hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Løser problemer med utskriftskvaliteten for HP OfficeJet 6500A e-All-in-One-skriverserien

Problem
Kvaliteten på utskriften eller bildet som skrives ut, er ikke som forventet.
Prøv følgende løsninger i vist rekkefølge for å løse problemet. Hvis en av løsningene løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
  merknad:
Noen av de følgende løsningene krever full HP-programvare. Hvis du ikke installerte hele programvaren da du installerte produktet, klikker du her for å gå til siden for programvare og drivere, og du kan deretter laste ned og installere hele programvaren.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere autentisiten av blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Besøk HP SureSupply for å kontrollere blekk- eller tonerpatronkompatibilitet eller kjøpe nye patroner og andre rekvisita.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Velg land/område hvis nødvendig.
  Figur : Land/region-velger
  Velg land/region
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille nye rekvisita eller kontroller patronkompatibilitet med skriveren.
Ekte HP-patroner og rekvisita kan også kjøpes fra andre forhandlere.
Løsning 2: Kontroller papiret
Bruk følgende retningslinjer for å kontroller at papiret du bruker, er egnet for utskriftsjobben. Hvis det ikke er det, legger du i riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange typer papir har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og andre spesialmedier. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen har baksiden en logo for papirprodusenten.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Legg bare rent papir uten bretter eller krøller i produktet.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Noen medier kan ikke absorbere blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
  merknad:
Upassende papir fører vanligvis til vertikale striper på utskriftene (hvis problemet oppstår på en kopi, er skitten glassplate vanligvis problemet). Ikke bytt ut blekkpatronene for å løse problemer med vertikale striper.
Eksempler på vannrette striper og vertikale striper på utskriften
Figur : Vannrette striper på utskriften
Illustrasjon av vannrette striper
Fortsett med følgende feilsøkingstrinn hvis utskriften har vannrette striper eller andre utskriftskvalitetsproblemer i tillegg vertikale striper.
Figur : Vertikale striper på utskriften
Illustrasjon av vertikale striper
Ikke bytt ut kassetter for vertikale striper i en utskrift. I stedet kontrollerer du papiret som beskrevet tidligere i dette dokumentet, eller søker etter et dokument som dekker dette problemet.
Prøv å skrive ut igjen etter at du har prøvd de foregående retningslinjene.
Løsning 3: Kontroller utskriftsinnstillingene
Følg disse trinnene for å kontrollere at utskriftsinnstillingene er riktig for utskriftsjobben.
  merknad:
Hvis du ikke bruker den nyeste versjonen av Windows 8, kan det være informasjon i dette dokumentet som ikke stemmer. Du kan få den nyeste versjonen fra Microsoft Store.
Trinn 1: Kontroller innstillingene for utskriftskvalitet
 1. Åpne HP-verktøykassen.
    merknad:
  Du kan også åpne programvaren for HP-skriveren fra skrivebordet på datamaskinen: Dobbeltklikk på ikonet for HP-skriveren ().
 2. Dobbeltklikk på Skriverhandlinger, og dobbeltklikk deretter på Angi innstillinger. Dialogboksen Utskriftsinnstillinger åpnes.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Under Papirkilde, velger du Skuff 1.
 5. Se gjennom følgende alternativer, og deretter gjør du de nødvendige endringene.
  • Papirstørrelser: Kontroller at valgt alternativ samsvarer med papirstørrelsen du bruker.
  • Utskriftsmateriale: Hvis et av alternativene samsvarer nøyaktig med papiret du bruker, velger du det.
  • Kvalitetsinnstillinger: Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på utskriftene, øker du utskriftskvaliteten. Hvis du vil skrive ut raskere, reduserer du utskriftskvaliteten.
 6. Klikk på OK, og lukk deretter HP Toolbox.
Trinn 2: Kontroller innstillingen Skriv ut i gråtoner
 1. Åpne HP-verktøykassen.
    merknad:
  Du kan også åpne programvaren for HP-skriveren fra skrivebordet på datamaskinen: Dobbeltklikk på ikonet for HP-skriveren ().
 2. Dobbeltklikk på Skriverhandlinger, og dobbeltklikk deretter på Angi innstillinger. Dialogboksen Utskriftsinnstillinger åpnes.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Klikk på Avansert. Vinduet Avanserte alternativer åpnes.
 5. Under Skriverfunksjoner, sørg for at Skriv ut i gråtoner er satt til Av.
 6. Klikk på OK, og klikk deretter på OK på nytt for å gå tilbake til dokumentet.
 7. Prøv å skrive ut dokumentet på nytt.
Løsning 4: Kontroller blekknivåene, og bytt ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere beregnede blekknivåer, og bytt deretter ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme.
  merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. På startskjermbildet til skriverens kontrollpanel trykker du høyre pilknapp () for å vise det andre navigasjonsskjermbildet.
 3. Trykk på Blekkstatus-ikonet (). Beregnede blekknivåer-skjermbildet viser målere for alle de fire blekkfargene.
  Figur : Eksempel på beregnede blekknivåer
  Bilde: Eksempel på beregnede blekknivåer på kontrollpanelet
 • Hvis ingen av blekkpatronene har lite blekk, trenger du ikke å bytte dem ennå. Fortsett til neste løsning.
 • Hvis noen av blekkpatronene har lite blekk, fortsetter du til det neste trinnet for å bytte dem.
Trinn 2: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tomme eller snart tomme blekkpatroner.
 1. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet.
 2. Trykk på tappen foran på blekkpatronen for å løsne den, og dra den deretter opp og ut av sporet.
  Figur : Fjern blekkpatronen fra sporet
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet.
    forsiktig:
  Ikke løft det grå sperrehåndtaket på vognen. Hvis du gjør det, kan blekkpatronene bli satt inn feil og gi utskriftsproblemer. Låsen må være nede for at du skal kunne installere blekkpatronene riktig.
 3. Trekk den oransje avrivingsstrimmelen rett bakover for å fjerne plastinnpakningen på den nye blekkpatronen.
  Figur : Fjern plastinnpakningen
  Bilde: Fjern plastinnpakningen.
 4. Vri den oransje hetten mot klokken for å nappe den av blekkpatronen.
  Figur : Fjern den oransje hetten
  Bilde: Fjern den oransje hetten.
 5. Med patronkontaktene mot vognen skyver du blekkpatronen inn i det tomme sporet, og trykker ned på blekkpatronen til den klikker på plass.
  Figur : Sett inn blekkpatronen
  Bilde: Sett inn blekkpatronen.
 6. Gjenta disse trinnene for alle andre blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme.
 7. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet.
 8. Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å starte patronjusteringen. Skriveren justerer blekkpatronene og skriver deretter ut en justeringsside.
Løsning 5: Skriv ut og evaluere en utskriftskvalitetsrapport og feilsøk på feil
Følg disse trinnene for å skrive ut, og evaluer deretter en utskriftskvalitetsrapport.
Trinn 1: Skriv ut en kvalitetsrapport
 1. Legg ubrukt, vanlig, hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i papirskuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel trykker du på høyre pilknapp () for å vise det andre navigasjonsskjermbildet.
 3. Trykk på Oppsett-ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 4. Trykk på ned-piltasten () og deretter Rapporter.
 5. Trykk på Skriv ut kvalitetsrapport. Rapporten for utskriftskvalitet skrives ut.
  Figur : Eksempel på en rapport for utskriftskvalitet
  Bilde av en rapport for utskriftskvalitet
Trinn 2: Kontroller utskriftskvalitetsrapporten for defekter
Hvis skriveren og blekkpatronene virker som de skal generelt sett, skal alle fargefeltene være synlige, uten striper og med jevne farger på tvers av hele siden. Den svarte teksten på siden skal ikke vise blekkstriper.
Denne tabellen viser eksempler på feil som kan vises på rapporter for utskriftskvalitet. Disse eksemplene dekker ikke alt, men de representerer de vanligste problemene.
Eksempler på feil på utskriftskvalitetsrapporten
Feil
Eksempel
Stor skrift-teksten er ujevn i den ene enden
Illustrasjon av ujevn stor tekst
Ujevne stripete eller falmede fargefelter
Illustrasjon av stripete eller falmede fargefelter
Stripete fargefelter
Illustrasjon av ujevne fargesøyler
Fargefeltene har striper med en annen farge
Illustrasjon av stripete fargesøyler
Fargeblokkene har vanlige hvite striper
Illustrasjon av hvite striper i fargesøylene
Taggete justeringsmønstre
Illustrasjon av kantete justeringsmønstre
 • Hvis du ikke ser noen defekter på rapporten for utskriftskvalitet, betyr det at utskriftsmekanismen og blekkpatronene virker riktig. Hvis utskriftene fortsatt ikke er tilfredsstillende kan du prøve disse generelle retningslinjene for utskriftskvalitet, og deretter ikke gå videre med feilsøkingstrinnene i resten av dette dokumentet:
  • Sørg for at bildet som du skriver ut, har tilstrekkelig oppløsning. Bilder som er forstørret for mye, kan se uklare ut.
  • Hvis problemet ser ut til å være begrenset til et bånd nær kanten på utskriften, kan du bruke programvaren du installerte sammen med skriveren, eller et annet program, til å rotere bildet 180 grader. Det er ikke sikkert at problemet vises i den andre enden av utskriften.
 • Hvis du ser en eller flere av disse feilene på rapporten for utskriftskvalitet, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 3: Kontroller at blekkpatronene er riktig ventilert
Hvis lufthullet øverst på blekkpatronen er tett eller dekket til, vil kanskje ikke blekkpatronen fungere ordentlig. Følg disse trinnene for å kontrollere at lufthullet til blekkpatronene får luft og at patronene er satt riktig i.
 1. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet.
 2. Trykk på tappen foran på blekkpatronen for å løsne den, og dra den deretter opp og ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Bilde: Ta ut blekkpatronen.
 3. Undersøke lufthullområdet på hver blekkpatron, over HP-logoen øverst på blekkpatronen.
  Figur : Lufthullområdet
  Bilde: Patronens lufthullområde.
 4. Hvis blekkpatronene fortsatt har den oransje avrivingsstrimmelen på, drar du for å fjerne den.
  Figur : Oransje avrivingsstrimmel
  Bilde: Oransje avrivingsstrimmel.
 5. Hvis lufthullet er tett kan du bruke en nål til å fjerne det som dekker den til.
   Figur : Rengjør det tette lufthullet med en nål
   Bilde: Rengjør det tette lufthullet med en nål.
  1. Tett lufthull
  2. Med en rett nål fjerner du det som dekker til lufthullet
  3. Ikke lenger tett lufthull
 6. Sette inn blekkpatronen på nytt. Med patronkontaktene mot vognen skyver du blekkpatronen inn i det tomme sporet, og trykker ned på blekkpatronen til den klikker på plass.
    merknad:
  Kontroller at hver blekkpatron er satt ordentlig på plass i riktig spor. Pass på at formen på ikonet og fargen til blekkpatronen er identisk med formen på ikonet og fargen til sporet.
  Figur : Sett inn blekkpatronen igjen
  Bilde: Sett inn blekkpatronen igjen.
 7. Gjenta disse trinnene for å undersøke lufthullet på hver av blekkpatronene.
 8. Kontroller at blekkpatronene er satt ordentlig på plass i sporet. Før en finger langs toppen av patronene for å kontrollere at ingen av patronene stikker. Hvis det er tilfelle, trykker du godt ned på blekkpatronene til hver av dem smekker på plass.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet.
 10. Forsøk å skrive ut på nytt.
  forsiktig:
Slå aldri av skriveren når det mangler blekkpatroner. Kontroller at du har skiftet ut manglende blekkpatroner snarest mulig for å unngå problemer med utskriftskvaliteten og bruk av ekstra blekk eller skade på blekksystemet. Hvis du vil unngå problemer som krever rengjøring av skriverhodet, må du alltid slå av skriveren med av/på-knappen på selve skriveren.
 1. På startskjermbildet til skriverens kontrollpanel trykker du høyre pilknapp () for å vise det andre navigasjonsskjermbildet.
 2. Trykk på Oppsett-ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Trykk på ned-piltasten () og deretter Verktøy.
 4. Trykk på Rengjør skrivehodet. Skriveren rengjør skrivehodet og skriver deretter ut en testside.
 5. Undersøk utskriftskvaliteten til testsiden.
  • Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er tilfredsstillende, trykker du Nei for å gå tilbake til den aktuelle utskriftsjobben.
  • Hvis utskriftskvaliteten på testsiden ikke er tilfredsstillende, trykker du Ja for å utføre en sekundær rengjøring av skrivehodet.
     merknad:
   Det er tre grader av rengjøringen av skrivehodet. Fullfør alle disse tre gradene hvis det er nødvendig. Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter etter den tredje runden med rengjøring før du starter den første runden av rengjøringen igjen.
Trinn 5: Justere skrivehodet
 1. På hjemmesiden trykker du høyre pilknapp () for å vise det andre navigasjonsskjermbildet.
 2. Trykk på Oppsett-ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Trykk på ned-piltasten () og deretter Verktøy.
 4. Trykk på Juster skrivehode. Skriveren justerer skrivehodet og skriver deretter ut en justeringsside.
Løsning 6: Oppdater skriverprogramvaren
Fastvare er programvare som er innebygd i skriverens maskinvare. Det kan finnes en nyere versjon av fastvaren som vil løse problemet ditt. Velge metoden for å oppdatere til den nyeste fastvaren.
Løsning 7: Skift ut skriverhodet
Hvis du har gått gjennom alle trinnene for feilsøking og det fremdeles er problemer, må du skifte ut skrivehodet.
  forsiktig:
Vent til du har et nytt skrivehode tilgjengelig før du tar ut blekkpatronene. HP anbefaler at du ikke lar blekkpatronene være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Det kan skade både skriveren og blekkpatronene.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
Disse trinnene gjelder for alle land/regioner unntatt USA.
Hvis HP skifter ut skrivehodedelen i garantitiden, vil du motta en ny skrivehodedel, rengjøringsmateriell og et nytt sett med blekkpatroner sammen med skrivehodet.
Hvis garantien på skriverhodet er utløpt, kan du kjøpe et nytt skriverhode på Internett.
 1. Gå til HP Hvordan kjøpe-nettstedetog klikk på ditt land/språk.
 2. En Kjøp HP -side vises. Se etter HPs reservedelssalg på denne siden. Plasseringen av HPs reservedelssalg varierer avhengig av området du er i. Klikk HPs reservedelssalg.
 3. Under Finn din(e) del(er)skriver du CN643A i Søk etter delenummer -tekstboksen. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille skriverhodet.
Hvis du har det nye skrivehodet, gå til Bytte skrivehodet for å få instruksjoner om hvordan du fjerner det gamle skrivehodet og installerer det nye.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...