hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Konfigurere skriveren (maskinvare) (c- og z-modeller)

Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis skriverens maskinvaren allerede er konfigurert, kan du se delen Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon på slutten av dette dokumentet.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:

Trinn 1: Pakk ut skriveren

 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 17°–25° C
  • Fuktighetsområde: 30 % til 70 %
  La det være nok plass rundt skriveren til å åpne alle deksler og skuffer.
    forsiktig:
  Skriveren veier 23 kg. HP anbefaler at to personer flytter på skriveren.
  Figur : Plasskrav
  Hvis du vil flytte skriveren, bør du bruke håndtakene nederst på skriveren.
  Figur : Bruk håndtakene til å flytte skriveren
 2. Ta HP-skriveren ut av esken, og kontroller deretter at innholdet samsvarer med denne tegningen.
  merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 3. Fjern all tape og emballasje fra skriveren.
  Figur : Fjern tapen og emballasjen

Trinn to: Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)

Koble til nettverkskabelen nå hvis skriveren skal kobles til et nettverk. Hvis skriveren ikke skal kobles til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går til Trinn 4: Koble til strømledningen, og slå på skriveren.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til når du blir spurt om det under programvareinstallasjonen.

Trinn 3: Koble til faksledningen

Koble telefonledningen til faksen mellom skriveren og telefonkontakten.
Figur : Koble til telefonledningen for faksen

Trinn 4: Koble til strømledningen, og slå på skriveren

 1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden har riktig spenning i henhold til spenningsnivået til skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
  Figur : Koble til strømledningen
 2. Slå på skriveren.
  Figur : Slå på strømmen
 3. Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner skriveren en IP-adresse eller et vertsnavn.
 4. På kontrollpanelet angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone.
  merknad:
  Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført.

Trinn 5: Legge papir i skuff 2

 1. Åpne skuff 2 ved å dra den ut og løfte den litt opp for å fjerne den helt fra skriveren.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirskinnene ved å klemme på justeringslåsene og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
  merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  Figur : Legg inn papir
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.

Trinn 6: Installere tastaturoverlegget (tilleggsutstyr)

 1. Trekk ut tastaturet.
  Figur : Trekk ut tastaturet
 2. Trekk av papirbeskyttelsen fra overlegget i en skarp vinkel. Alle etikettene skal henge fast på det gjennomsiktige arket.
  Figur : Fjern beskyttelsespapiret
 3. Juster de øverste hjørnene av det gjennomsiktige arket parallelt med esc- og delete-knappen.
  Figur : Juster tastaturoverlegget
 4. Støtt tastaturet fra undersiden, og trykk etikettene på plass.
 5. Trekk av det gjennomsiktige arket i en skarp vinkel.
  Figur : Fjern det gjennomsiktige arket

Trinn 7: Kontroller at skriveren fungerer riktig

Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at skriveren fungerer.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel blar du til og velger menyen Administrasjon.
 2. Åpne disse menyene:
  • Rapporter
  • Konfig.-/statussider
  • Konfigurasjonsside
 3. Velg Konfigurasjonsside.
 4. Velg Skriv ut, og trykk deretter på OK-knappen for å skrive ut skriverkonfigurasjonssidene og Jetdirect-sidene.
 5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
FutureSmart 4
 1. Bla deg frem til og velg Rapporter fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Velg Konfig.-/statussider.
 3. Velg Konfigurasjonsside.
 4. Velg Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
 5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side

Trinn 8: Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)

HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
Klikk her for å få informasjon om hvordan du oppdaterer skriverfastvaren ved hjelp av en USB-flash-enhet eller den innebygde webserveren (EWS).

Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon

Når du har fullført trinnene ovenfor, kan du installere skriverprogramvaren.
Windows: Installer skriverprogramvaren fra CDen. Følg instruksjonene på skjermen. Se filen med installeringsmerknader på skriver-CD-en for mer spesifikke instruksjoner om programvareinstallering.
OS X: Denne skriveren støtter Mac-er og Apple-mobilenheter. Bruk 123.hp.com for å laste ned HP Easy Start og installere skriverprogramvaren.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til under programvareinstallasjonen.
merknad:
Apple AirPrint-driveren er standarddriveren for OS X 10.8 Mountain Lion og OS X 10.9 Mavericks. Hvis du vil installere HPs fullfunksjonsdriver, velger du HP-driveren fra rullegardinlisten Bruk: i dialogboksen Legg til .
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
OS X
Installasjonen er fullført. Hvis du ikke registrerte skriveren under programvareinstallasjonen, kan du gå til www.register.hp.com for å registrere det nå.

Finn mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken på skriver-CD-en og gå til brukerstøttenettstedet for denne skriveren. Velg Hjelp-knappen på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til hjelpeemnene.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...