hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Flere alternativer når du kopierer

Flere alternativer når du kopierer
Følgende innstillinger er tilgjengelige i listen over Alternativer når du kopierer.
  merknad:
Listen nedenfor inneholder det overordnede settet med alternativer som er tilgjengelig for HP LaserJet Enterprise MFP-skrivere. Noen alternativer er ikke tilgjengelige på alle skrivere.
Antall eksemplarer
Angi antallet kopier som skal lages.
Last inn og lagre innstillinger
  merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle fastvareversjoner. Det kan hende du må oppdatere skriverens fastvare for å bruke denne funksjonen.
Last inn hurtigsett: Last inn kopieringsinnstillinger fra et lagret hurtigsett.
  merknad:
Bruk HPs innebygde webserver til å opprette og lagre hurtigsett.
Lagre som standarder: Lagre de gjeldende innstillingene i listen over alternativer, som standardinnstillinger for fremtidige kopieringsjobber.
Sider
Angi om originaldokumentet skrives ut på én eller begge sider av arket, og om kopiene skal skrives ut på én eller begge sider av arket.
Farge / svart-hvitt
Bare for fargeskrivere.
Angi om kopiene skal skrives ut i farger, svart og gråtoner eller bare svart.
Stift
Bare for skrivere med ekstrautstyr for automatisk etterbehandling. (Denne funksjonen gjelder ikke for skrivere med hurtigstiftere.)
Angi plasseringen av stifter.
Hulling
Bare for skrivere med hullemaskin som ekstrautstyr.
Angi antall hull og plasseringen av dem.
Skannemodus
Standarddokument: Skann en side eller bunke med sider via dokumentmateren, eller hver for seg på skannerglasset.
Bokmodus: Skann en åpen bok, og skriv ut hver side av boken på forskjellige sider.
Tosidig ID-kopi: Skann hver side av et ID-kort på skannerglasset, og skriv dem ut på én side. Etter skanning av den første siden vil skriveren be deg om å plassere den andre siden i riktig posisjon på glasset.
Forminsk/forstørr
Endre størrelse på det skannede dokumentet til større eller mindre.
Originalstørrelse
Angi papirstørrelsen for originaldokumentet.
Papirvalg
Angi papirstørrelse og -type for kopiene.
Hefte
Formater og ordne originale skannede bilder til sider som skrives ut som et hefte.
Retning på innhold
Angi om originaldokumentet skal skrives ut med stående eller liggende papirretning.
Sider per ark
Kopier flere ark på ett ark. Velg én, to eller fire sider per ark.
Utskuff
Bare for skrivere med flere utskuffer.
Angi hvilken utskuff som skal brukes til jobben når skriverutskuffene er konfigurert for postboksmodus.
  merknad:
Dette alternativet vises ikke når utskuffene er konfigurert for stablemodus eller funksjonsseparatormodus.
Papirbane
For skrivere som har et alternativ for å snu sider i papirbanen.
Velg en bestemt papirbane:
Forsiden opp (retteste bane): Sider skrives ut til skuffen i motsatt rekkefølge av hvordan de blir lagt i dokumentmateren.
Forsiden ned (riktig rekkefølge): Sidene legges i samme rekkefølge som de er lagt i dokumentmateren.
Bildejustering
Skarphet: Gjør bildet klarere eller mykere. Hvis du for eksempel øker skarpheten, kan teksten se skarpere ut, men hvis du reduserer skarpheten, kan fotografiene se jevnere ut.
Mørkhet: Øke eller redusere mengden hvitt og svart i fargene i skannede bilder.
Kontrast: Øke eller redusere forskjellen mellom den mørkeste og den lyseste fargen på siden.
Bakgrunnsrens: Fjerne utydelige farger fra bakgrunnen til skannede bilder. Hvis originaldokumentet for eksempel skrives ut på farget papir, kan du bruke denne funksjonen for å gjøre bakgrunnen lysere uten at det påvirker mørkheten til bildet.
Automatisk tone: Bare tilgjengelig for Flow-skrivere. For originaldokumenter som har minst 100 tegn med tekst øverst på siden, kan skriveren registrere hvilken kant som er øverst på siden og den snur dermed de skannende bildene i forhold til dette. Hvis noen av sidene er opp-ned i forhold til andre sider, vil det ferdige skannede bildet ha alle sidene med riktig side opp. Hvis noen av sidene har liggende retning, roterer skriveren bildet slik at toppen av siden er på toppen av bildet.
Optimaliser tekst/bilde
Optimaliser jobben etter typen bilde som skannes: tekst, grafikk eller bilder.
Kant til kant
Skanne og skrive ut en kopi nærmere kanten på siden enn det som vanligvis er tillatt. Skrive ut nær kanten kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
Slett kanter
Du kan fjerne flekker, som mørke rammer eller stiftemerker, ved å slette de bestemte kantene på det skannede bildet.
Sorter
Samle alle sidesettene i samme rekkefølge som originaldokumentet når du tar flere kopier av et dokument.
Jobbyggmodus
Bare tilgjengelig med FutureSmart 3-fastvare.
Del en kompleks jobb inn i mindre segmenter.
Rett ut automatisk
  merknad:
Bare tilgjengelig på Flow-modeller.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle fastvareversjoner. Det kan hende du må oppdatere skriverens fastvare for å bruke denne funksjonen.
Rett opp et skannet bilde automatisk.
Utelatelse av tomme sider
  merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle fastvareversjoner. Det kan hende du må oppdatere skriverens fastvare for å bruke denne funksjonen.
Unngå at tomme sider i originaldokumentet blir tatt med i det skannede bildet. Denne funksjonen er nyttig hvis du skanner et dokument som er skrevet ut på begge sider, slik at du kan unngå tomme sider i det skannede dokumentet.
Registrering av dobbeltmating
Aktiver eller deaktiver registrering av dobbeltmating. Hvis dette er aktivert, stopper skanningen når skriveren registrerer at mer enn én side om gangen mates inn i dokumentmateren. Hvis dette er deaktivert, fortsetter skanningen når en dobbeltmatingsfeil registreres og kan dermed skanne sider som er klistret sammen, originaler med selvklebende lapper eller tykt papir.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...