hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problemer med papirmating

Emnene nedenfor beskriver hvordan du løser vanlige problemer med papirmating.

Papir kjører seg fast, forskyver seg, mates feil eller mates inn flere ark om gangen

 • Skanning av fuktige eller våte sider kan forårsake papirstopp. Kontroller at sidene du mater inn, er helt tørre (toneren er tørr, det er ingen våte substanser som lim eller korrekturlakk).
 • Kontroller at alle valsene er på plass, og at valsedekselet og dokumentmaterluken er lukket.
 • Hvis papiret ser ut til å bli forskjøvet når det mates inn i skannerens papirbane, må du kontrollere de skannede bildene i programvaren for å påse at de ikke blir skjeve.
 • Det kan hende at papiret ikke ligger riktig. Rett opp papiret og juster papirførerne for å sentrere bunken.
 • Papirførerne må ligge an mot kantene på papirbunken for at matingen skal fungere ordentlig. Kontroller at papirbunken ligger rett og at papirførerne ligger an mot bunken.
 • Inn- eller utskuffen inneholder kanskje mer enn det maksimale antall sider. Legg færre sider i innskuffen, og fjern sider fra utskuffen.
 • Rengjør skannerens papirbane for å bidra til redusert feilmating. Hvis papir fremdeles mates feil, rengjør du valsene. Hvis papir fremdeles mates feil, bytter du ut valsene.

Papiret mates ikke ut av skanneren

Legg inn sidene på nytt i innskuffen, og pass på at de får kontakt med valsene.
Det kan hende at dokumentmaterluken ikke er festet. Åpne luken og lukk den igjen, og trykk den fast ned på begge sider for å sikre at den er lukket.
Det kan være problemer med skannermaskinvaren. Gjør følgende for å teste skanneren:
 1. Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en stikkontakt eller et overspenningsvern. Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser for å bekrefte at strømforsyningen fungerer.
 2. Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du påse at overspenningsvernet er satt i en stikkontakt og slått på.
 3. Trykk på Av/på-knappen for å slå av skanneren, koble strømforsyningen fra skanneren og slå deretter av datamaskinen som skanneren er koblet til. Vent i 30 sekunder, koble strømforsyningen til skanneren igjen, trykk på Av/på-knappen for å slå på skanneren, og slå deretter på datamaskinen.
 4. Forsøk å skanne på nytt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...