hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP - Løse problemer med skannekvalitet og -ytelse

Dette dokumentet beskriver problemer med skannekvaliteten og -ytelsen, og hvordan du løser dem når du skanner med en HP LaserJet Enterprise flerfunksjonsskriver som kjører en FutureSmart-fastvare.
merknad:
Du kan justere skannerinnstillingene fra skriverens kontrollpanel. Alternativene og trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet. Noen av skanneinnstillingene som du kan endre fra kontrollpanelet, er standardinnstillinger. Andre innstillinger påvirker kun den gjeldende jobben. HP anbefaler at du bruker den innebygde webserveren (EWS) til å konfigurere standardinnstillingene på nettverkstilkoblede skrivere med FutureSmart 3- eller FutureSmart 4-kontrollpaneler.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

Innføring

De to funksjonene oppløsning og bildestørrelse er tilknyttet hverandre og samarbeider på følgende måter:
 • Bilder med høy oppløsning gir bedre bildekvalitet, men har stor filstørrelse.
 • Bilder med lav oppløsning gir dårlig bildekvalitet når størrelsen på originalen reduseres.
Filstørrelsen reduseres vanligvis når følgende alternativer er angitt for skriveren:
 • Oppløsningen er satt til en lav verdi
 • Skannefargen er satt til svart-hvitt
 • Høy komprimering er aktivert
Vanligvis øker bildekvaliteten når følgende alternativer er angitt for skriveren:
 • Oppløsningen er satt til en høy verdi
 • Skannefargen er satt til farge eller svart/grå
 • Høy komprimering er aktivert
Hvis det skannede materialet har dårlig bildekvalitet eller tar lang behandlingstid, kan du bruke metodene nedenfor til å feilsøke problemene:

Feilsøke lang behandlingstid for skanning eller langsom utskrift

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemer med langsom utskrift eller lang behandlingstid for skanning:
FutureSmart 3
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, blar du til og velger menyen Administrasjon og deretter Innstillinger for Skann/Digital sending.
 2. Velg en kategori for skanning, og velg deretter Standard jobbalternativer for konfigurere innstillingene.
 3. Velg innstillingen Color/Black.
 4. Velg enten Farge eller Svart/grå, og velg deretter Lagre-knappen.
  merknad:
  Hvis du velger alternativet Svart-hvitt, bruker skanneren bilder på 1 bit, noe som krever lang behandlingstid for skanning.
  Hvis innstillingen for Farge er satt til Svart-hvitt, må du velge alternativet Fotografi i innstillingen Optimaliser tekst/bilde.
  Figur : Alternativer i innstillingen Farge/svart-hvitt
 5. Velg innstillingen Oppløsning.
 6. Velg en lav oppløsningsverdi for å få en tilfredsstillende bildekvalitet, og velg deretter Lagre-knappen.
  merknad:
  Et bilde med høy oppløsning gir større filstørrelser og øker behandlingstiden for skanning.
 7. Velg en Dokumentfiltype-innstilling, og velg deretter knappen Filalternativer.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger en OCR-filtype, fordi denne filtypen krever en betydelig behandlingstid.
  Du må ikke aktivere avanserte funksjoner som Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av tomme sider eller Automatisk retning.
 8. Velg for å fjerne alternativet for Høy komprimering, og trykk deretter på OK-knappen.
  merknad:
  Hvis alternativet Høy komprimering er aktivert for HP-skrivermodeller utgitt før våren 2012, vil behandlingstiden for skanningen ta lang tid.
  Høy komprimering er en avansert teknologi for komprimering i flere lag som er tilgjengelig i filtypene PDF eller XPS farge- eller gråtone-innstillingene.
FutureSmart 4
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Skann, velg en skannekategori og deretter Alternativer.
 2. Kontroller at følgende alternativer ikke er aktivert: Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av blanke sider
 3. Velg innstillingen Color/Black.
 4. Velg enten alternativet Farge eller Svart/grå.
  merknad:
  Alternativet Svart-hvitt, bruker skanneren bilder på 1 bit, noe som krever lang behandlingstid for skanning. Hvis du vil angi innstillingen for Farge til Svart-hvitt, må du velge alternativet Fotografi i innstillingen Optimaliser tekst/bilde.
 5. Velg innstillingen for Filtype og oppløsning, og velg deretter filtypen.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger en OCR-filtype, fordi denne filtypen er for tekstgjenkjennelse og krever en betydelig behandlingstid.
 6. Velg en lav oppløsningsverdi for å få en tilfredsstillende bildekvalitet, og fjern avmerkingen for Høy komprimering, hvis den er valgt.
  merknad:
  Et bilde med høy oppløsning gir større filstørrelser og øker behandlingstiden for skanning.
  merknad:
  Høy komprimering er en avansert teknologi for komprimering i flere lag som er tilgjengelig i filtypene PDF eller XPS farge- eller gråtone-innstillingene. Hvis alternativet Høy komprimering er aktivert for HP-skrivermodeller utgitt før våren 2012, vil behandlingstiden for skanningen ta lang tid.
 7. Velg Ferdig.

Feilsøke dårlig bildekvalitet

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemer med dårlig kvalitet på utdatafilen når du skanner bilder:
FutureSmart 3
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, blar du til og velger menyen Administrasjon og deretter Innstillinger for Skann/Digital sending.
 2. Velg en kategori for skanning, og velg deretter Standard jobbalternativer for konfigurere innstillingene.
 3. Velg innstillingen Color/Black.
 4. Velg enten Farge eller Svart/grå, og velg deretter Lagre-knappen.
  merknad:
  Hvis du velger alternativet Svart-hvitt, bruker skanneren bilder på 1 bit, noe som krever lang behandlingstid for skanning.
  Figur : Alternativer i innstillingen Farge/svart-hvitt
 5. Velg en Dokumentfiltype-innstilling, og velg deretter knappen Filalternativer.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger en OCR-filtype, fordi denne filtypen krever en betydelig behandlingstid.
  Du må ikke aktivere avanserte funksjoner som Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av tomme sider eller Automatisk retning.
 6. Velg alternativet for Høy komprimering, og trykk deretter på OK-knappen.
  merknad:
  Hvis alternativet Høy komprimering er aktivert, vil skanningen ta lang tid.
  Høy komprimering er en avansert teknologi for komprimering i flere lag som er tilgjengelig i filtypene PDF eller XPS farge- eller gråtone-innstillingene.
  Figur : Alternativet for høy komprimering i innstillingen for filalternativer
 7. Velg innstillingen Oppløsning.
 8. Velg en høy oppløsningsverdi, og velg deretter Lagre-knappen.
  Hvis skanningsfargen er satt til svart-hvitt, velger du alternativet 200 dpi eller 300 dpi.
  merknad:
  Et bilde med høy oppløsning gir større filstørrelser og øker behandlingstiden for skanning.
 9. Velg innstillingen Utskriftskvalitet, og velg deretter et alternativ.
  merknad:
  JPEG er standard filtype for innstillingen Farge eller Svart/grå. Alternativet for utskriftskvalitet reduserer JPEG-komprimeringen for filtypen, og forbedrer bildekvaliteten.
  Figur : Alternativet middels i innstillingen for utskriftskvalitet
FutureSmart 4
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Skann, velg en skannekategori og deretter Alternativer.
 2. Kontroller at følgende alternativer ikke er aktivert: Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av blanke sider
 3. Velg innstillingen Color/Black.
 4. Velg enten alternativet Farge eller Svart/grå.
  merknad:
  Alternativet Svart-hvitt, bruker skanneren bilder på 1 bit, noe som krever lang behandlingstid for skanning.
 5. Velg innstillingen for Filtype og oppløsning, og velg deretter filtypen. JPEG og TIFF/MTIFF er de beste filtypene for bilder. Velg JPEG for mindre filstørrelse, eller velg TIFF/MTIFF for best mulig bildekvalitet.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger en OCR-filtype, fordi denne filtypen er for tekstgjenkjennelse og krever en betydelig behandlingstid.
 6. Konfigurer følgende innstillinger, hvis det er tilgjengelig for den valgte filtypen:
  • Oppløsning: Velg høy oppløsning
  • Kvalitet og filstørrelse: Velg Høy (stor fil)
  • Høy komprimering (mindre fil): Merk av markeringsboksen.
  merknad:
  Disse innstillingene øker behandlingstiden for skanning og gir en større filstørrelse.
 7. Velg Ferdig.

Feilsøke bilder med stor filstørrelse

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemer med stor filstørrelse på utdatafilen når du skanner bilder:
FutureSmart 3
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, blar du til og velger menyen Administrasjon og deretter Innstillinger for Skann/Digital sending.
 2. Velg en kategori for skanning, og velg deretter Standard jobbalternativer for konfigurere innstillingene.
 3. Velg innstillingen Utskriftskvalitet, og velg deretter et alternativ.
  merknad:
  JPEG er standard filtype for innstillingen Farge eller Svart/grå. Alternativet for utskriftskvalitet reduserer JPEG-komprimeringen for filtypen, og forbedrer bildekvaliteten.
 4. Velg en Dokumentfiltype-innstilling, og velg deretter knappen Filalternativer.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger OCR-filtypen, fordi denne filtypen krever en betydelig behandlingstid.
  Du må ikke aktivere avanserte funksjoner som Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av tomme sider og Automatisk retning.
 5. Velg for å merke av alternativet for Høy komprimering, og trykk deretter på OK-knappen.
  merknad:
  Hvis alternativet Høy komprimering er aktivert, vil skanningen ta lang tid.
  Høy komprimering er en avansert teknologi for komprimering i flere lag som er tilgjengelig i filtypene PDF eller XPS farge- eller gråtone-innstillingene.
  Figur : Alternativet for høy komprimering i innstillingen for filalternativer
 6. Velg innstillingen Svart-hvitt.
  merknad:
  Bilder som skannes i svart-hvitt, komprimerer filen til en liten størrelse, spesielt når bakgrunnen er svart og teksten er hvit.
  Figur : Svart-hvitt-alternativet i innstillingen Farge/svart-hvitt
 7. Velg Optimaliser tekst/bilde-innstillingen.
 8. Velg alternativet Tekst, og velg deretter Lagre-knappen.
  merknad:
  1-bits tekstmodus er en bransjeledende filstørrelsemodus som bruker avansert kantforbedring for å gi flott tekst i bildematerialer.
 9. Velg innstillingen Oppløsning.
 10. Velg enten 200 dpi eller 300 dpi for å øke skannekvaliteten, og velg deretter knappen Lagre.
  merknad:
  Siden redusering av bildeoppløsningen reduserer størrelsen og kvaliteten, bør den vanligvis brukes som en siste utvei.
  De fleste kunder har en bestemt oppløsning som er angitt i henhold til arbeidsprosessen sin, og redusering av oppløsningen vil sannsynligvis ha stor innvirkning på hele arbeidsprosessen.
FutureSmart 4
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Skann, velg en skannekategori og deretter Alternativer.
 2. Kontroller at følgende alternativer ikke er aktivert: Slett kanter, Beskjæringsalternativer, Utelatelse av blanke sider
 3. Velg innstillingen Farge/svart-hvitt, og velg deretter ett av følgende alternativer:
  • Farger: For originaler som inneholder farge
  • Svart/grå (gråtoner): For originaler som inneholder svart, hvitt og gråtoner
  • Svart-hvitt: For originaler av høy kvalitet som inneholder kun svart-hvitt, som for eksempel strekbilder, svart tekst på hvitt eller hvit tekst på svart. Skanning i svart-hvitt øker skannetiden og komprimerer filen til en mindre størrelse.
 4. Velg innstillingen for Filtype og oppløsning, og velg deretter filtypen. JPEG er den beste filtypen for skanning av bilder til en liten filstørrelse.
  merknad:
  Pass på at du ikke velger en OCR-filtype, fordi denne filtypen er for tekstgjenkjennelse og krever en betydelig behandlingstid.
 5. Konfigurer følgende innstillinger, hvis det er tilgjengelig for den valgte filtypen:
  • Kvalitet og filstørrelse: Velg alternativet Middels eller Lav.
  • Oppløsning: Velg en lavere oppløsning. For best mulig resultat, bør du ikke gå under 300 dpi.
  • Høy komprimering (mindre fil): Merk av i denne avkrysningsboksen, hvis du skanner til filtypen PDF eller XPS.
 6. Velg Ferdig.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...