hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Strømproblemer

Emnene nedenfor beskriver hvordan du løser problemer med strømtilførselen til skanneren.

Kontroller at skanneren har strøm

Strømledningen skal være koblet til mellom skanneren og en stikkontakt.
 • Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en strømførende stikkontakt.
 • Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på.
 • Påse at skanneren får strøm.
  • Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser.
  • Hvis Av/på-lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  • Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men Av/på-lampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Kontakt www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 hvis du trenger hjelp.

Skanneren slår seg ikke på

Hvis skanneren ikke vil slå seg på når du trykker på Av/på-knappen , kontrollerer du følgende:
 • Skanneren har kanskje blitt frakoblet. Se om strømforsyningen har blitt koblet fra skanneren eller fra strømkilden.
 • Strømforsyningen virker kanskje ikke.
  • Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser.
  • Hvis Av/på-lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  • Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men Av/på-lampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Kontakt www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 hvis du trenger hjelp.

Skanneren er stoppet midlertidig eller slått av

Hvis skanneren slutter å skanne, følger du fremgangsmåten nedenfor. Etter hvert trinn starter du skanning for å se om skanneren fungerer. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn.
 1. En kabel kan være løs. Kontroller at både USB-kabelen og strømforsyningen er riktig tilkoblet.
  Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren.
 2. Påse at skanneren får strøm.
  1. Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser.
  2. Hvis Av/på-lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  3. Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men Av/på-lampen fremdeles ikke er på, kobler du strømledningen fra strømkilden, venter i 30 sekunder og kobler den til igjen.
  4. Hvis problemet ikke er løst, kan strømforsyningen være defekt. Kontakt www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 hvis du trenger hjelp.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Windows: Åpne Kontrollpanel på datamaskinen og bruk Legg til/fjern-verktøyet (i Vista, Windows 7 og Windows 8 bruker du verktøyet Programmer og funksjoner) til å avinstallere følgende programmer:
  • HP ScanJet Pro 2000 s1 eller 3000 s3
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 eller 7000 s3
  • HP ScanJet Pro 3000 s3 ISIS-driver
  • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 eller 7000 s3 ISIS-Driver
  • HP Scanjet-plugin
  • HP Scan
  • HP Smart Document Scan Software (skanneprogramvare)
 5. Installer alle programmene på nytt ved å gjøre ett av følgende.
  • Koble USB-kabelen og strømledningen til skanneren igjen, og trykk deretter på Av/på-knappen for å slå skanneren på. Installer programvaren og driverne for HP ScanJet Pro 2000 s1 eller HP ScanJet 3000 s3 på nytt.
  • Installer programmene på nytt ved hjelp av HP Scanning Software CD-platen som fulgte med skanneren.

Skanneren slår seg stadig av

Som standard vil skanneren gå i hvilemodus før 15 minutters uvirksomhet og vil slå seg av automatisk etter to timers uvirksomhet for å spare strøm.
Windows: Følg denne fremgangsmåten for å endre standardinnstillingene:
 1. Start HP Scanner Tools Utility.
 2. Klikk på fanen Innstillinger, og velg deretter ønsket innstilling for hvilemodus og automatisk avslåing.
  • Når du skal angi hvor lenge skanneren skal være uvirksom før den går i hvilemodus, velger du 15 minutter eller Aldri fra nedtrekksmenyen Hvilemodus: Sett skanneren i hvilemodus etter:.
  • Når du skal angi hvor lenge skanneren skal være uvirksom før den slår seg av automatisk, velger du riktig verdi (1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer) fra rullegardinlisten Automatisk avslåing: Slå skanneren av etter:.
OS X: Bruk HP Utility til å endre disse standardverdiene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...