hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP DeskJet 2540, 2545-skrivere - Varsellampen blinker (papirstopp)

Dette dokumentet gjelder for HP DeskJet 2546B, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2547, 2548, 2549, DeskJet Ink Advantage 2545, 2546, og 2548 All-in-One-skrivere.
Skriveren stopper under utskrift, og varsellampen blinker. Et blinkende varsellys indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.
  merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.
Figur : Varsellampen blinker
Bilde: Varsellampen blinker
Video av fjerning av en papirstopp
Videoen nedenfor viser hvordan du fjerner en papirstopp.
  merknad:
Denne videoen viser HP DeskJet 2540-skriveren, men fremgangsmåten er den samme for skriveren din.
Hvis du har problemer med å vise videoen eller vil vise den i en annen størrelse, kan du klikke her for å spille av denne videoen på YouTube.
Trinn 1: Fjern fastkjørt papir fra skriveren
Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
Du trenger en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt
Prøv å skrive ut, hvis feilen vedvarer, se etter fastkjørt papir i et annet område av skriveren.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt
Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
 1. Hvis skriveren ikke er påslått, trykker du på av/på-knappen for å slå den på.
 2. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til vognen er inaktiv og er stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne vogndekselet
 3. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Koble strømledningen fra strømkilden eller stikkontakten.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatingsmekanismen uten risiko for elektriske støt.
 5. Undersøk om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern løst papir eller hindringer som du finner.
 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og deretter til høyre side.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 10. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 11. Koble strømledningen til strømkilden eller stikkontakten igjen.
 12. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 3: Rengjøre blekkflekker
Rengjøring av blekkflekker kan bidra til å fjerne papirstopp og optimalisere utskriftskvaliteten.
 1. Legg papir i innskuffen.
 2. Trykk på og hold inne Av/på-knappen, trykk på Avbryt -knappen tre ganger, trykk på Start kopiering i farger -knappen åtte ganger, og slipp deretter Av/på-knappen.
  Skriveren mater ut én side sakte. Skriveren kan lage litt lyd i ca. ett minutt. Vent til siden er skrevet ut før du fjerner den.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Rengjør valsene
Rengjøring av papirvalsene med et automatisert verktøy kan bidra til å fjerne fastkjørt papir.
 1. Fjern alt papir fra innskuffen.
 2. Trykk og hold inne Av/på -knappen, trykk på Avbryt -knappen tre ganger, trykk på Start kopiering i farger -knappen syv ganger, deretter slipp Av/på -knappen.
  Skriveren bråker i ca. ett minutt. Vent til skriveren slutter å lage lyd før du fortsetter.
 3. Legg papir i innskuffen.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 5: Rengjør papirmatevalsene manuelt
Støv, papirfibre og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Du trenger følgende:
  • Lange, lofrie vattpinner
  • Destillert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)
 2. Slå på skriveren.
 3. Trekk ut strømledningen og andre kabler på baksiden av skriveren.
 4. Løft innskuffen.
  Figur : Løfte innskuffen
  Løfte innskuffen
 5. Se ned gjennom den åpne innskuffen til du finner de grå papirmatevalsene. Det kan hende at du trenger en lommelykt for å lyse opp området.
  Figur : Eksempel på papirmatevalser
  Papirmatevalsenes plassering
 6. Fukt en lang bomullspinne med flaskevann eller destillert vann, og klem overflødig vann ut av kluten.
 7. Trykk bomullspinnen mot valsene, og drei dem oppover med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.
 8. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).
 9. Koble til strømledningen igjen og andre kabler på baksiden av skriveren, og deretter slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 6: Tilbakestill skriveren
Skriveren kan noen ganger kan vise en feilmelding, selv etter at problemet er løst. Tilbakestill skriveren for å fjerne feilen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte i stikkontakten på veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren, dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gå gjennom en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...