hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er - Windows 10-produktaktivering

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-PC-er og nettbrett med Windows 10.
For å forhindre piratkopiering av programvare krever Microsoft at Windows 10 aktiveres før det kan brukes. Alle HP- og Compaq-datamaskiner og nettbrett som leveres med Windows 10 installert, aktiveres automatisk når de kobles til Internett for å gjøre det lettere for deg å konfigurere datamaskinen. Hvis du imidlertid bestemmer deg for å installere en annen versjon av Windows 10 (for eksempel en oppgradering til Enterprise-versjonen) eller et eksemplar av Windows 10 som du har kjøpt fra en butikk, må du aktivere det som en del av installasjonsprosessen. Det kan også oppstå situasjoner der Windows ber deg aktivere produktet selv om produktet allerede er aktivert.
Du kan også oppgradere maskinen bare ved å gå inn i den nylig anskaffede aktiveringsnøkkelen i Systemegenskaper. Ved å gjøre dette oppdager systemet automatisk at det er en annen versjon av operativsystemet, og laster ned og installerer de nye tilsvarende funksjoner og oppdateringer.

Metoder for Windows 10-aktivering

Det finnes to metoder for å aktivere Windows 10: OEM-aktivering 3.0 og Windows-produktaktivering.
 • OEM-aktivering 3.0 (OA3) finner sted på fabrikken. En digital produktnøkkel (DPK) installeres i BIOS på hovedkortet under produksjonen.
 • Windows-produktaktivering (WPA) sender et installasjons-ID-nummer til Microsoft før Windows verifiseres og deretter aktiveres. Denne metoden brukes når du oppgraderer eller installerer Windows 10 fra en plate (ikke HP Systemgjenoppretting).

Årsaker til at det kan være nødvendig å aktivere Windows 10 på nytt

Hvis datamaskinen ble levert med Windows 10 forhåndsinstallert, kan følgende forhold føre til at Windows krever aktivering via Microsoft:
 • Oppgradering av din versjon av Windows, for eksempel fra Windows 10 Home til Windows 10 Pro.
 • Fullføre en HP Systemgjenoppretting etter gjenoppretting fra HP-gjenopprettingsplater.
 • Installering av enkelte enhetsdrivere og -programmer.
 • Avinstallering av enkelte operativsystemprogrammer eller -filer.
 • Oppdatering av BIOS eller installering av en ny BIOS-flash fra et annet selskap enn HP.
 • Utbytting av hovedkortet med et som ikke inneholder originalprodusentens (OEM) versjon av BIOS.
 • Ren installering av Windows 10

Windows-aktiveringsvilkår

Den følgende listen forklarer vilkårene som brukes under aktiveringen:
 • Windows-produktaktivering (WPA): Krever at noen låser opp datamaskinen før WIndows kan brukes.
 • OEM-aktivering 3.0 (OA3): Det er vanligvis ikke nødvendig å gjøre noe for å aktivere Windows, men datamaskinen må være koblet til Internett for at Windows skal aktiveres automatisk.
 • Lisensavtale for sluttbruker (EULA): Avtalen som Windows-brukeren må akseptere for å kunne bruke Windows-produktet.
 • Ekthetsgaranti (COA): En identifiseringsmetode for å bevise eierskap som er med på å bevise at et Windows-produkt ikke er en piratkopi eller kopiert. Ekthetsgarantien kan være en etikett som inneholder en strekkode og produktnøkkel.
 • Ekte Microsoft-etikett (GML): En etikett som følger med datamaskiner der Windows 10 er forhåndsinstallert. Den Ekte Microsoft-etiketten angir hvilken versjon av Windows 10 som opprinnelig ble installert på datamaskinen.
 • Produktnøkkel: En alfanumerisk kode på 25 tegn som brukes til å aktivere Windows.
 • ID-nummer for installasjon: Et nummer som genereres basert på produktnøkkelen som angis under Windows-installasjonen.
 • ID-nummer for bekreftelse: Et nummer som lar deg fullføre installasjonsprosessen.

Aktivere Windows 10 via Internett

Den raskeste og enkleste måten å aktivere ditt eksemplar av Windows 10 på er å aktivere det via Internett. Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, eller hvis det er upraktisk å opprette en nettverkstilkobling, kan du se avsnittet Andre måter å aktivere Windows 10 på i dette dokumentet. Du kan bli bedt om å aktivere den gjeldende versjonen av Windows før du installerer Windows 10, hvis den gjeldende versjonen av Windows 8.1 eller Windows 7 ikke er ekte.

Bekrefte at Windows ble aktivert

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil bekrefte at Windows-aktiveringen var vellykket.
 1. Trykk på Windows + I for å åpne Innstillinger-appen.
 2. Klikk på Oppdatering og sikkerhet.
  Figur : Oppdatering og sikkerhet
  System i Innstillinger-appen
 3. I Oppdatering og sikkerhet, Velg Aktivering i menyen til venstre.
  Ved siden av Aktivering se om Windows er aktivert.
  Figur : Windows aktiveringsinformasjon
  Windows aktiveringsinformasjon

Andre måter å aktivere Windows 10 på

Hvis du vil lese om andre måter å aktivere Windows 10 på, kan du velge et av avsnittene nedenfor.

Feilsøking av Windows 10-aktiveringsfeil

Hvis det vises en feilkode under forsøk på å aktivere Windows, kan du prøve løsningene nedenfor for å løse problemet. Hvis du fortsatt får en feilmelding kan du kontakte Microsoft for å få hjelp. Før du kontakter Microsoft, finn frem produkt-IDen i Systemegenskaper.
For å gjøre dette, skriv inn Produkt-ID i Windows søk-boksen; Klikk deretter på Produkt-ID i listen over søkeresultater.
Du kan også søke etter og åpne Innstillinger, trykk på System, og klikk deretter Om.
Figur : Windows produkt-ID
Windows produkt-ID
Følgende tabell gir forklaringer på aktiveringsfeilmeldinger, og mulige løsninger.
Feilmelding
Dette betyr feilmeldingen
Mulige løsninger
Windows 10 er ikke aktivert etter oppgradering fra Windows 7 SP1 eller Windows 8.1-oppdatering
Windows ble ikke automatisk aktivert under installasjonen.
 1. Gå til Start , og klikk på Innstillinger. Klikk på Oppdatering og sikkerhet, og velg Aktivering.
 2. Klikk på Gå til Store, og kontroller for å se om en gyldig lisens er tilgjengelig for din enhet. Hvis en gyldig lisens ikke er tilgjengelig, må du kjøpe Windows fra Store.
  Dette gjelder bare hvis du ikke har gjort noen maskinvareendringer på enheten.
Windows er ikke aktivert. Denne PCen er ikke lenger aktivert. Hvis du har installert Windows på nytt eller gjort endringer i maskinvaren nylig, kan du kontakte kundestøtte for å få hjelp.
Windows 10 er ikke aktivert på datamaskinen av årsaker som for eksempel endringer i maskinvarekonfigurasjonen eller fordi Windows 10 har blitt aktivert flere ganger på datamaskinen.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Aktiver Windows. Du kjører Windows i sikkermodus. Start Windows på vanlig måte for få alt du trenger for å aktivere.
Windows 10-aktivering er ikke mulig i sikkermodus.
Start på nytt i normalmodus fra Windows:
 1. Trykk på Windows-tasten + R-tasten.
 2. Skriv msconfig i Åpne-feltet, og klikk OK
 3. I Generelt-kategorien i Systemkonfigurasjonsverktøyet, velg Normal oppstart-alternativknappen, og klikk OK
 4. I hurtigvinduet Systemkonfigurasjon, klikk Start på nytt.
Kontakt Microsoft Support for å få mer hjelp.
Denne produktnøkkelen fungerte ikke. (Feilkode: 0xC004C003)
Det er et problem med produktnøkkelen.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Aktiveringsserveren rapporterte at flergangs-aktiveringsnøkkelen har overskredet sin grense. (Feilkode: 0xC004C020)
Denne feilen oppstår når en volumlisens (en lisens kjøpt fra Microsoft av en bedrift for å installere Windows på flere PC-er) har blitt brukt på flere PC-er enn Lisensvilkårene til Microsoft tillater.
For å løse problemet må du bruke en annen produktnøkkel for å aktivere datamaskinen. Kontakt din systemadministrator for mer informasjon.
Windows er ikke aktivert. Produktnøkkelen fungerte ikke. Du må kanskje kontakte selskapet som laget denne datamaskinen, prøve en annen nøkkel, eller kjøpe en ny.
Windows klarer ikke å behandle produktnøkkelen på grunn av et problem i produksjonen, et problem med datamaskinen, en ufullstendig installasjon av Windows 10, en ugyldig produktnøkkel eller fordi nøkkelen ikke ble angitt riktig.
Kontroller nøye at du anga riktig produktnøkkel og forsikre deg om at alle tall og bokstaver er riktig angitt. Hvis du vil prøve å angi nøkkelen på nytt, klikk Aktiver med en ny produktnøkkel i vinduet Windows-aktivering og følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil kjøpe en ny nøkkel, klikk Kjøp en ny nøkkel i vinduet Windows-aktivering og følger instruksjonene på skjermen.
Kontakt Microsoft Support for å få mer hjelp.
Ekte Validering oppdaget binærfiler som har blitt manipulert. (Feilkode: 0xC004C4AE)
Programvarelisenstjenesten rapporterte at lisensevalueringen mislyktes. (Feilkode: 0xC004E003)
Windows 10 har blitt endret av en tredjepartsapplikasjon, og må bli gjenopprettet til en tidligere versjon.
Du kan se denne feilen hvis du brukte en tredjepartsapplikasjon for å legge til et visningsspråk som ikke er støttet av Windows. For å løse problemet, kan du gjenopprette datamaskinen til et tidligere tidspunkt, for å angre endringer av Windows som har blitt gjort.
Hvis dette ikke løser problemet kan det være at ditt eksemplar av Windows ikke er gyldig, og du må kanskje kjøpe en ny kopi.
Windows er ikke aktivert. Denne produktnøkkelen brukes allerede på en annen PC. Prøv en annen nøkkel, eller kjøp en ny.
I de fleste tilfeller tillater Microsoft bare at en produktnøkkel installeres på én datamaskin om gangen.
Kontroller nøye at du anga riktig produktnøkkel og forsikre deg om at alle tall og bokstaver er riktig angitt. For å prøve å angi nøkkelen på nytt, klikk Gå til Store i vinduet Aktivering, og følg instruksjonene på skjermen.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Denne forhåndsinstallerte versjonen av Windows kan ikke aktiveres. Kontakt PC-produsenten for å få hjelp, eller kjøp en ny nøkkel.
Windows 10 er ikke aktivert på datamaskinen av årsaker som for eksempel endringer i maskinvarekonfigurasjonen eller et problem i produksjonen.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Angi en ny produktnøkkel for å aktivere Windows.
Windows 10 er ikke forhåndsinstallert på datamaskinen, og ingen produktnøkkel er konfigurert.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Produktnøkkelen samsvarer ikke med regionen du er i, så prøv en annen nøkkel.
Produktnøkkelen er ikke beregnet for regionen som er spesifisert i stedsinnstillingene dine.
Kontroller stedsinnstillingene: I Windows skriver du inn region i søkefeltet, og velg Region fra listen over søkeresultater. I kategorien Sted i Region-vinduet må du kontrollere at du valgte riktig fra rullegardinmenyen Hjemsted.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Produktnøkkelen kan bare brukes til å gjenopprette Windows på PC-er som har Windows forhåndsinstallert. Du kan aktivere Windows via telefon.
Windows 10-lisensen som er installert på datamaskinen, samsvarer ikke med nøkkeltypen som er angitt.
Følg instruksjonene i Aktivere Windows 10 via telefon.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Det er filer på PCen som forhindrer aktivering. Du må kjøpe og installere en ny versjon av Windows.
Det er filer på datamaskinen som blokkerer aktivering av Windows 10.
For å kjøpe en ny produktnøkkel klikk Gå til Store i vinduet Aktivering, og følg instruksjonene på skjermen.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Windows er ikke aktivert. Windows kan ikke aktiveres nå. Vi vil fortsette å prøve å aktivere det for deg.
Windows er ikke i stand til å koble til aktiveringstjenesten på Internett.
Tillat at Windows fortsetter å prøve å fullføre aktiveringen, eller følg instruksjonene i Aktivere Windows 10 via telefon.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Det har oppstått et problem med nettverket under aktivering av ditt eksemplar av Windows. (Feilkode: 0xC004FC03)
Datamaskinen er ikke koblet til Internett.
Du kan se denne feilen hvis du ikke er koblet til internett, eller brannmurinnstillingene hindrer Windows fra å fullføre aktiveringsprosessen på nettet. Kontroller at du er koblet til internett og at brannmuren din ikke blokkerer Windows fra å aktivere.
Du kan også følge instruksjonene i Aktivere Windows 10 via telefon.
Windows er ikke aktivert. Windows-versjonen er utløpt. Installer den nyeste versjonen for å aktivere.
En prøve- eller evalueringsversjon av Windows 10 er installert, og lisensen er ikke gyldig lenger.
Installer en annen versjon enn en evalueringsversjon av Windows 10.
Gå til Innstillinger. Klikk på Oppdateringer og sikkerhet, velg Aktivering, og kjør Feilsøkingsverktøyet aktiveringen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Microsoft Support for hjelp.
Programvarelisenstjenesten fant ut at denne produktnøkkelen kun kan brukes til oppgradering, ikke til nye installasjoner. (Feilkode: 0xC004F061)
For å oppgradere må du fra før ha en gyldig kopi av Windows 8.1 eller Windows 7 installert på datamaskinen.
For å kjøpe en gyldig produktnøkkel, klikk Gå til Store i vinduet Aktivering, og følg instruksjonene på skjermen.
Aktiveringsserveren rapporterte at produktnøkkelen har overskredet sin opplåsningsgrense. (Feilkode: 0xC004C008)
Du kan se denne feilen hvis produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen PC, eller den er i bruk på flere PC-er enn vilkårene for Microsoft programvarelisens tillater.
For å løse problemet må du kjøpe en produktnøkkel for hver av på dine PC-er for å aktivere Windows på dem.
For å kjøpe en gyldig produktnøkkel, klikk Gå til Store i vinduet Aktivering, og følg instruksjonene på skjermen.
En sikkerhetsfeil har oppstått. (Feilkode: 0x80072F8F)
Du kan se denne feilen hvis datamaskinens dato og klokkeslett er feil, eller hvis Windows har problemer med å koble til aktiveringstjenesten på nett og ikke kan verifisere din produktnøkkel.
Kontroller at din PC bruker riktig dato og klokkeslett.
Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
Uspesifisert feil. (Feilkode: 0x80004005)
Windows ble ikke aktivert.
Gå til Start , og klikk på Innstillinger. Klikk på Oppdatering og sikkerhet, velg Aktivering, og klikk deretter Aktiver.

Aktiveringsproblemer etter utskifting av hovedkort eller aktivering med volumlisensnøkler

Hvis du har aktiveringsproblemer etter utskifting av hovedkort eller aktivering med volumlisensnøkler, gå til følgende nettside:

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om Windows-aktivering, kan du se følgende nettsteder:

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...