hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro 8210-skrivere - "Papirstopp ved vogn"-feil

Dette dokumentet er for HP OfficeJet Pro 8210, 8216 og 8218-skrivere.
Vognen, som holder blekkpatronene, kjører seg fast i skriveren, og en feilmelding for Papirstopp ved vogn vises på kontrollpanelet. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Du trenger en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt
Trinn 1: Fjern fastkjørt papir fra skriveren
Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt
Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
 1. Trykk OK på feilskjermen på skriverens kontrollpanel.
  Skriveren prøver å fjerne det fastkjørte papiret automatisk.
  Hvis papirstopp-feilen vedvarer, fortsetter du denne fremgangsmåten for å fjerne det fastkjørte papiret manuelt.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen og eventuelle andre kabler.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatings mekanismen uten risiko for elektriske støt.
 5. Bruk en lommelykt for å se inn i skriveren
 6. Skyv vognen til venstre og til høyre, og fjern eventuelle objekter som blokkerer vognbanen. Bruk begge hendene hvis du skal dra ut hele ark.
  Figur : Flytte vognen
  Flytte vognen fra venstre til høyre
 7. Lukk blekkpatrondekselet.
 8. Koble til strømledningen igjen og de andre kablene på baksiden av skriveren, og deretter slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 3: Fjern skrivehodet og inspiser deretter vognbanen
Fjern skrivehodet, og kontroller deretter vognrommet der skrivehodet er plassert.
 1. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Åpne blekkpatrondekselet
 2. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen og eventuelle andre kabler.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatings mekanismen uten risiko for elektriske støt.
 4. Løft sperrehåndtaket på blekkvognen for å låse opp på skrivehodet.
  Figur : Løfte sperrehåndtaket på blekkvognen
  Løfte sperrehåndtaket på blekkvognen
 5. Hold på sidene av skrivehodet uten å ta ut blekkpatronene, og løft skrivehodet ut og trekk det mot deg.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
  Figur : Fjerne skrivehodet
  Fjerne skrivehodet
   Figur : Dyser og elektriske kontakter
   Bilde: Dyser og elektriske kontakter
  1. Dyser
  2. Elektriske kontakter
 6. Plasser skrivehodet opp-ned på et rent papirark.
    forsiktig:
  Ikke la skriverhodet ligge utenfor skriveren over lengre tid. Det kan føre til skade på skriverhodet eller skriveren.
  Figur : Skriverhodet opp ned på et rent papirark
  Bilde: Skriverhodet opp ned på et rent papirark.
 7. Bruk en lommelykt for å lete etter og fjerne papir eller hindringer i vognområdet.
  Figur : Se etter fastkjørt papir i vognbanen
  Bilde: Se etter fastkjørt papir i vognbanen
Trinn 4: Sett inn skriverhodet, og senk deretter sperren på vognen
Etter at du har bekreftet at det ikke er noen hindringer, installer skrivehodet på nytt.
 1. Hold skrivehodet på begge sider med de elektriske kontaktene mot baksiden av produktet, og sett deretter inn skrivehodet i sporet.
  Figur : Sette inn et nytt skrivehode
  Bilde: Sett inn et nytt skrivehode
 2. Rist lett på skriverhodet til venstre og høyre for å sørge for at skriverhodet plasseres godt i vognen.
 3. Senk sperrehåndtaket på vognen til det smekker på plass.
  Figur : Senke sperrehåndtaket på vognen
  Bilde: Senk sperrehåndtaket på vognen
 4. Kontroller og sørg for at ingen blekkpatroner stikker lengre ut enn de andre blekkpatronene. Hvis en blekkpatron stikker ut, skyv den til den klikker på plass.
 5. Lukk blekkpatrondekselet.
 6. Koble til strømledningen igjen og de andre kablene på baksiden av skriveren, og deretter slå på skriveren.
  Skriveren kan gå gjennom en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 7. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 5: Koble skriveren direkte til en stikkontakt
Koble skriveren direkte til i en stikkontakt for å sikre at strømkilden fungerer som den skal.
 1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
 3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
 4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 6: Tilbakestill skriveren
Skriveren kan noen ganger kan vise en feilmelding, selv etter at problemet er løst. Tilbakestill skriveren for å fjerne feilen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gjennomgå en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 7: Få utført service på skriveren
Hvis trinnene i dette dokumentet ikke løser problemet, få utført reparasjon på skriveren.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...