hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Officejet, Deskjet 4600-skrivere - svart blekk skriver ikke ut og andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet er for HP DeskJet Ink Advantage 4615, 4625, OfficeJet 4610, 4620 og 4622 e-All-in-One-skrivere.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.

Løsning 1: Bruk ekte HP-patroner

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.

Løsning 2: La automatisk service fullføres

Skriveren har en automatisk servicerutine som kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten. Det er ingenting du trenger å gjøre. Utskriftskvaliteten skal forbedre seg noen timer etter at du opplevde problemet.
Hvis du ikke kan vente mens den automatiske servicerutinen fullføres, fortsett med følgende trinn for problemløsing.

Løsning 3: Kontroller papiret

Følg disse retningslinjene for å kontrollere at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben. Hvis papiret ikke er egnet, erstatt det med en passende papirtype.
merknad:
For å finne ut hvilke typer papir skriveren støtter, se spesifikasjonene for skriveren.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange papirtyper har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og konvolutter. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Bruk kun rent, ikke-krøllete papir.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Det kan hende at noen papirtyper ikke absorberer blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.

Løsning 4: Kontroller utskriftsinnstillingene

Løsning 5: Kontroller beregnede blekknivåer, og bytt ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme

Følg denne fremgangsmåten for å estimere blekknivåene, og bytt deretter ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme i henhold til resultatene.

Trinn 1: Kontrollere de beregnede blekknivåene

merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
 1. Trykk på konfigurasjon-ikonet på skriverens kontrollpanel.
 2. Trykk på knappen ved siden av OK for å velge Blekkinformasjon.
 3. Trykk på knappen ved siden av OK for å velge Estimerte blekknivåer.
  Estimerte blekknivåer-måleren vises.
 4. I Estimerte blekknivåer-måleren, kontroller blekknivået for hver blekkpatron. Vær oppmerksom på de som er tomme eller snart tomme.
  Figur : Estimert blekknivå-måleren som vises på skriverens kontrollpanel
  Bilde: Estimert blekknivå-måleren som vises på skriverens kontrollpanel.
 • Hvis ingen av blekkpatronene har lite blekk, trenger du ikke å bytte dem ennå. Hopp til neste løsning i dette dokumentet.
 • Hvis noen av blekkpatronene har lite blekk, fortsetter du til det neste trinnet for å bytte dem.

Trinn 2: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme

Se denne videoen for å få hjelp til å bytte ut blekkpatronene, og følg deretter trinnene for å skifte ut eventuelt tomme eller snart tomme blekkpatroner.

Video av utskifting av blekkpatroner

Videoen nedenfor viser hvordan du bytter blekkpatroner.
merknad:
Denne videoen viser en HP OfficeJet 4620 e-All-in-One-skriverserien, men fremgangsmåten er den samme for skriveren din.
Hvis du har problemer med å se videoen eller med å se den i en annen størrelse, kan du klikke her for å spille av videoen på YouTube.
Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme.
 1. Slå på skriveren.
 2. Finn de to sporene på skriverens sider.
  Figur : Sporene på venstre og høyre side av skriveren
  Bilde: Sporene på venstre og høyre side av produktet
 3. Plasser fingrene i sporene på høyre og venstre side av produktet og løft for å åpne blekkpatrondekselet.
  Vognen beveger seg til vogntilgangsområdet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 5. Trykk innover på tappen foran på blekkpatronen for å løsne den, og trekk deretter patronen opp og ut av sporet.
  Figur : Fjern blekkpatronen fra sporet
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet
 6. Trekk den oransje avrivingsstrimmelen rett bakover for å ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen.
  Figur : Trekk den oransje strimmelen rett bakover
  Bilde: Trekk den oransje strimmelen rett bakover
    forsiktig:
  Sørg for å fjerne den oransje avrivingsstrimmelen og plastinnpakningen helt før du vrir om den oransje hetten i det neste trinnet. Hvis ikke kan det lekke blekk fra blekkpatronen. Når du fjerner plastinnpakningen, revner papiretiketten øverst på blekkpatronen litt, noe som er nødvendig for at blekkpatronen får riktig lufting.
 7. Vri den oransje beskyttelseshetten mot klokken for å nappe den av blekkpatronen.
  Figur : Vri den oransje hetten for å nappe den av blekkpatronen
  Bilde: Vri den oransje hetten for å nappe den av blekkpatronen
 8. Hold blekkpatronen slik at blekkpatronens kontakter er vendt mot produktet.
 9. Match med den fargede prikken på blekkpatronen med prikken av samme farge på vognen.
 10. Skyv den nye blekkpatronen inn i dens tomme spor, og trykk deretter blekkpatronen ned til den klikker på plass.
  Figur : Sett inn blekkpatronen
  Bilde: Installer blekkpatronen
 11. Gjenta disse trinnene for andre blekkpatroner om nødvendig.
 12. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet

Løsning 6: Skriv ut og evaluer en diagnoserapport for utskriftskvalitet

Følg disse trinnene for å skrive ut og deretter vurdere diagnoserapporten for utskriftskvalitet.

Trinn 1: Skriv ut rapporten

 1. Legg vanlig hvitt papir i U.S. Letter- eller A4-størrelse i skuffen.
 2. Trykk på Oppsett-ikonet på startskjermen på kontrollpanelet .
 3. Trykk på knappen ved siden av ned-pilen til Rapporter vises ved siden av OK.
 4. Trykk på knappen ved siden av OK for å velge Rapporter.
 5. Trykk på knappen ved siden av ned-pilen til Rapport for utskriftskvalitet vises ved siden av OK, og deretter trykk på knappen ved siden av OK. Rapporten skrives ut.
  Figur : Eksempel på rapporten
  Bilde: Eksempel på testrapporten

Trinn 2: Kontroller rapporten for feil

Hvis skriveren og blekkpatronene virker som de skal, skal alle fargefeltene i testrapporten være synlige, uten striper og med jevne farger på tvers av hele siden. Den svarte teksten på siden skal ikke ha blekkstriper.
Den følgende tabellen inkluderer eksempler på feil på diagnoserapporten for utskriftskvalitet. Eksemplene dekker ikke alt, men de representerer de vanligste problemene med utskriftskvaliteten.
Eksempler på feil på diagnostikkrapporten for utskriftskvalitet
Feil
Eksempel
Stor tekst er taggete i den ene enden
Bilde: Taggete stor tekst
Ujevne stripete eller falmede fargefelter
Bilde: Striper eller falmede fargefelter
Stripete fargefelter
Bilde: Stripete fargefelter
Fargefeltene har striper med en annen farge
Bilde: Taggete fargefelter
Fargeblokkene har vanlige hvite striper
Bilde: Hvite striper i fargefeltene
Taggete justeringsmønstre
Bilde: Taggete justeringsmønstre
 • Hvis du ikke ser feil på testsiden, betyr det at utskriftsmekanismen og blekkpatronene virker som de skal. Du trenger ikke å fortsette med feilsøkingstrinnene i dette dokumentet. Hvis utskriftene fortsatt ikke er tilfredsstillende, kan du prøve følgende generelle retningslinjer for utskriftskvalitet.
  • Sørg for at bildet som du skriver ut, har tilstrekkelig oppløsning. Bilder som er forstørret for mye, kan se uklare ut.
  • Hvis problemet ser ut til å være begrenset til et område nær kanten på utskriften, kan du bruke programvaren du installerte sammen med skriveren, eller et annet program, til å rotere bildet 180 grader. Det er ikke sikkert at problemet vises i den andre enden av utskriften.
  Rotete, ulogisk tekst og ufullstendig utskrift (grafikk)
  Kun Windows: Hvis du opplever rotete, sammenblandet eller ulogisk tekst, ufullstendige utskrifter eller manglende tekst eller grafikk, går du til Kontinuerlige sider med rare eller rotete tegn i Windows
 • Hvis du ser en eller flere av disse feilene på testsiden, går du til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller at blekkpatronene sitter som de skal

Hvis lufthullet øverst på blekkpatronen er tett eller dekket til, vil kanskje ikke blekkpatronen fungere ordentlig. Følg disse trinnene for å kontrollere at lufthullet til blekkpatronene får luft og at patronene er satt riktig i.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 2. Finn de to sporene på venstre og høyre side av skriveren.
  Figur : Plassering av to spor
  Bilde: Plassering av to spor
 3. Skyv fingrene dine i de to sporene og løft deretter for å åpne patrondekselet. Vognen beveger seg til tilgangsområdet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet.
 4. Trykk tappen foran på blekkpatronen inn for å løsne den, og trekk deretter patronen opp og ut av sporet.
  Figur : Fjern blekkpatronen fra sporet
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet
 5. Finn lufthullområdet øverst på blekkpatronen.
  Figur : Lufthullområdet øverst på blekkpatronen
  Bilde: Lufthullområdet øverst på blekkpatronen
 6. Hvis blekkpatronene fortsatt har den oransje avrivingsstrimmelen på, drar du for å fjerne den.
  Figur : Oransje avrivingsstrimmel
  Bilde: Oransje avrivingsstrimmel.
 7. Hvis lufthullet er tett kan du bruke en nål til å fjerne det som dekker den til.
   Figur : Rengjør det tette lufthullet med en nål
   Bilde: Rengjør det tette lufthullet med en nål.
  1. Tett lufthull
  2. Med en rett nål fjerner du det som dekker til lufthullet
  3. Ikke lenger tett lufthull
 8. Med kontaktene og dysen på blekkpatronen vendt nedover skyver du blekkpatronen inn i det riktige sporet. Trykk blekkpatronen ned til den smekker på plass.
  merknad:
  Kontroller at hver blekkpatron er satt ordentlig på plass i riktig spor. Pass på at formen på ikonet og fargen til blekkpatronen er identisk med formen på ikonet og fargen til sporet.
  Figur : Sett blekkpatronen på plass igjen
  Bilde: Sett inn blekkpatronen
 9. Gjenta disse trinnene for å undersøke lufthullet på hver av blekkpatronene.
 10. Kontroller at blekkpatronene er satt ordentlig på plass i sporet. Før en finger langs toppen av patronene for å kontrollere at ingen av patronene stikker. Hvis det er tilfelle, trykker du godt ned på blekkpatronene til hver av dem smekker på plass.
 11. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 12. Skriv ut, og gjennomgå deretter en ny testside.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 4: Bruk et automatisert verktøy for å rengjøre skrivehodet

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kjøre et automatisert verktøy som rengjør skrivehodet.
  forsiktig:
Slå aldri av skriveren når blekkpatronene ikke er installert. For å unngå problemer som krever rengjøring av skrivehodet, eller som kan skade blekksystemet, må du alltid bytte blekkpatroner så snart som mulig, og skru alltid av skriveren med strømknappen.
 1. Legg vanlig hvitt papir i U.S. Letter- eller A4-størrelse i innskuffen.
 2. Trykk på konfigurasjon-ikonet på skriverens kontrollpanel.
 3. Trykk på knappen ved siden av ned-pilen til Verktøy vises ved siden av OK.
 4. Trykk på knappen ved siden av OK for å velge Verktøy, og trykk deretter på knappen ved siden av pilen til Rengjør skrivehodet vises ved siden av OK.
 5. Trykk på knappen ved siden av OK for å rengjøre skrivehodene.
  Skriveren rengjør skrivehodene og skriver deretter ut en testside.
 6. Undersøk utskriftskvaliteten til testsiden.
  Figur : Eksempel på rengjøringstestside for skrivehodet
  Bilde: Eksempel på rengjøringstestside for skrivehodet.
  • Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er tilfredsstillende, trykker du Nei for å gå tilbake til den aktuelle utskriftsjobben.
  • Hvis utskriftskvaliteten på testsiden ikke er tilfredsstillende, trykker du Ja for å utføre en sekundær rengjøring av skrivehodet.
   Det er tre grader av rengjøringen av skrivehodet. Fullfør alle disse tre gradene hvis det er nødvendig. Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter etter den siste (tredje) runden med rengjøring før du starter den første runden av rengjøringen igjen.

Trinn 5: Oppdater skriverprogramvaren

Hvis rengjøring av skriverhodet løste problemet, velger du koblingen for å installere den nyeste fastvareoppdateringen for skriveren. Fastvareoppdateringen kan hindre fremtidige utskriftsproblemer.
merknad:
Fastvareoppdateringer er for øyeblikket bare tilgjengelig for Windows-operativsystemer.
 • Hvis du ikke ser feil på testsiden, betyr det at utskriftsmekanismen og blekkpatronene virker som de skal. Du trenger ikke å fortsette med feilsøkingstrinnene i dette dokumentet.
 • Hvis du ikke ser feil på testsiden, kan du prøve rengjøringsalternativet for det andre nivået som skriveren tilbyr. Hvis du fortsatt ser feil på testsiden, går du til neste trinn.

Trinn 6: Juster skriveren

Følg disse trinnene for å justere skriveren hvis du finner feil på testrapporten.
 1. Kontroller at det ligger vanlig hvitt papir i konvolutt- eller A4-størrelse i papirskuffen.
 2. Trykk på konfigurasjon-ikonet på skriverens kontrollpanel.
 3. Trykk på knappen ved siden av ned-pilen til Verktøy vises ved siden av OK.
 4. Trykk på knappen ved siden av OK for å velge Verktøy, og trykk deretter på knappen ved siden av ned-pilen til Juster skrivehodet vises ved siden av OK.
 5. Trykk på knappen ved siden av OK for å rengjøre skrivehodet. Skriveren justerer skrivehodet og skriver deretter ut en justeringsside.
 6. Løft opp skannerlokket.
  Figur : Løft opp skannerlokket
  Bilde: Løft opp skannerlokket
 7. Last justeringssiden med utskriftssiden ned og i høyre fremre hjørne på glassplaten.
  Figur : Plasser justeringssiden på skannerglasset
  Bilde: Plasser justeringssiden på skannerglasset
 8. Trykk på knappen ved siden av OK. Skriveren skanner justeringssiden.

Løsning 7: Bytt ut problemblekkpatronen

Bruk fremgangsmåten beskrevet tidligere i dette dokumentet for å bytte ut blekkpatroner som er problemet, selv om de fremdeles inneholder blekk.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Hvis du vil sjekke garantien på produktene dine, kan du gå til Skriver og sideytelse og se gjennom den begrensede garantien for dine rekvisita.
Hvis utskiftningen av blekkpatronene ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.

Løsning 8: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...