hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Konfigurere skriveren (maskinvare) (f-modell)

merknad:
Dette dokumentet er for HP LaserJet Enterprise 700 MFP-modellen M725f.
Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis du allerede har konfigurert skrivermaskinvaren og trenger hjelp til å installere programvaren, kan du se delen Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon på slutten av dette dokumentet.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:

Pakk ut skriveren

 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et solid arbeidsbord, godt ventilert område og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F)
  • Fuktighetsområde: 10 % til 80 %
    forsiktig:
  Skriveren veier 91,4 kg (201,5 pund). HP anbefaler at fire personer flytter på skriveren.
 2. Ta HP-skriveren ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
  merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 3. Fjern den oransje forsendelsestapen og isoporen.
    forsiktig:
  Kontroller at låsespaken på papirhåndteringstilbehøret er i låst stilling.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og isoporen.
 4. Åpne dokumentmateren og fjern isoporen og gjenværende oransje tape.
  Figur : Fjern isoporen og gjenværende tape
 5. Åpne skuff 2, fjern transportsikringen fra skuffen og lukk deretter skuffen.
  Figur : Fjern transportsikringen fra skuff 2.
 6. Åpne skuff 3, fjern transportsikringen fra skuffen og lukk deretter skuffen.
  Figur : Fjern transportsikringen fra skuff 3.
 7. Åpne skuff 4, fjern den oransje tapen og kartongen og lukk deretter skuffen.
    forsiktig:
  Kontroller at låsespaken på papirhåndteringstilbehøret er i låst stilling.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og kartongen fra fra skuff 4
 8. Åpne skuff 5, fjern den oransje tapen og kartongen og lukk deretter skuffen.
    forsiktig:
  Kontroller at låsespaken på papirhåndteringstilbehøret er i låst stilling.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og kartongen fra fra skuff 5
 9. Åpne det høyre dekselet.
  Figur : Åpne høyre deksel
 10. Skyv på de oransje dekselblokkene, og dra dem opp for å ta dem ut av skriveren.
  Figur : Fjern de oransje dekselblokkene
 11. Ta tonerkassetten ut av emballasjen, fjern den oransje tapen og fjern deretter forseglingstapen.
  Figur : Fjern den oransje tapen og forseglingstapen på tonerkassetten
 12. Sett tonerkassetten inn i skriveren, og lukk det høyre dekselet.
  Figur : Sett inn tonerkassetten

Legg inn papir

 1. Åpne skuff 2.
  Figur : Åpne skuff 2
 2. Juster papirskinnene foran og på siden til riktig papirstørrelse.
  Figur : Juster papirskinnene
 3. Legg papir i skuffen.
  Figur : Legg papir i skuffen
 4. Ikke overfyll skuffen. Kontroller at papirbunken passer i skuffen og at den ikke er høyere enn toppen av skinnene.
  Figur : Kontroller høyden på skinnene
 5. Kontroller at papiret ligger inntil kanten av skuffen.
  Figur : Kontroller papiret
 6. Kontroller at papirskinnene ligger helt inntil papirbunken.
  Figur : Kontroller papirskinnene
 7. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen

Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)

Koble til nettverkskabelen nå hvis du skal koble til et nettverk. Hvis den ikke skal kobles til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går til delen Koble til strømledningen, og slå på skriveren i dette dokumentet.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du planlegger å bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobles den til under programvareinstallasjonen.
Figur : Koble til nettverkskabelen

Koble til telefonledningen for faks (valgfritt)

Hvis du vil bruke faksfunksjonen, kobler du den medfølgende telefonledningen til faksporten på skriveren og en telefonkontakt.
merknad:
Du trenger kanskje en adapter for RJ11-telefonledningen for å kunne koble til telefonkontakten.
Figur : Koble til telefonledningen for faksen

Koble til strømledningen, og slå på skriveren

 1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
  Figur : Koble til strømledningen
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen for skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
 2. Slå på skriveren.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
 3. Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner den en IP-adresse eller et vertsnavn.
 4. På kontrollpanelet angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone. Når startskjermbildet vises, trykker du på Første konfigurering og aktiverer grunnleggende skriverfunksjoner.
  Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført. Gjør ett av følgende for å finne IP-adressen:
  merknad:
  Fremgangsmåten for å finne IP-adressen for skriveren varierer avhengig av typen kontrollpanel. Se tabellen i trinn 5 for å bestemme hvilken type kontrollpanel du har.
  • FutureSmart 3: På skriverens kontrollpanel trykker du på nettverksknappen .
  • FutureSmart 4: På skriverens kontrollpanel trykker du på informasjonsikonet . Deretter trykker du på nettverksknappen .
 5. Hvis skriveren skal kobles til med en USB-kabel, krever programvareinstallasjonsprosessen at skriveren er slått på og i Klar-tilstand. Konfigurer følgende innstilling, slik at skriveren våkner fra dvalemodus under programvareinstallasjonsprosessen:
  merknad:
  Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
  2. Velg menyen Generelle innstillinger.
  3. Berør elementet Strømsparingsinnstillinger.
  4. Berør elementet Våkne/Automatisk på ved disse hendelsene.
  5. Berør elementet Alle hendelser.
  FutureSmart 4
  Som standard våkner skrivere med FutureSmart 4 fra dvalemodus under programvareinstallasjonsprosessen.

Kontroller at skriveren fungerer riktig

Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at skriveren fungerer.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gjør følgende for å kontrollere at skriveren skriver ut:
  1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
  2. Åpne disse menyene:
   • Rapporter
   • Konfig.-/statussider
  3. Berør elementet Konfigurasjonsside for å velge det.
  4. Trykk på Skriv ut-knappen for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
   merknad:
   Hvis du planlegger å bruke skriveren på et nettverk, lagrer du disse sidene. Jetdirect-siden inneholder skriverens IP-adresse.
  5. Hvis du koblet skriveren til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke, må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Gjør følgende for å teste dokumentmateren og kopieringsfunksjonen:
  1. Plasser den utskrevne konfigurasjonssiden i dokumentmateren med skriftsiden opp.
  2. Trykk på Start-knappen på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Produktet kopierer, og skriver deretter ut en side.
 3. Gjør følgende for å teste skannerglasset og kopieringsfunksjonen:
  1. Legg den utskrevne konfigurasjonssiden med skriftsiden ned på skannerglasset.
  2. Trykk på Start-knappen på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Produktet skanner, og skriver deretter ut en side.
FutureSmart 4
 1. Gjør følgende for å bekrefte at skriveren skriver ut:
  1. Bla deg frem til og velg Rapporter fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
  2. Velg Konfig.-/statussider.
  3. Velg Konfigurasjonsside.
  4. Velg Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
  5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Gjør følgende for å teste dokumentmateren og kopieringsfunksjonen:
  1. Plasser den utskrevne konfigurasjonssiden i dokumentmateren med skriftsiden opp.
  2. Trykk på Start på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Produktet kopierer, og skriver deretter ut en side.
 3. Gjør følgende for å teste skannerglasset og kopieringsfunksjonen:
  1. Legg den utskrevne konfigurasjonssiden med skriftsiden ned på skannerglasset.
  2. Trykk på Start på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Produktet skanner, og skriver deretter ut en side.

Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)

HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
Klikk her for å få informasjon om hvordan du oppdaterer skriverfastvaren ved hjelp av en USB-flash-enhet eller den innebygde webserveren (EWS).

Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon

Når du er ferdig med de forrige konfigureringstrinnene, kan du installere skriverprogramvaren ved å bruke skriver-CDen eller ved å laste ned programvaren fra HPs webområde.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du planlegger å bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobles den til under programvareinstallasjonen.
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...