hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - Bruke skanneprogramvaren (Windows)

De neste emnene beskriver hvordan du bruker skanneprogramvaren.
Arbeide med skannesnarveier
Skannesnarveier er en rask og effektiv måte å velge innstillinger på for skanneoppgaver som utføres jevnlig.
 • Bruk HP Scan-programvaren til å opprette og endre skannesnarveier.
Vise skannesnarveier
For å vise eksisterende skannesnarveier, åpner du HP Scan. Eksisterende skannesnarveier vises i en liste til venstre.
Opprette skannesnarveier
Gjør følgende for å opprette en skannesnarvei:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Klikk på Lag ny skannesnarvei.
 3. Skriv inn et navn på den nye snarveien.
 4. Velg å opprette en ny snarvei fra eksisterende innstillinger, eller en ny eksisterende snarvei.
 5. Klikk på Opprett.
 6. Endre innstillingene for den nye skannesnarveien. Klikk på Mer for flere innstillinger.
 7. Klikk på Lagre-ikonet ved siden av navnet på den nye snarveien i snarveislisten for å lagre endringene, eller klikk på Angre-ikonet for å angre endringene.
Endre snarveier (kun Windows)
Gjør følgende for å endre en skannesnarvei:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en snarvei som skal endres fra listen til venstre.
 3. Velg innstillinger på høyre side av skjermen. Klikk på Mer for flere innstillinger.
 4. Klikk på Lagre-ikonet til høyre for navnet på snarveien for å lagre endringene.
Skanne til et bilde (Windows)
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på planskannerglasset.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Lagre som JPEG eller E-post som JPEG og klikk Skann.
  -eller-
  Velg eventuelle andre skannesnarveier, endre Elementtype til Foto, velg en bilde-fil fra nedtrekkslisten Filtype , og klikk deretter Skann.
Skanne til en PDF (Windows)
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på planskannerglasset.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Lagre som PDF eller E-post som PDF og klikk Skann.
  -eller-
  Velg en annen skannesnarvei og velg så PDF fra rullegardinlisten Filtype og klikk på Skann.
Skanne tekst for redigering (OCR) (Windows)
Programvaren HP Scan bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å konvertere tekst på en side til tekst som kan redigeres på en datamaskin. Programvaren for optisk tegngjenkjenning leveres med programvarene HP Scan og ReadIris Pro. For informasjon om hvordan du bruker programvaren for optisk tegngjenkjenning, kan du se skanne tekst for redigering i den nettbaserte hjelpen.
Skann til e-post (Windows)
  merknad:
For å skanne til e-post må du påse at du har en Internett-tilkobling.
 1. Plasser dokumentet i dokumentmateren eller på skannerglasset i henhold til indikatorene.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg E-post som PDF eller E-post som JPEG og klikk på Skann.
  -eller-
  Velg en annen skannesnarvei, velg E-post fra rullegardinlisten Send til og klikk deretter på Skann.
Sende til nettskyen (Windows)
  merknad:
For å skanne til nettskyen må du påse at du har en Internett-tilkobling.
 1. Legg dokumentet i dokumentmateren eller på skannerglasset i henhold til indikatorene.
 2. Åpne HP Scan-programvaren.
 3. Velg Send til nettsky, og velg deretter ønsket filmål, for eksempel OneDrive, Google Drive eller DropBox.
 4. Velg Opprett skanning.
Skanne lange eller ekstra lange dokumenter (Windows)
Som standard registrerer skanneren automatisk sidestørrelsen ved hjelp av valget Automatisk størrelsesdeteksjon for sider som ikke er lengre enn 356 mm.
For lange eller ekstra lange dokumenter, velger du Lange (8,5 x 34 tommer) eller Ekstra lange (8,5 x 122 tommer) fra sidestørrelse-rullegardinlisten under innstillingene for skannesnarveier.
  merknad:
Bare én side om gangen kan skannes ved bruk av innstillingen for lange eller ekstra lange sider.
Hvis skanneren er satt til å skanne lange eller ekstra lange sider, vil den skanne én side om gangen. Hvis du bruker denne innstillingen til å skanne vanlige sider, vil dette forsinke prosessen. Den bør derfor bare brukes til å skanne sider som er lengre enn 356 mm.
Oppdage feilmating
Funksjonen for feilmatingsdeteksjon (dobbeltmating) stopper skanneprosessen hvis den oppdager at flere sider mates inn i skanneren om gangen. Denne funksjonen er aktivert som standard.
Det kan være nyttig å deaktivere denne funksjonen når du skanner:
 • skjemaer med flere deler (noe som HP ikke anbefaler)
 • dokumenter der det er festet etiketter eller gule lapper
  merknad:
Bruk ISIS- eller TWAIN-brukergrensesnittet til å aktivere feilmatingsdeteksjon når du skanner fra annet enn HP-programvare.
Daglig skanning
Daglig-skannesnarveien lar brukerne definere og lagre en skannesnarvei for hverdagslige behov. Følgende Innstillinger for Skannesnarveier , kan tilpasses når skannesnarveien Daglig velges:
 • Elementtype
 • Antall sider på arket
 • Sidestørrelse
 • Fargemodus
 • Destinasjon/filtype
Filtrere bort farger i et dokument (fargebortfall) (Windows)
Du kan filtrere bort en fargekanal (rødt, grønt eller blått) eller opptil tre enkeltfarger. Når det gjelder bestemte farger, styrer følsomhetsinnstillingen hvor tett opptil en angitt farge den skannede fargen må ligge.
Fjerning av farger fra skanneresultatet kan redusere skannefilstørrelsen og gi bedre treffprosent ved optisk tegngjenkjenning (OCR).
Følg denne fremgangsmåten for å velge farger som skal fjernes i en profil for HP Smart Document Scan Software (skanneprogramvare):
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Skann en testside som har farger som skal fjernes, inn i viseren.
 3. Klikk på knappen Flere, klikk deretter på fanen Bilde og velg funksjonen Fargebortfall.
 4. Aktiver en farge som skal filtreres, og velg fargen fra forhåndsvisningen ved hjelp av verktøyet Eye Dropper. Sørg for at du lagrer fargene.
Du kan bare velge alternativene for fargebortfall som er tilgjengelige for skanneren.
Hvis du ønsker mer informasjon om innstillingene for fargebortfall, kan du se den nettbaserte hjelpen for skanneprogramvaren du bruker.
Automatisk størrelsesdeteksjon (Windows)
Programvaren HP Scan vil som standard oppdage sidestørrelsen ved å bruke alternativet Automatisk størrelsesdeteksjon. Når alternativet Automatisk størrelsesdeteksjon brukes, blir det skannede bildet beskåret til størrelsen på den oppdagede siden, og eventuelt skjevt innhold blir rettet opp.
Automatisk fargedeteksjon (Windows)
Du kan bruke denne funksjonen til å redusere størrelsen på skannede filer ved å bare lagre sider som inneholder farge som fargeskanninger, og lagre alle andre sider i svart-hvitt.
Følg denne fremgangsmåten for å detektere farge i skannede bilder:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei.
 3. Klikk på nedtrekksmenyen Fargemodus og velg så Automatisk fargedeteksjon.
 4. Hvis du vil justere følsomheten til og effekten av Automatisk fargedeteksjon, klikker du på Mer, velger Bilde og klikker så på nedtrekkslisten Automatisk fargedeteksjon.
  merknad:
Hvis du ønsker mer informasjon om innstillingene for automatisk fargedeteksjon, kan du se den nettbaserte hjelpen for skanneprogramvaren du bruker.
Bruk ISIS- eller WIA-brukergrensesnittet til å oppdage farge automatisk når du bruker en skanneprogramvare som ikke er levert av HP.
Skanne ved hjelp av tekstforbedret svart-hvitt modus (Windows)
Du kan bruke denne funksjonen til å forbedre det skannede bildet ved skanning av tekst i svart-hvitt. For å bruke denne funksjonen fullfører du følgende trinn:
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei.
 3. Klikk på Mer, velg fanen Bilde og klikk så på Terskel.
 4. Velg Forbedre innhold og deretter OK.
Rett opp skannede bilder automatisk (Windows)
Windows: Bruk funksjonen Rett opp automatisk til å rette opp innhold som er skjevt i forhold til sidestørrelsen i kildedokumentet. Bruk funksjonen Automatisk størrelsesdeteksjon til å korrigere bilder som er blitt skjeve under skanneprosessen.
 1. Åpne HP Scan-programvaren.
 2. Velg en skannesnarvei.
 3. Klikk på Mer, velg fanen Bilde og klikk så på Rett opp innhold.
Skanne ved hjelp av annen skanneprogramvare (Windows)
Følgende tredjepartsprogrammer støttes også av nettverksskanneren HP ScanJet Pro 4500 fn1:
 • Readiris Pro-programmet for optisk tegngjenkjenning.
 • Cardiris-programmet for gjenkjenning av visittkort.
 • PaperPort-programmet for administrering av personlige dokumenter.
 • Tredjepartsprogrammer som støtter TWAIN, ISIS og WIA.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...