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.
  • Kontrollpanel med berøringsskjerm: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
 2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
  merknad:
  Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
  Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
 3. Åpne kategorien Skriv ut på EWS-startsiden.
 4. På venstre side av skjermen klikker du på Konfigurasjon av Hent fra USB.
 5. Merk av for Aktiver Hent fra USB.
 6. Klikk på Bruk.
FutureSmart 4
 1. Finne skriverens IP-adresse på skriverens kontrollpanel:
  • Tastaturkontrollpanel: Trykk på informasjonsknappen på skriverens kontrollpanel, og bruk deretter piltastene til å velge Ethernet-menyen. Trykk på OK for å åpne menyen og vise IP-adresse eller vertsnavn. Noter IP-adressen.
  • Kontrollpanel med berøringsskjerm: På skriverens kontrollpanel trykker du på informasjonsikonet . Deretter velger du Ethernet. Noter IPv4-adressen.
 2. Åpne en nettleser. På adresselinjen skriver du inn IP-adressen nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
  merknad:
  Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
  Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
 3. Velg Kopier/skriv ut på den øverste menylinjen i den innebygde webserveren.
 4. Velg Innstillinger for utskrift fra USB-stasjon i den venstre navigasjonsruten.
 5. Velg Aktiver utskrift fra USB-stasjon, og klikk deretter på Bruk.

Skrive ut USB-dokumenter fra skriverens kontrollpanel

FutureSmart 3
 1. Sett inn en USB-enhet i USB-porten på enheten.
  merknad:
  Det kan hende at porten er dekket til. På noen skrivere kan du vippe dekselet opp. På andre skrivere må du dra dekselet rett ut for å fjerne det.
 2. Skriveren registrerer USB-flashstasjonen. Velg OK for å få tilgang til stasjonen, eller hvis du blir bedt om det, velg alternativet Hent fra USB fra listen over tilgjengelige programmer. Skjermbildet Hent fra USB åpnes.
 3. Velg navnet på dokumentet som skal skrives ut.
  merknad:
  Dokumentet kan ligge i en mappe. Åpne mapper etter behov.
 4. Hvis du må justere antall kopier, velger du Kopier og bruker deretter tastaturet til å endre antall kopier.
 5. Velg knappen Start eller OK for å skrive ut dokumentet.
FutureSmart 4
 1. Fra startskjermbildet på skriverens Kontrollpanel velger du Skriv ut og deretter Skriv ut fra USB-stasjon.
 2. Trykk på Velg, og velg dokumentet som skal skrives ut.
  merknad:
  Dokumentet kan ligge i en mappe. Åpne mapper etter behov.
 3. Hvis du vil justere antall kopier, velger du feltet for antall kopier til venstre for Skriv ut-knappen. Når tastaturet vises, velger du antall kopier og trykker deretter på Skriv ut for å skrive ut dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...