hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Løse problemer med det trådløse nettverket

Innføring
Bruk feilsøkingsinformasjonen for å løse problemer.
  merknad:
Hvis du vil finne ut om HP NFC og Wireless Print Direct-utskrift er aktivert på skriveren, kan du skrive ut en konfigurasjonsside fra skriverens kontrollpanel.
Sjekkliste for trådløs tilkobling
 • Kontroller at nettverkskabelen er koblet fra.
 • Kontroller at skriveren og den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel. Kontroller også at skriverens trådløse radio er slått på.
 • Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) er riktig. Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne SSID-navnet. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis du er usikker på om du har riktig SSID-navn.
 • I sikrede nettverk må du kontrollere at sikkerhetsinformasjonen er riktig. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis sikkerhetsinformasjonen ikke er riktig.
 • Hvis det trådløse nettverket fungerer som det skal, kan du prøve å få tilgang til andre datamaskiner i det trådløse nettverket. Hvis nettverket har Internett-tilgang, kan du prøve å koble deg til Internett via en trådløs forbindelse.
 • Kontroller at krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for skriveren som den er for det trådløse tilgangspunktet (i nettverk som bruker WPA-sikkerhet).
 • Kontroller at skriveren er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må skriveren være innenfor 30 m fra det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
 • Kontroller at ingen hindringer blokkerer det trådløse signalet. Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet og skriveren. Kontroller at det ikke er søyler, vegger eller støttepilarer som inneholder metall eller betong, mellom skriveren og tilgangspunktet.
 • Kontroller at skriveren er plassert på avstand fra elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet. Det er mange typer produkter som kan forstyrre det trådløse signalet, blant annet motorer, trådløse telefoner, overvåkingskameraer, andre trådløse nettverk samt enkelte Bluetooth-enheter.
 • Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen.
 • Kontroller at du har valgt riktig skriverport.
 • Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til det samme trådløse nettverket.
 • Du må kontrollere at den trådløse ruteren støtter Bonjour hvis du bruker OS X.
Skriveren skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført
 1. Forsikre deg om at skriveren er slått på og i Klar-tilstand.
 2. Deaktiver eventuelle tredjeparts brannmurer på datamaskinen.
 3. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
 4. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Start om nødvendig datamaskinen på nytt.
 5. Kontroller at du kan åpne HPs innebygde webserver fra en datamaskin på nettverket.
Skriveren skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen
 1. Oppdater brannmuren med den nyeste versjonen fra produsenten.
 2. Hvis det er programmer som ber om brannmurtilgang når du installerer skriveren eller prøver å skrive ut, må du la programmene kjøre.
 3. Slå av brannmuren midlertidig, og installer den trådløse skriveren på datamaskinen. Aktiver brannmuren når du har fullført trådløsinstalleringen.
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller skriveren ble flyttet
 1. Kontroller at ruteren eller skriveren er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
 2. Skriv ut en konfigurasjonsside.
 3. Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) på konfigurasjonssiden er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
 4. Hvis numrene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for skriveren på nytt.
Kan ikke koble flere datamaskiner til den trådløse skriveren
 1. Kontroller at de andre datamaskinene er innenfor trådløsområdet, og at det ikke er noe som blokkerer signalet. De fleste trådløse nettverk har en rekkevidde på 30 m fra det trådløse tilgangspunktet.
 2. Forsikre deg om at skriveren er slått på og i Klar-tilstand.
 3. Kontroller at det ikke er mer enn 5 samtidige Wireless Print Direct-brukere.
 4. Deaktiver eventuelle tredjeparts brannmurer på datamaskinen.
 5. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
 6. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Start om nødvendig datamaskinen på nytt.
Den trådløse skriveren mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network)
 • Du kan vanligvis ikke være koblet til et VPN-nettverk samtidig som du er koblet til andre nettverk.
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk
 • Kontroller at den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel.
 • Nettverket kan være skjult. Du kan imidlertid likevel koble deg til et skjult nettverk.
Det trådløse nettverket fungerer ikke
 1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet fra.
 2. Prøv å koble andre enheter til nettverket for å bekrefte at nettverket ikke kommuniserer.
 3. Sjekk nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
  1. Åpne en kommandolinje på datamaskinen.
   • I Windows: Klikk på Start og Kjør, og skriv deretter inn cmd og trykk på Enter.
   • Hvis du bruker OS X, går til Applikasjoner, Verktøy og åpner Terminal.
  2. Skriv inn ping etterfulgt av IP-adressen til ruteren.
  3. Hvis vinduet viser tiden for rundtur, betyr det at nettverket fungerer.
 4. Kontroller at ruteren eller skriveren er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
  1. Skriv ut en konfigurasjonsside.
  2. Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) i konfigurasjonsrapporten er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
  3. Hvis numrene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for skriveren på nytt.
Få mindre interferens i et trådløst nettverk
Følgende tips kan redusere interferensen i et trådløst nettverk:
 • Hold de trådløse enhetene på avstand fra store metallgjenstander, som arkivskap, og andre elektromagnetiske enheter, for eksempel mikrobølgeovner og trådløse telefoner. Slike gjenstander kan forstyrre radiosignaler.
 • Hold de trådløse enhetene på avstand fra store murkonstruksjoner og andre bygningskonstruksjoner. Disse kan absorbere radiobølgene og svekke signalstyrken.
 • Plasser den trådløse ruteren på et sentralt sted innenfor funksjonsradiusen til de trådløse enhetene i nettverket.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...