hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Enterprise - Beskytte lagrede data på skriverens harddisk

Innføring
Det er en rekke måter å beskytte data som er lagret på skriverens harddisk på. En av de beste løsningene er å kjøpe en skriver med en kryptert stasjon eller oppgradere hvis dette alternativet er tilgjengelig.
Dataene på en kryptert stasjon er ikke tilgjengelige hvis de er fjernet fra skriveren. Dataene på stasjonen bør slettes før eierrettighetene til denne skriveren gis bort, resirkuleres eller overføres. Hvis du vil sikre at jobbilder for utskrift eller skanning ikke ligger igjen på harddisken (før de overskrives av en annen jobb), velger du en modus for sikker filsletting i feltet Administrere midlertidige jobbfiler på siden Beskytt lagrede data.
  merknad:
Hvis en jobb er under behandling samtidig som datasletting er påbegynt, vil jobben fullføres før dataslettingen begynner.
Trinn 1: Gå til HPs innebygde webserver (EWS)
 1. FutureSmart 3: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  FutureSmart 4: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du Informasjon-ikonet og deretter Nettverk-ikonet for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
 2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde nettserveren åpnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
    merknad:
  Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
Trinn 2: Konfigurere Beskytt lagrede data
Harddiskstatus
Klikk på fanen Sikkerhet, og velg deretter Beskytt lagrede data for å få tilgang til harddiskstatusen i den innebygde nettserveren.
Feltet Harddiskstatus på siden Beskytt lagrede data inneholder følgende informasjon om hver harddisk som er installert på skriveren:
 • Type stasjon
 • Innhold på stasjonen
 • Serienummer
 • Krypteringsstatus
Hvis flere harddisker er installert på skriveren, bruker du dette Harddiskstatus-området for å spesifisere hvilken harddisk skriveren bruker ved hjelp av operasjonen Bruk stasjon ... og også til å utføre en Slett stasjon ...-operasjon på en angitt harddisk.
Slett jobbdata
Typer modi for datasletting som er tilgjengelige for sletting av data:
 • Usikker rask sletting (ingen overskriving)
 • Sikker rask sletting (overskriv 1 gang) – overskriver data én gang og har liten innvirkning på skriverytelsen
 • Sikker saneringssletting (overskriv 3 ganger) – overskriver data tre ganger og kan ha en innvirkning på skriverytelsen
Data slettet ved utføring av en dataslettingsoperasjon:
 • Lagrede jobber
 • Midlertidige jobbfiler (opprettet etter behandling av jobber)
 • Installerte løsninger som lagres som jobbdata
Utfør en operasjon for sletting av jobbdata:
 1. Velg modus for datasletting i området Jobbdata på siden Beskytt lagrede data.
 2. Klikk på Bruk nederst på siden.
    merknad:
  Skriveren startes automatisk på nytt når operasjonen Slett jobbdata er ferdig. Skriverens kontrollpanel viser innlastingsskjermbildet mens operasjonen pågår. Operasjoner for sletting av jobbdata kan ta alt fra minutter til timer, avhengig av hvor mye data som skal slettes.
Endre passord for krypterte stasjoner
Hvis det er installert en EIO-stasjon på skriveren, vises informasjonen om den i delen Harddiskstatus, og en Endre passord ...-knapp er tilgjengelig i området Endre passord for krypterte stasjoner.
Generer et nytt tilfeldig passord for alle krypterte harddisker:
 1. Velg Generer et nytt tilfeldig passord (anbefales).
 2. Klikk på Endre passord ...-knappen.
Angi et nytt passord manuelt for alle krypterte harddisker:
 1. Velg Angi et nytt harddiskpassord manuelt.
 2. Angi et passord i feltene Passord: og Bekreft passordet: .
 3. Klikk på Endre passord ...-knappen.
Administrere midlertidige jobbfiler
Bruk feltet Administrere midlertidige jobbfiler for å angi benyttet modus for datasletting når midlertidige jobbfiler slettes under datasletting.
Følgende typer modi for datasletting er tilgjengelige for sletting av data på midlertidige jobbfiler:
 • Usikker rask sletting (ingen overskriving)
 • Sikker rask sletting (overskriv 1 gang) – overskriver data én gang og har liten innvirkning på skriverytelsen
 • Sikker saneringssletting (overskriv 3 ganger) – overskriver data tre ganger og kan ha en innvirkning på skriverytelsen
Behandle lagrede jobber
Bruk området Behandle lagrede jobber for å administrere innstillinger for jobber lagret på skriveren og for hurtigkopieringsjobber, lagrede jobber sendt fra utskriftsdriveren.
Følgende innstillinger kan konfigureres:
 • Tillat lagrede jobber på denne enheten – velg denne avmerkingsboksen for å aktivere jobblagring på skriveren.
 • Tidsavbrudd for lagring av hurtigkopieringsjobber – angi hvor lenge hurtigkopieringsjobber lagres på skriveren. Du kan velge mellom følgende innstillinger:
  • Av (standard)
  • 1 time
  • 4 timer
  • 1 dag
  • 1 uke
 • Lagringsgrense for hurtigkopieringsjobb – angi hvor mange hurtigkopieringsjobber som kan lagres på skriveren.
 • Sorter lagrede jobber etter – angi hvordan lagrede jobber sorteres, enten etter Jobbnavn (standard) eller Dato.
 • Navn på standardmappe – standardmappen hvor jobber lagres.
Klikk på Bruk for å lagre endringer på siden Beskytt lagrede data.
Trinn 3: Fullføre konfigureringen
På siden Beskytt lagrede data går du gjennom de valgte innstillingene og klikker deretter på Bruk for å fullføre oppsettet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...