hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - 500-arks skuffer

Skuffkapasitet og papirretning

Du forhindrer fastkjørt papir ved ikke å overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff. Legg i papir til under halvparten av det indikatoren for full skuff viser, hvis du bruker kort/smalt og tungt/glanset papir.
Skuff med plass til 500 ark
Papirtype
Spesifikasjoner
Mengde
Papir
Verdiområde:
60 g/m2 bond til 220 g/m2 bond
Tilsvarer 500 ark 75 g/m2 bond
Maksimal stabelhøyde: 53 mm
Transparenter
Minimum: 0,102 mm tykke
Maksimal stabelhøyde: 53 mm
Glanset papir
Verdiområde:
105 g/m2 bond til 220 g/m2 bond
Maksimal stabelhøyde: 53 mm
1Skuffer med plass til 500 ark kan skrive ut på bond-papir som er tyngre enn 220 g/m2 under noen omstendigheter, men HP kan ikke garantere et godt resultat.
Papirretning for 500-arks skuff
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Slik legger du i papir
Forhåndstrykt eller brevhode
Stående
Ensidig utskrift
Forsiden opp
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Automatisk tosidig utskrift
Forsiden ned
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Liggende
Ensidig utskrift
Forsiden opp
Nederste del av arket til høyre i skuffen
Automatisk tosidig utskrift
Forsiden ned
Nederste del av arket til høyre i skuffen
Hullark
Stående
Ensidig utskrift
Automatisk tosidig utskrift
Hull til høyre i skuffen

Legge papir i 500-arks skuffene

 1. Åpne skuffen.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
  merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
 4. Lukk skuffen.
 5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.
 6. For papir med egendefinert størrelse må du angi X- og Y-målene for papiret når meldingen vises på skriverens kontrollpanel.

Automatisk papirregistrering (autoregistreringsmodus)

Sensoren for automatisk registrering av papirtype fungerer når en skuff er konfigurert med innstillingen Alle typer eller Vanlig.
Når skriveren har hentet papir fra skuffen, kan den registrere overheadtransparenter, papirvekt og glansnivå.
Hvis du vil ha mer kontroll, må du velge en bestemt papirtype for jobben eller konfigurere skuffen for en bestemt papirtype.

Innstillinger for autoregistrering

Hvis du vil konfigurere autoregistreringsinnstillingene, følger du fremgangsmåten nedenfor.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Generelle innstillinger
  • Utskriftskvalitet
  • Innstillinger for autoregistrering
 3. Velg en av modusene for autoregistrering.
  Utvidet registrering
  merknad:
  Dette er standardinnstillingen for alle skuffer.
  For de første arkene med papir skriveren henter fra skuffen, registrerer den tynt papir, vanlig papir, tungt papir, glanset papir, robust papir og transparenter. Skriveren antar at resten av arkene er av samme type.
  Bare transparent
  Skriveren skiller mellom transparenter og ark som ikke er transparenter. Denne innstillingen gir raskest utskrift, men for enkelte papirtyper kan utskriftskvaliteten reduseres.
FutureSmart 4
 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut
  • Utskriftskvalitet
  • Innstillinger for autoregistrering
 3. Velg en av modusene for autoregistrering.
  Registrer hver side
  For hvert ark med papir skriveren henter fra skuffen, registrerer den tynt papir, vanlig papir, tungt papir, glanset papir, robust papir og transparenter.
  Registrer første side
  For det første arket med papir skriveren henter fra skuffen, registrerer den tynt papir, vanlig papir, tungt papir, glanset papir, robust papir og transparenter. Skriveren antar at resten av arkene er av samme type.
  Registrer bare transparenter
  Skriveren skiller mellom transparenter og ark som ikke er transparenter.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...