hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro - skriverstatusen «Frakoblet» vises når du skriver ut med en nettverkstilkobling (Windows)

Problem
Status for skriveren er «Frakoblet» på datamaskinen og skriveren kan ikke skrive ut til en nettverkstilkoblet HP LaserJet Pro-skriver i Windows. For skrivere som er tilkoblet via USB-kabel, kan du gå til skriverstatusen Frakoblet når du prøver å skrive ut ved hjelp av en nettverkstilkobling i Windows (c05233016).
  merknad:
Frakoblet indikerer vanligvis at datamaskinen ikke kan kommunisere med skriveren fordi den er enten slått av, nettverkskabelen er koblet fra eller den er satt til Bruk skriveren frakoblet.
Disse problemene kan også oppstå:
 • Skriveren svarer ikke.
 • Ikonet/ikonene for skriverens status er frakoblet eller nedtonet.
 • Finner ikke skrivere eller andre enheter i nettverket.
 • Fil- og skriverdeling er deaktivert.
 • IP-adressen for nettverksporten er endret eller tilbakestilt.
 • Nettverket mister tilkoblingen til skriveren etter at den går inn i dvalemodus.
Status for skriveren er Frakoblet i Enheter og skrivere.
Figur : Status for skriveren er Frakoblet i Enheter og skrivere.
Løsning
Trinn 1: Tilbakestill strømmen og kontroller forbindelsene
Å tilbakestille strømmen til skriveren er en rask måte å tilbakestille utskriftssystemet på og klargjøre den for ytterligere feilsøking hvis nødvendig.
 1. Hvis skriveren er slått av, slå på skriveren og kontroller deretter statusen til skriveren:
  • Hvis skriveren starter utskriftsjobber fra utskriftskøen, jobber skriveren seg gjennom utskriftsjobber som er satt i kø og er tilkoblet. Du kan stoppe feilsøkingen.
  • Hvis datamaskinen fortsatt viser skriveren som frakoblet, kan du fortsette til neste trinn.
 2. Mens skriveren er slått på, kobler du strømledningen fra skriveren, kobler strømledningen fra strømuttaket og venter deretter i minst 60 sekunder.
 3. Kontroller at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet og at den ikke er skadet.
 4. Kontroller at kablene til ruteren eller svitsjen er godt festet.
 5. Start den bærbare datamaskinen eller nettbrettet på nytt, og vent på at enheten skal starte opp.
 6. Koble til strømkabelen på baksiden av skriveren, og koble deretter strømledningen til vegguttaket.
 7. Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på av/på-knappen for å skru den på.
 8. Prøv å skrive ut.
  • Hvis du kan skrive ut, er skriveren tilkoblet igjen. Fortsett til neste trinn hvis skriveren blir frakoblet igjen når du skriver ut senere.
  • Hvis skriveren fremdeles er frakoblet og ikke skriver ut, kan du gå videre til neste trinn.
Trinn 2: Kontrollere at skriveren er koblet til nettverket
 1. Kontroller at Wi-Fi er slått på den bærbare datamaskinen / nettbrettet ved trådløse tilkoblinger, og kontroller at du er koblet til det riktige trådløse nettverket (SSID).
 2. Skriv ut en konfigurasjonsside eller et nettverkssammendrag, og kontroller at skriveren har en gyldig IP-adresse.
 3. Åpne en nettleser, skriv inn IP-adressen nøyaktig slik den vises på Konfigurasjonssiden i adressefeltet, trykk på Enter og velg deretter Fortsett til dette webområdet ….
  • Hvis den innebygde webserveren (EWS) starter, er skriveren koblet til nettverket. Gå til trinn 3: Kontroller innstillingen Bruk skriveren frakoblet.
  • Hvis den innebygde webserveren ikke starter, går du videre til neste trinn.
 4. Sjekk nettverkskommunikasjonen ved å pinge nettverket med en ledetekst.
  1. Velg Start, Kjør og skriv deretter inn cmd for å åpne en kommandolinje.
  2. Skriv inn ping etterfulgt av skriverens IP-adresse.
  merknad:
Hvis du opplever at skriveren i perioder mister nettverkstilkoblingen, bør du oppdatere fastvaren for skriveren. Du finner instruksjoner om hvordan du oppdaterer fastvaren til en HP LaserJet Pro-skriver ved å gå til Oppdatere fastvaren (c04056326).
Trinn 3: Sjekk avmerkingsboksen "Bruk skriveren frakoblet"
Kontroller at skriverens utskriftskø ikke er satt til å skrive ut frakoblet.
 1. Åpne Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk på skriveren, og velg Se hva som skrives ut.
 3. Trykk på Skriver, og fjern avmerkingen for Stans utskrift midlertidig eller Bruk skriver frakoblet hvis disse er merket av.
  Figur : Innstillingen Bruk skriveren frakoblet innstillingen er aktivert
 4. Hvis du fjernet et valg, kan du prøve å skrive ut.
  • Hvis du kan skrive ut, er skriveren tilkoblet igjen. Hvis skriveren blir frakoblet igjen når du skriver ut senere, går du videre til neste trinn.
  • Hvis skriveren ikke skriver ut og fortsatt er frakoblet, går du videre til neste trinn.
Trinn 4: Kontrollere at Wi-Fi-innstillingene ikke ble endret nylig
Hvis den bærbare datamaskinen eller nettbrettet kjører Windows 8, og tilkoblingen nylig ble endret fra et privat til et offentlig nettverk og deretter tilbake til et privat nettverk, kan dette være et kjent problem.
For å gjenopprette automatisk registrering av skrivere og andre enheter i nettverket, kan du gå til Finner ikke nettverksskriveren i Windows 8 etter å ha endret nettverket fra privat til offentlig, følge anvisningene og deretter prøve å skrive ut.
 • Hvis dette løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 5: Bruke HP Print and Scan Doctor
HP har et gratis verktøy som kalles HP Print and Scan Doctor for å diagnostisere og løse utskriftsproblemer.
Last ned og kjør HP Print and Scan Doctor for å raskt og automatisk utføre flere feilsøkingsoppgaver som er kjent for å løse dette problemet.
 • Hvis dette løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 6: Tilbakestille standard skriverdriver
Standard skriverdriver kan være endret. Endre skriverdriveren som er standard, til driveren du opprinnelig installerte, for å fortsette å skrive ut.
 1. Åpne Enheter og skrivere.
 2. Finn den opprinnelige skriverdriveren du har installert tidligere.
 3. Kontroller at den er valgt som standard som angitt med det grønne merket.
    merknad:
  Skriverdriveren skal være navnet på skriveren, og bildet av skriveren skal ikke være grått.
  Figur : Standardvalget for skriveren i Enheter og skrivere
 4. Hvis den ikke er valgt som standard, høyreklikker du på skriveren og velger Angi som standardskriver.
 5. Prøv å skrive ut.
  • Hvis dette løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
  • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 7: Kontrollere at riktig port er valgt
Hvis driveren bruker feil kommunikasjonsport, kan ikke tilkoblingen opprettes, og skriveren forblir frakoblet.
 1. Åpne Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk på navnet til skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.
 3. Velg fanen Porter.
 4. Kontroller at porten(e) og beskrivelsen du valgte, samsvarer med tilkoblingstypen som skriveren bruker.
  • Kontroller at porttypen har nettverk eller IP i beskrivelsen.
  • Hvis du ser flere oppføringer for den samme porttypen, endrer du valget til en annen port.
  Figur : Valg av port for en nettverkstilkobling
 5. Velg Konfigurer port, og kontroller at skriverens IP-adresse samsvarer med portens IP-adresse.
  • Hvis den valgte porten er WSD, kan du gå til trinn 9: Fjern driveren/programvaren, og installer den på nytt.
  • Hvis den valgte porten er en nettverksport (skrivernavn eller IP-adresse), fortsetter du til trinn 8: Tilbakestill driverkonfigurasjonen i Windows.
  • Hvis den valgte porten er en IP-port, må du kontrollere at IP-adressen samsvarer med skriverens IP-adresse. Hvis den ikke samsvarer, kan du redigere feltet skrivernavn eller IP-adresse og trykke på OK.
 6. Klikk på Åpne og deretter på OK.
 7. Prøv å skrive ut.
  • Hvis dette løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
  • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 8: Tilbakestille driverkonfigurasjonen i Windows
 1. Åpne Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk på navnet på skriveren, og velg deretter Fjern enhet.
 3. Velg Ja, og vent til at enheten fjernes.
 4. Velg Legg til skriver, og opprett en ny driverforekomst. Hvis du trenger detaljerte instruksjoner, kan du gå til Installer Windows-driveren for en HP-skriver på et nettverk i Windows (c03470332).
 5. Prøv å skrive ut.
  • Hvis dette løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
  • Hvis problemet vedvarer, eller hvis du ønsker mer avanserte funksjoner, går du videre til neste trinn.
Trinn 9: Fjerne driveren/programvaren og installere den på nytt
 1. Åpne Legg til eller fjern programmer.
 2. Finn HP-skriverdriveren i listen og avinstaller den.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Last ned den nyeste HP-skriverdriveren eller -programvaren fra www.hp.com/support.
    merknad:
  Du kan også installere programvaren på nytt med CD-en som fulgte med skriveren.
 5. Når installasjonsprogrammet ber deg om det, kobler du til nettverkskabelen.
 6. Prøv å skrive ut.
  merknad:
Hvis du bruker komplett HP-programvare og problemet vedvarer, kan det være problemer med kompatibiliteten. Prøv å installere basisdriveren eller PCL6-driveren fra HP.com (hvis tilgjengelig).
Trinn 10: Prøv å koble skriveren til en annen datamaskin
Hvis du har tilgang til en annen datamaskin, kan du installere den grunnleggende driveren fra HPs nettsted, koble til skriveren ved hjelp av samme tilkoblingstype og prøve å skrive ut.
Aktuelle skrivere
Dette dokumentet gjelder nyere HP LaserJet Pro-skrivere. Det gjelder IKKE modellene M125–M128 eller M176–M177.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...