hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet 200 Mobile-skrivere - Farge eller svart blekk skriver ikke ut

Dette dokumentet er for HP OfficeJet 200, 200c, 202, 202c Mobile-skrivere.
Skriveren virker, men utskriften mangler svart blekk eller farget blekk, eller siden som kommer ut er blank eller har veldig lite blekk.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere autentisiten av blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
  merknad:
Røff håndtering i butikken eller under installering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten med nylig installerte blekkpatroner. Hvis du ser utskriftsproblemer med nylig installerte blekkpatroner, vent noen timer mens den automatiske servicerutinen fullføres og prøv deretter å skrive ut på nytt.
Hvis ekte HP blekkpatroner er installert i skriveren og utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 2: Kontrollere de beregnede blekknivåene
Lave blekknivåer kan påvirke utskriftskvaliteten. Bytt ut eventuelle blekkpatroner som har lite blekk eller er tom.
  merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
 1. På Hjem-skjermbildet på skriverens kontrollpanel, bruker du pilknappene til å velge Informasjon om blekkpatron, og trykk deretter på OK.
 2. Med Beregnede blekkpatron-nivåer valgt, trykker du på OK.
  Visning av beregnede blekknivåer.
   Figur : Beregnede blekknivåer
   Bilde: Beregnede blekknivåer vises fra skriverens kontrollpanel
  1. Beregnede blekknivåer på trefargers blekkpatron
  2. Beregnede blekknivåer for svart blekkpatron
Trinn 3: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme
Skift ut blekkpatroner som er tomme eller har svært lite blekk og prøv deretter å skrive ut på nytt. Hopp over dette trinnet hvis alle blekkpatronene viste gode blekknivåer i forrige trinn.
 1. Slå på skriveren.
 2. Kontroller at det er lagt inn vanlig papir i papirskuffen.
 3. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Løft blekkpatrondekslet
 4. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 5. Løft blekkpatron-låsen for å ta ut blekkpatronen.
  Figur : Åpne blekkpatronlåsen
  Bilde: Åpne låsen på blekkpatronen
 6. Fjern blekkpatronen fra sporet.
 7. Ta den nye blekkpatronen ut av pakken. Vær forsiktig så du bare berører den svarte plasten på blekkpatronen.
  Figur : Fjerne blekkpatronen fra emballasjen
  Bilde: Fjerne blekkpatronen fra emballasjen
 8. Fjern plastteipen fra blekkpatronen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestape på kontaktene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjerne plasttapen
  Bilde: Fjerne plasttapen
 9. Sett den nye blekkpatronen inn i sporet, og trykk blekkpatronen fremover til den låser på plass.
    merknad:
  Installer fargeblekkpatronen til venstre, og den svarte blekkpatronen til høyre
  Figur : Lukk blekkpatronlåsen
  Bilde: Kontroller at blekkpatronene klikker på plass.
 10. Gjenta denne fremgangsmåten for den andre blekkpatronen, hvis nødvendig
 11. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukke blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukke blekkpatrondekselet
 12. Skriveren justerer automatisk nylig installerte blekkpatroner.
  Hvis skriveren ikke automatisk justerer blekkpatronene, kan du justere blekkpatronene via skriverens kontrollpanel:
  1. På Hjem-skjermbildet på skriverens kontrollpanel, bruker du pilknappene til å velge Konfigurer, og trykk deretter på OK.
  2. Trykk på pil ned for å velge Verktøy og trykk deretter på OK.
  3. Trykk på ned-piltasten for å velge Juster skriver og trykk deretter på OK.
   Justerer ... vises på kontrollpanelet. Skriveren kan lage pipelyder eller mekanisk støy, og deretter vil skriveren skrive ut en justeringsside.
Prøv å skrive ut. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Rengjør skrivehodet
Rengjør skrivehodet ved hjelp av et automatisk verktøy, og evaluer resultatene.
  merknad:
Hvis du vil unngå problemer som krever rengjøring av skriverhodet, må du alltid slå av skriveren med av/på -knappen
 1. På Hjem-skjermbildet på skriverens kontrollpanel, bruker du pilknappene til å velge Konfigurer, og trykk deretter på OK.
 2. Trykk på pil ned for å velge Verktøy og trykk deretter på OK.
 3. Trykk på pil ned for å velge Rengjør skrivehode og trykk deretter på OK.
  Rengjør ... vises på kontrollpanelet. Skriveren kan lage pipelyder eller mekanisk støy, og deretter vil skriveren skrive ut en diagnoserapport for utskriftskvalitet.
 4. Undersøk diagnoserapporten for utskriftskvalitet
  • Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, trykker du på knappen ved siden av Ferdig. Du kan stoppe feilsøkingen.
  • Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel, trykk på OK når du blir bedt om å fortsette til neste rengjøringsnivå. Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel etter den andre runden med rengjøring, trykker du på OK for å starte tredje rengjøringsnivå.
     merknad:
   Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter før du utfører alle tre rengjøringsnivåene igjen.
Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 5: Bytt ut problemblekkpatronen
Hvis de foregående fremgangsmåtene ikke løste problemet kan du bytte ut blekkpatronen, selv om det ikke er lite blekk i den. Den defekte blekkpatronen er den som skrev ut feil på diagnoserapporten for utskriftskvalitet. For å skifte ut den defekte blekkpatronen, følg den nye blekkpatronens fremgangsmåten som tidligere er nevnt i dette dokumentet.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
Forsøk å skrive ut på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
  merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...