hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 1510, 2540-skrivere - svart blekk skriver ikke ut og andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet gjelder for følgende skrivere: HP DeskJet 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B, 2546P, 2546R, 2547, 2548 og 2549; DeskJet Ink Advantage 1515, 1516, 1518, 2545, 2546 og 2548 All-in-One-skrivere.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.

Trinn 1: Bruk ekte HP-blekkpatroner

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
merknad:
Røff håndtering i butikken eller under installering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten med nylig installerte blekkpatroner. Hvis du ser utskriftsproblemer med nylig installerte blekkpatroner, vent noen timer mens den automatiske servicerutinen fullføres og prøv deretter å skrive ut på nytt.
Hvis ekte HP blekkpatroner er installert i skriveren og utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: La skriveren hvile

Noen ganger kan problemer med utskriftskvaliteten løses ved å la skriveren hvile. Vurder å vente i omtrent 30 minutter, og prøv deretter å skrive ut på nytt.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Trinn 3: Kontroller papiret

Følg disse retningslinjene for å kontrollere at papiret er egnet for utskriftsjobben. Hvis det ikke er det, legger du i riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange papirtyper har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og konvolutter. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Bruk kun rent, ikke-krøllete papir.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Det kan hende at noen papirtyper ikke absorberer blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10–20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
merknad:
Upassende eller skadet papir eller papir som ikke støttes, kan føre til vertikale striper på utskriftene.
Eksempler på vannrette og vertikale striper på utskriften
Bilde: Vannrette striper på utskriften.
Hvis utskriften har vannrette linjer eller andre problemer med utskriftskvaliteten i tillegg til vertikale striper, fortsett til neste trinn.
Bilde: Vertikale striper på utskriften
Ikke bytt ut kassetter for vertikale striper i en utskrift. I stedet kontrollerer du papiret som beskrevet tidligere i dette dokumentet, eller søker etter et dokument som dekker dette problemet. Vertikale striper på kopier kan ofte løses ved å rengjøre skannerglasset.
Når du har prøvd ovennevnte veiledning, kan du prøve å skrive ut igjen.

Trinn 4: Kontroller utskriftsinnstillingene

Følg disse trinnene for å kontrollere at utskriftsinnstillingene er riktig for utskriftsjobben.

Trinn 5: Kontrollere de beregnede blekknivåene

Lave blekknivåer kan påvirke utskriftskvaliteten. Bytt ut eventuelle blekkpatroner som har lite blekk eller er tom.
merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.

Trinn 6: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme

Skift ut blekkpatroner som er tomme eller har svært lite blekk og prøv deretter å skrive ut på nytt. Hopp over dette trinnet hvis alle blekkpatronene viste gode blekknivåer i forrige trinn.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 3. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til produktet er inaktivt og stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å løsne den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Bilde: Ta ut blekkpatronen
 5. Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og trekk deretter av den oransje avrivingsstrimmelen for å fjerne plasttapen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plasttapen
  Bilde: Fjern plasttapen uten å berøre kontaktene eller blekkdysene
 6. Hold blekkpatronen på sidene med dysene vendt mot skriveren, og sett den inn i sporet. Kontroller at blekkpatronen er satt ordentlig på plass i riktig spor.
  • Sett trefargerspatronen () i sporet til venstre.
  • Sett den svarte blekkpatronen () i sporet til høyre.
  Figur : Sett blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sett blekkpatronen inn i sporet
 7. Skyv blekkpatronen fremover i sporet til den smekker på plass.
  Figur : Smekk blekkpatronen på plass
  Bilde: Smekk blekkpatronen på plass
 8. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte ut den andre blekkpatronen hvis det trengs.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 10. Følg eventuelle veiledninger på skjermen.
 11. Vent ca. 30 sekunder på at justeringssiden skrives ut automatisk.
  Figur : Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder
  Bilde: Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder
  merknad:
  Skriveren skriver automatisk ut en justeringsside når en ny blekkpatron er installert.

Trinn 7: Juster skriveren

For best utskriftskvalitet, kan du justere skriveren når du installerer en ny blekkpatron.
 1. Løft opp skannerlokket.
 2. Legg justeringssiden med utskriftssiden ned og øverste kant i høyre fremre hjørne på glassplaten. Du kan bruke den graverte linjalen ved siden av glassplaten til hjelp når du legger på justeringssiden.
  Figur : Plasser justeringssiden på glassplaten
  Bilde: Plasser justeringssiden på glassplaten
 3. Lukk skannerdekselet.
 4. Trykk på knappen Start kopiering i svart () eller Start kopiering i farger () på skriverens frontpanel. Skriveren justerer blekkpatronene.

Trinn 9: Kontroller testsiden for feil

Hvis skriveren og blekkpatronene virker som de skal generelt sett, skal alle fargesøylene være synlige, uten striper og med jevne farger. Den svarte teksten på siden skal ikke vise blekkstriper.
Bruk den følgende tabellen for eksempler på feil som kan vises på testsiden. Disse eksemplene dekker ikke alt men de representerer de vanligste problemene.
Eksempler på feil på testsiden
Feil
Eksempel
Beskrivelse eller årsak
Ødelagte linjer i rutemønstre
Bilde: Ødelagte linjer
Problem med blekkdysene
Falmede eller ujevne farger i fargeblokkene
Bilde: Ujevne farger
Tomme blekkpatroner eller blekk som blandes sammen
Striper eller blekkflekker i teksten
Bilde: Blekkflekker i teksten
Fibere eller andre rester på en eller begge av blekkpatronene
Fargeblokkene har striper eller linjer
Bilde: Striper i rapporten
Blekkpatronen kan være i ferd med å gå tom for blekk, eller dysene kan være tette
En eller flere av fargeblokkene mangler helt
  Bilde: Manglende farger i rapporten
 1. Alle farger er skrevet ut - ingen farger mangler
 2. Gult mangler - fargepatronen skriver ikke ut som den skal
Blekkpatronen er tom for en farge eller blekkdysene kan være tette.
 • Hvis du ser én eller flere defekter på diagnoserapporten for utskriftskvalitet, fortsetter du til neste trinn.
 • Hvis du ikke ser noen defekter på diagnoserapporten for utskriftskvalitet, betyr det at utskriftsmekanismen og blekkpatronene virker riktig. Du trenger derfor ikke å fortsette med feilsøkingstrinnene i resten av dette dokumentet. Hvis utskriftene fortsatt ikke er tilfredsstillende, kan du prøve følgende generelle fremgangsmåter for å forbedre utskriftskvaliteten:
  • Sørg for at bildet som du skriver ut, har tilstrekkelig oppløsning. Forstørrede bilder kan se uklare ut.
  • Hvis problemet ser ut til å være begrenset til et område nær kanten på utskriften, kan du bruke programvaren du installerte sammen med skriveren, eller et annet program, til å rotere bildet 180 grader. Det er ikke sikkert at problemet vises i den andre enden av utskriften.
  • Unngå å la ubeskyttede blekkpatroner være utenfor skriveren i lange perioder.
  • Bruk av/på-knappen for å slå av skriveren. Dette beskytter patronene fra å tørke ut.
Bilde: Rotete, ulogisk tekst og ufullstendig utskrift.
Kun Windows: Hvis du opplever rotete, sammenblandet eller ulogisk tekst, ufullstendige utskrifter eller manglende tekst eller grafikk, går du til Kontinuerlige sider med rare eller rotete tegn i Windows.

Trinn 10: Juster skriveren

For best utskriftskvalitet, kan du justere skriveren når du installerer en ny patron.
 1. Løft opp skannerlokket.
 2. Legg justeringssiden med utskriftssiden ned og øverste kant i høyre fremre hjørne på glassplaten. Du kan bruke den graverte linjalen ved siden av glassplaten til hjelp når du legger på justeringssiden.
  Figur : Plasser justeringssiden på glassplaten
  Bilde: Plasser justeringssiden på glassplaten
 3. Lukk skannerdekselet.
 4. Trykk på knappen Start kopiering i svart () eller Start kopiering i farger () på skriverens frontpanel. Skriveren justerer blekkpatronene.

Trinn 11: Rengjøre området rundt blekkdysene

  forsiktig:
Ikke utfør disse trinnene med mindre testrapporten spesifikt viser striper eller flekker. Hvis rapporten ikke viser denne feilen kan du fortsette til neste trinn.
 1. Du trenger følgende:
  • Tørre skumgummipinner, lofri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil falle fra hverandre eller etterlate fibre (et kaffefilter fungerer bra til denne oppgaven)
  • Blanke papirark
  • Destillert, filtrert eller flasketappet vann (springvann kan inneholde partikler som kan skade blekkpatronene)
     forsiktig:
   Ikke bruk rengjøringsmidler eller alkohol til å rengjøre området. Dette kan skade blekkpatronen eller skriveren.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 3. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til vognen er inaktiv og er stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å løsne den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Bilde: Ta ut blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Ikke berør kontaktene eller blekkdysene
  Bilde: Ikke berør kontaktene eller blekkdysene
 5. Legg blekkpatronen på et papir med blekkdysene vendt opp.
 6. Fukt en ren skumgummipinne lett med destillert vann.
 7. Rengjør hodet og kantene rundt blekkdysene med pinnen.
    forsiktig:
  Ikke rengjør dyseplaten.
   Figur : Rengjør området rundt blekkdysene
   Bilde: Blekkdysene og patronkontaktene.
  1. Dyseplate - IKKE RENGJØR
  2. Området rundt blekkdysen – rengjør
  3. Patronkontakter - IKKE RENGJØR
 8. La blekkpatronen stå i 10 minutter slik at det rengjorte området tørker, eller bruk en ny skumgummipinne til å tørke den.
 9. Hold blekkpatronen på sidene med dysene vendt mot skriveren, og sett den inn i sporet. Sørg for at ikonet på blekkpatronen tilsvarer ikonet på sporet.
  • Sett trefargerspatronen () i sporet til venstre.
  • Sett den svarte blekkpatronen () i sporet til høyre.
  Figur : Sett blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sett inn blekkpatronen
 10. Skyv blekkpatronen fremover i sporet til den smekker på plass.
  Figur : Skyv blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Skyv blekkpatronen inn i sporet
 11. Gjenta disse trinnene for å rengjøre området rundt blekkdysene på den andre blekkpatronen.
 12. Lukk blekkpatrondekselet.

Trinn 12: Rengjør blekkpatronene

Hvis blekkpatronene er helt tette, må du kanskje rengjøre dem flere ganger for å gjenopprette utskriftskvaliteten. Bruk det automatiske verktøyet for å rengjøre skrivehodet.
merknad:
Hvis du vil unngå problemer som krever rengjøring av skriverhodet, må du alltid slå av skriveren med av/på -knappen

Trinn 13: Bytt ut problemblekkpatronen

Hvis de foregående fremgangsmåtene ikke løste problemet kan du bytte ut blekkpatronen, selv om det ikke er lite blekk i den. Den defekte blekkpatronen er den som skrev ut feil på testsiden.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Hvis du vil sjekke garantien på produktene dine, kan du gå til Skriver og sideytelse og se gjennom den begrensede garantien for dine rekvisita.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 3. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til produktet er inaktivt og stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å løsne den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Bilde: Ta ut blekkpatronen
 5. Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og trekk deretter av den oransje avrivingsstrimmelen for å fjerne plasttapen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plasttapen
  Bilde: Fjern plasttapen uten å berøre kontaktene eller blekkdysene
 6. Hold blekkpatronen på sidene med dysene vendt mot skriveren, og sett den inn i sporet. Kontroller at blekkpatronen er satt ordentlig på plass i riktig spor.
  • Sett trefargerspatronen () i sporet til venstre.
  • Sett den svarte blekkpatronen () i sporet til høyre.
  Figur : Sett blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sett blekkpatronen inn i sporet
 7. Skyv blekkpatronen fremover i sporet til den smekker på plass.
  Figur : Smekk blekkpatronen på plass
  Bilde: Smekk blekkpatronen på plass
 8. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte ut den andre blekkpatronen hvis det trengs.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 10. Følg eventuelle veiledninger på skjermen.
 11. Vent ca. 30 sekunder på at justeringssiden skrives ut automatisk.
  Figur : Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder
  Bilde: Justeringssiden skrives ut automatisk etter 30 sekunder
  merknad:
  Skriveren skriver automatisk ut en justeringsside når en ny blekkpatron er installert.

Trinn 14: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...