hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M806- og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830-skrivere - 11.00.0x-feil

Problem:
En 11.00.01- eller en 11.00.02-feilmelding vises på kontrollpanelet når det er et problem med skriverens interne klokke.
Løsning:
Trinn 1: Nullstill dato og klokkeslett
Når produktet slås av og deretter slås på igjen, angir du dato og klokkeslett på kontrollpanelet.
Trinn 2: Kontroller at formatereren sitter som den skal
Bruk følgende trinn for å sikre at formatereren sitter ordentlig fast i skriveren.
  forsiktig:
Dette produktet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Slå av produktet.
 2. Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
 3. Koble fra alle kabler og tilbehør som er koblet til formatereren.
 4. Skill utskriftstilbehøret, hvis installert, ved å løfte opp den øvre utløseren og skyve det bort fra produktet. Utskriftstilbehøret trenger ikke fjernes.
  Figur : Skill utskriftstilbehøret fra produktet
 5. Løsne de to tommelskruene på formatereren, og trekk den ut av produktet.
  Figur : Fjern formatereren
 6. Trekk ut formatereren.
 7. Juster skinnene på toppen og bunnen av formatereren med skinnene på produktet, og skyv inn formatereren til den sitter riktig.
  Figur : Installere formatereren
 8. Stram de to tommelskruene med fingrene.
  Figur : Stram de to tommelskruene
 9. Skyv utskriftstilbehøret, hvis installert, tilbake til lukket stilling, og pass på at ingen kabler er fanget mellom utskriftstilbehøret og produktet.
  Figur : Skyv utskriftstilbehøret tilbake til lukket stilling
Trinn 3: Bytte ut formatereren
Bytte ut formatereren. For instruksjoner, se HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 og HP LaserJet Enterprise M806 - Skift ut Formatereren (c04190908) (på engelsk).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...