hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet 6800-skrivere - svart eller fargeblekk skriver ikke ut, andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet er for skriverne HP OfficeJet 6812, 6815, 6820, OfficeJet Pro 6830 og 6835 e-All-in-One.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.
merknad:
Røff håndtering i butikken eller under installering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten med nylig installerte blekkpatroner. Hvis du ser utskriftsproblemer med nylig installerte blekkpatroner, vent noen timer mens den automatiske servicerutinen fullføres og prøv deretter å skrive ut på nytt.

Trinn 1: Installere skriverdriveren på nytt (bare Windows)

Hvis du ikke kan skrive ut farge fra en Windows-datamaskin, avinstallerer du og installerer skriverprogramvaren på nytt. Hopp over dette trinnet hvis skriveren din kan skrive ut i farger.
 1. Fjern skriveren fra enhetslisten.
  For fremgangsmåten for å fjerne skriveren fra listen over enheter, kan du gå til Avinstallere skriverprogramvaren (Windows).
 2. Gå til HP kundestøtte - programvare og drivernedlastinger, og deretter installere den nyeste programvaren for skriveren din.
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 2: Rengjør skrivehodet

Hvis skrivehodet er helt tett, må du kanskje rengjøre skrivehodet flere ganger for å gjenopprette utskriftskvaliteten. Bruk et automatisert verktøy fra skriverens kontrollpanel for å rengjøre skrivehodet.
  forsiktig:
Slå aldri av skriveren når blekkpatronene ikke er installert. For å unngå problemer som krever rengjøring av skrivehodet, eller som kan skade blekksystemet, må du alltid bytte blekkpatroner så snart som mulig, og skru alltid av skriveren med strømknappen.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet ().
 3. Sveip skjermen for å bla til Vedlikehold av skriverog trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 4. Trykk på Rengjør skrivehodet.
  En testside skrives ut.
 5. Eksempel på en testside.
  • Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel, klikk på Rengjør igjen for å fortsette til neste rengjøringsnivå. Gjenta om nødvendig disse trinnene for den tredje rengjøringssyklusen.
   merknad:
   Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter før du utfører alle tre rengjøringsnivåene igjen.
  • Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, klikker du Ferdig.
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 3: Bruk ekte HP patroner

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
Svart blekkpatron
Cyan blekkpatron
Magenta blekkpatron
Gul blekkpatron
HP 934 svart
HP 934XL svart
HP 935 cyan
HP 935XL cyan
HP 935 magenta
HP 935XL magenta
HP 935 gul
HP 935XL gul
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 4: Se etter blekkflekker på baksiden av utskriftene

Hvis det er blekkflekker på baksiden av utskriftene, følg disse trinnene for å løse problemet.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Sveip skjermen for å bla til Vedlikehold av skriverog trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 4. Trykk Rengjør blekkflekker på siden.
 5. Etter at skriveren skriver ut en testside, trykk på OK.
 6. Se over testsiden for å se om problemet er løst.
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 5: Kontroller papiret

Kvalitet og type papir kan påvirke utskriftsjobben. Bruk følgende retningslinjer for å kontrollere at papiret er riktig. Hvis det ikke er det, sett inn riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange papirtyper har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og konvolutter. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Bruk kun rent, ikke-krøllete papir.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Det kan hende at noen papirtyper ikke absorberer blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 6: Kontroller utskriftsinnstillingene

Noen ganger kan utskriftsinnstillingene påvirke utskriftskvaliteten. Velg operativsystemet ditt og kontroller utskriftsinnstillingene for å sørge for at de er riktige for utskriftsjobben.

Trinn 7: Kontroller blekknivåene

Noen ganger kan lite blekk bidra til dårlig utskriftskvalitet. Kontroller nivåene for farget og svart blekk i skriverens kontrollpanel, og skift deretter ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme.
På skriverens kontrollpanel, trykk ikonet Blekkinformasjon () for å vise oppdaterte beregnede blekknivåer.
Bilde: Eksempel på blekknivåer som viser fulle blekkpatroner.
merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.

Trinn 8: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme

Hvis du oppdaget at én eller flere av blekkpatronene er tomme eller snart tomme, kan du bytte ut blekkpatronene for å forbedre utskriftskvaliteten.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren, og løft forsiktig opp for å åpne blekkpatrondekselet. Vognen beveger seg til blekkpatronområdet. Vent i flere sekunder til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
  Bilde: Sporet på venstre side av skriveren
 3. Trykk tappen foran på den gamle blekkpatronen inn for å løsne den, og trekk deretter patronen opp og ut av sporet.
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet
 4. Ta en ny blekkpatron ut av emballasjen, og trekk deretter av den oransje avrivingsstrimmelen bakover.
    forsiktig:
  Sørg for å fjerne den oransje avrivingsstrimmelen og plastinnpakningen helt før du vrir om den oransje hetten i det neste trinnet. Hvis ikke kan det lekke blekk fra blekkpatronen. Når du fjerner plastinnpakningen, revner papiretiketten øverst på blekkpatronen litt, noe som er nødvendig for at blekkpatronen får lufting.
  Bilde: Trekk den oransje strimmelen rett bakover
 5. Hold blekkpatronen i sidene, og vri deretter den oransje beskyttelseshetten mot klokken for å fjerne den fra blekkpatronen.
  Bilde: Vri den oransje hetten for å nappe den av blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
 6. Snu patronen slik at kontaktene på blekkpatronen vender nedover med forsiden, og sett den i der etikettens farge stemmer med fargepunktet på vognen.
 7. Skyv patronen inn i sporet, og trykk deretter forsiktig partonen ned til den sitter på plass.
  Bilde: Sette inn blekkpatronen
 8. Hvis patronen ikke sitter riktig på plass, ta patronen ut av skrivehodet. Bøy klaffen forsiktig bort fra blekkpatronen, og sett deretter blekkpatronen inn på i skrivehodet på nytt.
  Bilde: Bøy klaffen forsiktig
    forsiktig:
  Vær forsiktig så du ikke bøyer klaffen mer enn 1,27 cm (0,5 tommer). Hvis du flyttet klaffen for langt, kan det føre til skade på blekkpatronen eller at klaffen brekker.
 9. Gjenta disse trinnene for å installere alle de nye blekkpatronene.
 10. Lukk blekkpatrondekselet. Blekkpatronene justeres nå automatisk.
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Sveip på skjermen for å bla til Rapporter, og trykk deretter på Rapporter.
 4. Trykk på Skriv ut kvalitetsrapport. Skriveren skriver ut rapporten.
  Bilde: Eksempel på en diagnoseside for utskriftskvalitet.

Trinn 10: Undersøk testmønster 1

Evaluer testmønster 1 på diagnosesiden for utskriftskvalitet for å sikre at linjene er rette og sammenhengende.
Bilde: Testmønster 1
 • Hvis linjene i testmønster 1 er rette og sammenhengende, går du til neste trinn for å undersøke testmønster 2.
 • Hvis linjene i testmønster 1 ikke er rette og sammenhengende, går du til neste trinn for å justere skrivehodet.

Trinn 11: Bruk et automatisert verktøy til å justere skrivehodet

Hvis linjene i Testmønster 1 ikke er rette og sammenhengende, juster skriverhodet fra skriverens kontrollpanel for å feilsøke problemet, og prøv deretter igjen.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Sveip skjermen for å bla til Vedlikehold av skriverog trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 4. Trykk på Juster skrivehode.
 5. Etter at skriveren skriver ut justeringssiden, trykk på OK, og deretter resirkuler eller kast justeringssiden.
 6. Prøv å skrive ut.
  • Hvis linjene i testmønster 1 er rette og sammenhengende, går du til neste trinn.
  • Hvis linjene i testmønster 1 ikke er rette og sammenhengende, går du videre til å utføre service på skriveren.

Trinn 12: Undersøk testmønster 2

Undersøk fargeblokkene i testmønster 2 på diagnosesiden for utskriftskvalitet.
Testmønster 2 med hvite linjer i en fargelinje
Bilde: Testmønster 2 med hvite linjer i en fargelinje.
Testmønster 2 med en manglende fargeblokk
Bilde: Testmønster 2 med en manglende fargeblokk.
 • Hvis fargeblokkene i Testmønster 2 ikke viser hvite linjer, og ikke er falmet eller mangler, går du til å evaluere Testmønster 3.
 • Hvis noen av fargeblokker i testmønster 2 viser hvite linjer, er falmede eller mangler helt, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 13: Kontroller at blekkpatronene sitter som de skal

Hvis noen av fargeblokkene i Testmønster 2 viser hvite linjer, er falmede eller mangler helt, kontrollerer du ventilene på toppen av blekkpatronene. Hvis de er tette eller tildekket kan ikke patronene fungere på riktig måte, og det vil påvirke utskriftskvaliteten.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren, og løft forsiktig opp for å åpne blekkpatrondekselet. Vognen beveger seg til blekkpatronområdet. Vent i flere sekunder til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 3. Trykk tappen foran på den gamle blekkpatronen inn for å løsne den, og trekk deretter patronen opp og ut av sporet.
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet
 4. Undersøk lufthullområdet på over HP-logoen øverst på blekkpatronen.
  Bilde: Undersøk lufthullområdet øverst på blekkpatronen
 5. Hvis blekkpatronene fortsatt har den oransje avrivingsstrimmelen på, drar du for å fjerne den.
  Bilde: Fjern den oransje avrivingsstrimmelen
 6. Hvis lufthullet er tett kan du bruke en nål til å fjerne det som dekker den til.
   Bilde: Rengjør det tette lufthullet med en nål
  1. Tett lufthull
  2. Med en rett nål fjerner du det som dekker til lufthullet
  3. Ikke lenger tett lufthull
 7. Snu patronen slik at kontaktene på blekkpatronen vender nedover med forsiden, og sett den i der etikettens farge stemmer med fargepunktet på vognen.
 8. Skyv patronen inn i dens spor, og trykk deretter patronen ned til den klikker på plass.
  Bilde: Sette inn blekkpatronen
 9. Gjenta disse trinnene for å undersøke lufthullet på hver av blekkpatronene.
 10. Kontroller at blekkpatronene er satt ordentlig på plass i sporet. Før en finger langs toppen av patronene for å kontrollere at ingen av patronene stikker. Hvis det er tilfelle, trykker du godt ned på blekkpatronene til hver av dem smekker på plass.
 11. Lukk blekkpatrondekselet.
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet

Trinn 14: Bruk et automatisert verktøy for å rengjøre skrivehodet

Etter å ha kontrollert ventilene på toppen av blekkpatronene, rengjør skrivehodet fra kontrollpanelet, og prøv å skrive ut.
  forsiktig:
Slå aldri av skriveren når blekkpatronene ikke er installert. For å unngå problemer som krever rengjøring av skrivehodet, eller som kan skade blekksystemet, må du alltid bytte blekkpatroner så snart som mulig, og skru alltid av skriveren med strømknappen.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Sveip skjermen for å bla til Vedlikehold av skriverog trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 4. Trykk på Rengjør skrivehodet.
  En testside skrives ut.
 5. Eksempel på en testside.
  • Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel, klikk på Rengjør igjen for å fortsette til neste rengjøringsnivå. Gjenta om nødvendig disse trinnene for den tredje rengjøringssyklusen.
   merknad:
   Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter før du utfører alle tre rengjøringsnivåene igjen.
  • Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, klikker du Ferdig.
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 15: Undersøk testmønster 3

Undersøk de grønne kolonnene i testmønster 3 på diagnosesiden for utskriftskvalitet.
Bilde: Testmønster 3 med hvite hull i kolonnene.
 • Hvis kolonnene i testmønster 3 ikke viser mørke linjer eller hvite hull der pilene peker, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis kolonnene i testmønster 3 viser mørke linjer eller hvite hull der pilene peker, fortsett til neste trinn.

Trinn 16: Bruk et automatisert verktøy til å justere skrivehodet

Hvis kolonnene i Testmønster 3 viser mørke linjer eller hvite hull, juster skriverhodet fra skriverens kontrollpanel for å feilsøke problemet, og prøv deretter å skrive ut.
 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen for å bla til Oppsett, og trykker deretter på Oppsett -ikonet (). Oppsett-menyen vises.
 3. Sveip skjermen for å bla til Vedlikehold av skriverog trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 4. Trykk på Juster skrivehode.
 5. Etter at skriveren skriver ut justeringssiden, trykk på OK, og deretter resirkuler eller kast justeringssiden.
 6. Prøv å skrive ut.
  • Hvis det ikke er noen feil på siden, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
  • Hvis det fremdeles er mørke linjer eller hvite hull hvor pilene peker i Testmønster 3, fortsett til neste trinn.

Trinn 17: Bytt ut problemblekkpatronen

Bytt ut problemblekkpatronen med en ekte HP-blekkpatron.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Hvis du vil sjekke garantien på produktene dine, kan du gå til Skriver og sideytelse og se gjennom den begrensede garantien for dine rekvisita.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren, og løft forsiktig opp for å åpne blekkpatrondekselet. Vognen beveger seg til blekkpatronområdet. Vent i flere sekunder til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
  Bilde: Sporet på venstre side av skriveren
 3. Trykk tappen foran på den gamle blekkpatronen inn for å løsne den, og trekk deretter patronen opp og ut av sporet.
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet
 4. Ta en ny blekkpatron ut av emballasjen, og trekk deretter av den oransje avrivingsstrimmelen bakover.
    forsiktig:
  Sørg for å fjerne den oransje avrivingsstrimmelen og plastinnpakningen helt før du vrir om den oransje hetten i det neste trinnet. Hvis ikke kan det lekke blekk fra blekkpatronen. Når du fjerner plastinnpakningen, revner papiretiketten øverst på blekkpatronen litt, noe som er nødvendig for at blekkpatronen får lufting.
  Bilde: Trekk den oransje strimmelen rett bakover
 5. Hold blekkpatronen i sidene, og vri deretter den oransje beskyttelseshetten mot klokken for å fjerne den fra blekkpatronen.
  Bilde: Vri den oransje hetten for å nappe den av blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
 6. Snu patronen slik at kontaktene på blekkpatronen vender nedover med forsiden, og sett den i der etikettens farge stemmer med fargepunktet på vognen.
 7. Skyv patronen inn i sporet, og trykk deretter forsiktig partonen ned til den sitter på plass.
  Bilde: Sette inn blekkpatronen
 8. Hvis patronen ikke sitter riktig på plass, ta patronen ut av skrivehodet. Bøy klaffen forsiktig bort fra blekkpatronen, og sett deretter blekkpatronen inn på i skrivehodet på nytt.
  Bilde: Bøy klaffen forsiktig
    forsiktig:
  Vær forsiktig så du ikke bøyer klaffen mer enn 1,27 cm (0,5 tommer). Hvis du flyttet klaffen for langt, kan det føre til skade på blekkpatronen eller at klaffen brekker.
 9. Gjenta disse trinnene for å installere alle de nye blekkpatronene.
 10. Lukk blekkpatrondekselet. Blekkpatronene justeres nå automatisk.
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
Prøv å skrive ut. Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 18: Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...