hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Konfigurere skriveren (maskinvare) (x+-modell)

  merknad:
Dette dokumentet gjelder HP Color LaserJet Enterprise M855x+-modellen.
Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis du allerede har konfigurert skrivermaskinvaren og trenger hjelp til å installere programvaren, kan du se delen Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon på slutten av dette dokumentet.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:
Pakk ut skriveren
 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et solid arbeidsbord, godt ventilert område og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 15–30 °C
  • Fuktighetsområde: 10 % til 80 %
    forsiktig:
  Skriveren veier 124,2 kg. HP anbefaler at fire personer flytter på skriveren.
 2. Ta HP-skriveren ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
    merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 3. Fjern all tape og emballasje fra utsiden av skriveren. Åpne alle deksler og papirskuffer, og fjern all tape, oransje plastinnlegg i skuffer og annen emballasje fra innsiden av skriveren.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og isoporen.
Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)
Koble til nettverkskabelen nå hvis du skal koble til et nettverk. Hvis den ikke skal kobles til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går til delen Koble til strømledningen, og slå på skriveren i dette dokumentet.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du planlegger å bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobles den til under programvareinstallasjonen.
Figur : Koble til nettverkskabelen
Koble til strømledningen, og slå på skriveren
 1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
  Figur : Koble til strømledningen
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen for skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
 2. Slå på skriveren.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
 3. Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner den en IP-adresse eller et vertsnavn.
 4. På kontrollpanelet velger du språk, tastaturoppsett, dato/klokkeslett og tidssone. Når startskjermbildet vises, trykker du på Første konfigurering og aktiverer grunnleggende skriverfunksjoner.
  Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført. Gjør ett av følgende for å finne IP-adressen:
    merknad:
  Fremgangsmåten for å finne IP-adressen for skriveren varierer avhengig av typen kontrollpanel. Se tabellen i trinn 5 for å bestemme hvilken type kontrollpanel du har.
  • FutureSmart 3: På skriverens kontrollpanel trykker du på nettverksknappen .
  • FutureSmart 4: På skriverens kontrollpanel trykker du på informasjonsikonet . Deretter trykker du på nettverksknappen .
 5. Hvis skriveren skal kobles til med en USB-kabel, krever programvareinstallasjonsprosessen at skriveren er slått på og i Klar-tilstand. Følg trinnene nedenfor for å konfigurere innstillingen Aktivering/Automatisk på, slik at skriveren våkner fra dvalemodus under programvareinstallasjonsprosessen:
    merknad:
  Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
  2. Velg menyen Generelle innstillinger.
  3. Berør elementet Strømsparingsinnstillinger.
  4. Berør elementet Våkne/Automatisk på ved disse hendelsene.
  5. Berør elementet Alle hendelser.
  FutureSmart 4
  Som standard våkner skrivere med FutureSmart 4 fra dvalemodus under programvareinstallasjonsprosessen.
Legge papir i skuff 2
 1. Åpne skuffen.
    merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
    merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
    merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
  Figur : Legg inn papir
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.
 6. For papir med egendefinert størrelse må du angi X- og Y-målene for papiret når meldingen vises på skriverens kontrollpanel.
  Figur : X- og Y-mål
Legge papir i 3 500-arks høykapasitetsinnskuffen
3 500-arks høykapasitetsinnskuffen støtter bare papir i A4- og Letter-størrelse.
 1. Åpne høyre og venstre side av skuffen.
  Figur : Åpne skuffen
 2. På hver side justerer du papirstørrelsehendelen til riktig posisjon for papiret du bruker.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg alt papiret på hver siden av skuffen. Den høyre siden har en kapasitet på 1 500 ark. Den venstre siden har en kapasitet på 2 000 ark.
    merknad:
  Du får best resultat hvis du fyller helt opp med papir. Ikke del papiret opp i mindre deler.
  Figur : Legg i skuffen
 4. Lukk høyre og venstre side av skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
Kontroller at skriveren fungerer riktig
Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at skriveren skriver ut.
  merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
 2. Åpne disse menyene:
  • Rapporter
  • Konfigurasjons-/statussider
 3. Berør elementet Konfigurasjonsside for å velge det.
 4. Trykk på Skriv ut-knappen for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
    merknad:
  Hvis du planlegger å bruke skriveren på et nettverk, lagrer du disse sidene. Jetdirect-siden inneholder skriverens IP-adresse.
 5. Hvis du koblet skriveren til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke, må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
FutureSmart 4
 1. Bla deg frem til og velg Rapporter fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Velg Konfig.-/statussider.
 3. Velg Konfigurasjonsside.
 4. Velg Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
 5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)
HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
  merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer fastvaren.
Klikk her for å få informasjon om hvordan du oppdaterer fastvaren ved hjelp av en USB-flash-enhet eller den innebygde webserveren (EWS).
Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon
Når du er ferdig med de forrige konfigureringstrinnene, kan du installere skriverprogramvaren ved å bruke skriver-CDen eller ved å laste ned programvaren fra HPs webområde.
  forsiktig:
Ikke koble til en USB-kabel nå. Hvis du planlegger å bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobles den til under programvareinstallasjonen.
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...