hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2500 - Bruke skanneprogramvaren (Windows)

De neste emnene beskriver hvordan du bruker skanneprogramvaren.
Arbeide med skannesnarveier
Skannesnarveier er en rask og effektiv måte å velge innstillinger på for skanneoppgaver som utføres jevnlig.
 • Bruke HP Scan-programvaren til å konfigurere og endre snarveier.
 • Bruk HP Scanner Tools Utiliy (skannerverktøy) til å lage snarveier knyttet til TWAIN-kompatible programmer fra andre enn HP
Vise skannesnarveier
For å vise eksisterende skannesnarveier, åpner du HP Scan. Eksisterende skannesnarveier vises i en liste til venstre.
Opprette skannesnarveier
Gjør følgende for å opprette en skannesnarvei:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Klikk på Lag ny skannesnarvei.
 3. Skriv inn et navn på den nye snarveien.
 4. Velg å opprette en ny snarvei fra eksisterende innstillinger, eller en ny eksisterende snarvei.
 5. Velg innstillingene for den nye skannesnarveien. Klikk på Mer for flere innstillinger.
 6. Klikk på Lagre-ikonet ved siden av navnet på den nye snarveien i snarveislisten for å lagre den, eller klikk på Angre-ikonet for å angre endringer.
Endre snarveier
Gjør følgende for å endre en skannesnarvei:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en snarvei som skal endres fra listen til venstre.
 3. Velg innstillinger på høyre side av skjermen.
 4. Klikk på Lagre-ikonet til høyre for snarveinavnet for å lagre endringene.
Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Windows)
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei og klikk på Skann..
Klikk på Avbryt for å stoppe skanningen.
Skanne til et bilde (Windows)
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på planskannerglasset.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Lagre som JPEG eller e-post som JPEG og klikk på Skann.
 4. Eller, velg en annen skannesnarvei og velg Bilde fra rullegardinlisten Filtype og klikk på Skann.
Skanne til en PDF (Windows)
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på planskannerglasset.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Lagre som PDF eller e-post som PDF og klikk Skann.
 4. Eller, velg en annen skannesnarvei og velg PDF fra rullegardinlisten Filtype og klikk på Skann.
Skanne tekst for redigering (OCR) (Windows)
Skanneren bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å konvertere tekst på en side til tekst som kan redigeres på en datamaskin. OCR-programvaren følger med skanneren. For informasjon om hvordan du bruker OCR-programvaren, kan du se skanne tekst for redigering i den elektroniske hjelpen.
Skann til e-post (Windows)
  merknad:
For å skanne til e-post må du påse at du har en Internett-tilkobling.
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på skannerglasset i henhold til indikatorene.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg e-post som PDF eller e-post som JPEG og klikk på Skann.
 4. Eller, velg en annen skannesnarvei og velg E-post fra rullegardinlisten Send til og klikk på Skann.
Skanne til nettskyen (Windows)
  merknad:
For å skanne til nettskyen må du påse at du har en Internett-tilkobling.
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på skannerglasset i henhold til indikatorene.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Skann til skyen og klikk så på Skann.
 4. Når du ser melding om det, skriver du inn påloggingsinformasjonen for nettskymålet. Følg deretter veiledningen på skjermen.
Skanne lange eller ekstra lange dokumenter (Windows)
Skanneren vil som standard oppdage sidestørrelsen ved å bruke valget Oppdag størrelsen automatisk i rullegardinlisten for sidestørrelse.
For lange eller ekstra lange dokumenter, velger du Lange (8,5 x 34 tommer) eller Ekstra lange (8,5 x 122 tommer) fra sidestørrelse i rullegardinlisten under innstillingene for skannesnarveier.
  merknad:
Bare én side om gangen kan skannes ved bruk av innstillingen for lange eller ekstra lange sider.
Hvis skanneren er satt til å skanne lange eller ekstra lange sider og en side kjører seg fast, kan hele siden bli krøllet som følge av stoppen. Velg derfor bare skanneprofiler som spesifiserer lange eller ekstra lange sider når du skanner sider som er lengre enn 356 mm.
Oppdage sidestørrelse automatisk (Windows)
Skanneren vil som standard automatisk oppdage sidestørrelsen med alternativet Oppdag sidestørrelse automatisk og vil beskjære det skannede bildet til størrelsen på siden og rette opp eventuelt skjevt innhold.
  merknad:
Bruk TWAIN-brukergrensesnittet til å angi beskjæringsalternativer når du skanner fra skanneprogramvare fra andre enn HP.
Se den elektroniske hjelpen til skanneprogramvaren du bruker angående innstillinger for automatisk oppdagelse av sidestørrelse.
Automatisk fargedeteksjon (Windows)
Du kan bruke denne funksjonen til å redusere størrelsen på skannede filer ved å bare lagre sider som inneholder farge som fargeskanninger, og lagre alle andre sider i svart-hvitt.
Følg denne fremgangsmåten for å detektere farge i skannede bilder:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei, og klikk deretter på Mer.
 3. Klikk på kategorien bilde og velg Automatisk fargedeteksjon fra nedtrekksboksen fargemodus.
  merknad:
Se den elektroniske hjelpen til skanneprogramvaren du bruker angående informasjon om innstillinger for automatisk fargedeteksjon.
Bruk TWAIN-brukergrensesnittet til å detektere farge automatisk når du skanner fra skanneprogramvare fra andre enn HP.
Skanne ved hjelp av tekstforbedret svart-hvitt modus (Windows)
Du kan bruke denne funksjonen til å forbedre det skannede bildet når du skanner tekst i svart-hvitt. For å bruke denne funksjonen fullfører du følgende trinn:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei.
 3. Klikk på Mer, og velg deretter kategorien Bilde.
 4. Velg Forbedre innhold og deretter OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...