hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - Grunnleggende problemløsningstips

Grunnleggende problemløsningstips
Små problemer som flekker på skannestripene eller løse kabler, kan føre til at skanneren gir uklare resultater, oppfører seg merkelig eller ikke fungerer. Undersøk alltid følgende når du støter på problemer med skanneren.
 • Hvis du skanner et dokument som vil bli analysert med optisk tegngjenkjenning (OCR), må du passe på at originaldokumentet er klart nok til å bli analysert.
 • Kontroller at USB- og strømkablene er satt ordentlig inn i kontaktene på baksiden av skanneren. Kontroller også at strømledningen er koblet til en strømførende stikkontakt eller et overspenningsvern.
 • Kontroller at skanneren ikke er slått av automatisk. Hvis den er det, trykker du på Av/på-knappen for å slå på skanneren.
 • Påse at skanneren får strøm.
  • Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser.
  • Hvis Av/på-lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  • Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men Av/på-lampen likevel ikke lyser, kan det være feil med strømforsyningen. Kontakt www.hp.com/go/sj2000s1 or www.hp.com/go/sj3000s3 hvis du trenger hjelp.
 • Hvis skannerprogramvaren viser en melding som sier Kan ikke finne skanner når du prøver å bruke skanneren, slår du av skanneren og venter i 30 sekunder før du slår den på igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være at skanneren må tilbakestilles.
 • Hvis skanneren er tilkoblet datamaskinen via en USB-hub eller en USB-port på fremsiden av datamaskinen, kobler du fra skanneren og kobler den til igjen via en USB-port på baksiden av datamaskinen.
 • Windows: Kontroller at Skann-knappen er aktivert (se «Produkttilgjenglighet» for mer informasjon).
 • Slå skanneren av, vent 30 sekunder og slå den deretter på igjen.
 • Kontroller at dokumentmaterluken er lukket.
 • Start datamaskinen på nytt.
Hvis problemene vedvarer, er det mulig at HP-skanneprogramvaren, fastvaren eller tilhørende drivere er foreldet eller har blitt ødelagt. Se www.hp.com/go/sj2000s1 or www.hp.com/go/sj3000s3 for å finne programvare-, fastvare- og driveroppdateringer for skanneren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...