hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - Konfigurere skriveren (maskinvare)

Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis skriverens maskinvare allerede er konfigurert, kan du gå til Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon i slutten av dokumentet for å få hjelp med programvareinstallasjon.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:
Trinn 1: Pakk ut skriveren
 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et solid arbeidsbord, godt ventilert område og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 17–25 C
  • Fuktighetsområde: 30–70 %
  La det være nok plass rundt skriveren til å åpne alle deksler og skuffer.
    forsiktig:
  Produktet veier 32,3 kg. HP anbefaler at to personer flytter på skriveren.
  Figur : Plasskrav
  Ikke løft skriveren ved å holde i kontrollpanelet.
  Figur : Ikke løft skriveren ved hjelp av kontrollpanelet
 2. Ta HP-skriveren ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
  Figur : Innhold i esken
 3. Fjern tapen fra utsiden av skriveren.
  Figur : Fjern tapen
 4. Åpne kassettdekselet og fjern kassettens transportsikring.
  Figur : Åpne dekselet og fjern tapen
 5. Åpne skriverhodedekslet og fjern deretter tapen.
  Figur : Åpne skriverhodedekslet og fjern tapen
 6. Lukk skriverhodedekselet.
  Figur : Lukk dekselet til skuffen
 7. Fjern forsendelsesisoporen fra skannerglasset.
  Figur : Fjern isoporen
Trinn to: Sett inn blekkpatronene
 1. Ta blekkpatronene ut av pakken. Hindre skade på kassetten ved å la være å ta på de gullfargede metallkontaktene kassetten.
  Figur : Pakk ut blekkpatronene
 2. Sett inn blekkpatronene.
  Figur : Sett inn blekkpatronene
 3. Lukk kassettdekselet.
  Figur : Lukk dekselet
Trinn 3: Legge papir i skuff 2
 1. Åpne skuff 2, og trekk den helt ut av skriveren.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Ta tak i justeringslåsen på papirbreddeskinnene, og press deretter utover.
  Figur : Press justeringslåsen mot fronten av skriveren
 3. Skyv papirbreddeskinnene slik at de er helt åpne.
  Figur : Juster papirførerne
 4. Fjern all emballasje fra skuffen.
  Figur : Fjern emballasjen
 5. Ta tak i justeringslåsen på papirlengdeskinnene, og press deretter utover for å åpne skinnene helt.
  Figur : Juster papirskinnene
 6. Legg papir i skuffen
    merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  Figur : Legg papir i skuffen
 7. Juster papirskinnene ved å ta tak i justeringslåsene og presse dem innover. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
    merknad:
  Ikke juster papirskinnene tett inntil papirbunken. Juster dem til hakkene eller markeringene i skuffen.
  Figur : Juster skinnene
 8. Sett skuffen inn i skriveren, og lukk deretter skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
Trinn 4: Bruk tastaturoverlegget (valgfritt) (bare z-modellene)
Noen språk krever at du installerer et tastaturoverlegg.
 1. Trekk ut tastaturet.
  Figur : Trekk ut tastaturet
 2. Trekk av papirbeskyttelsen fra overlegget i en skarp vinkel. Alle etikettene skal henge fast på det gjennomsiktige arket.
  Figur : Fjern beskyttelsesunderlaget forsiktig
 3. Juster de øverste hjørnene av det gjennomsiktige arket parallelt med Esc- og Delete-knappene.
  Figur : Juster hjørnene av overlegget etter tastaturet
 4. Støtt tastaturet fra undersiden, og trykk etikettene på plass.
  Figur : Støtt tastataturet og trykk etikettene på plass
 5. Trekk av det gjennomsiktige arket i en skarp vinkel.
  Figur : Fjern det gjennomsiktige arket forsiktig
Trinn 5: Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)
Koble til nettverkskabelen nå hvis skriveren skal kobles til et nettverk. Hvis ikke, hopper du over dette trinnet og går til Trinn 7: Koble til strømledningen, og slå på skriveren.
  merknad:
Nettverkskabel følger ikke med skriveren.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til når du blir spurt om det under programvareinstallasjonen.
Trinn 6: Koble telefonledningen til faksen (bare z-modellene)
Koble telefonledningen til faksen mellom skriveren og telefonkontakten.
  merknad:
Du trenger kanskje en land-/regionspesifikk adapter for RJ11-telefonledningen for å kunne koble til telefonkontakten.
Figur : Koble til telefonledningen for faksen
Trinn 7: Koble til strømledningen, og slå på skriveren
 1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden har riktig spenning i henhold til spenningsnivået til skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker 100–240 V vekselspenning, 50/60 Hz.
  Figur : Koble til strømledningen
 2. Slå på skriveren.
  Figur : Slå på strømmen
 3. Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner skriveren en IP-adresse eller et vertsnavn.
 4. På kontrollpanelet angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone.
    merknad:
  Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført.
Trinn 8: Kontroller at skriveren fungerer riktig
Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at skriveren skriver ut.
  merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel og trykk på den..
 2. Åpne disse menyene:
  • Rapporter
  • Konfig.-/statussider
 3. Berør elementet Konfigurasjonsside for å velge det.
 4. Berør Skriv ut-knappen for å skrive ut produktkonfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
 5. Hvis produktet er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med fe80:, skal produktet kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
FutureSmart 4
 1. Bla deg frem til og velg Rapporter fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Velg Konfig.-/statussider.
 3. Velg Konfigurasjonsside.
 4. Velg Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
 5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
  • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
Trinn 9: Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)
HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
  merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
Du finner mer informasjon om hvordan du oppdaterer skriverens fastvare i Oppdatere fastvare ved hjelp av en USB-minnepenn eller den innebygde webserveren (EWS) (c03847967).
Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon
Når du har fullført trinnene ovenfor, kan du installere skriverprogramvaren.
Windows: Installer skriverprogramvaren fra CDen. Følg instruksjonene på skjermen. Se filen med installeringsmerknader på skriver-CDen for mer spesifikke instruksjoner om programvareinstallering.
OS X: Denne skriveren støtter Mac-er og Apple-mobilenheter. Bruk 123.hp.com/laserjet til å laste ned HP Easy Start og installere skriverprogramvaren.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til under programvareinstallasjonen.
  merknad:
Apple AirPrint-driveren er standarddriveren for OS X 10.8 Mountain Lion og OS X 10.9 Mavericks. Hvis du vil installere HPs fullfunksjonsdriver, velger du HP-driveren fra rullegardinlisten Bruk: i dialogboksen Legg til .
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
OS X
Installeringen er fullført. Hvis du ikke registrerte skriveren under programvareinstallasjonen, kan du gå til www.register.hp.com for å registrere det nå.
Finn mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken på skriver-CD-en og gå til brukerstøttenettstedet for denne skriveren. Velg Hjelp-knappen på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til hjelpeemnene.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...