hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise Color 556 - Fjerning og utbytting: embedded MultiMedia Card (eMMC) (556dn)

Innføring

Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut embedded MultiMedia Card (eMMC).

Før du utfører service

Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
merknad:
Ikke bytt ut formaterer, DC-kontrollen og eMMC PCA eller harddisken samtidig ved service. Skriveren kan bli ustabil eller ubrukelig.
merknad:
Data lagret på eMMC er ikke sikkert og kan ikke krypteres.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for embedded MultiMedia Card (eMMC)
G1W47-67902
embedded MultiMedia Card (eMMC) (556dn) med instruksjonsveiledning

Nødvendige verktøy

Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere denne delen.

Etter å ha utført service

Kontrollér at dekselet til formatereren sitter helt på plass, og at vingeskruene er strammet til etter at du byttet det.
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.

Test etter service

Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.

Trinn 1: Ta av dekselet til formateringsenheten

 1. Fjern de to skruene (bildetekst 1), og skyv deretter dekselet mot baksiden av skriveren for å fjerne det (bildetekst 2).
  merknad:
  Vingeskruene er ikke festet og kan fort forsvinne.
  Figur : Ta av dekselet til formateringsenheten

Trinn 2: Fjerne embedded MultiMedia Card (eMMC)

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
merknad:
M506 (alle) og kun M527dn-skrivere.
 1. Finn eMMC-enheten på formatereren, og trekk den rett ut av formatereren for å fjerne den.
  Figur : Fjern MMC

Trinn 3: Pakk ut reserveenheten

 1. Kast den defekte delen.
  merknad:
  HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
 2. Pakk ut reservedelen.
    forsiktig:
  Hvis reservedelen er valsen eller puten, må du unngå å berøre den svampaktige delen av den. Fett fra huden på valsen eller puten kan gi problemer med papirhåndtering eller utskriftskvaliteten. HP anbefaler at du bruker engangshansker når du håndterer valsene eller putene, eller at du vasker hendene før du berører valsene eller putene.
  merknad:
  Sjekk at all emballasjen (for eksempel forsendelsestapen) er fjernet fra reservedelen før du monterer den.

Trinn 4: Installer eMMC

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
merknad:
M506 (alle) og kun M527dn-skrivere.
 1. Husk hvor kontakten er plassert på eMMC-enheten (bildetekst 1), og hvor kontakten er plassert på formatereren (bildetekst 2).
  Figur : Finne eMMC-kontaktene
 2. Juster kontakten på den nye eMMC-enheten (bilde 1) med kontakten på kontrolleren, og dytt deretter eMMC-enheten inn i kontrolleren for å installere den.
  merknad:
  Dytt på eMMC-en der pilen viser. Overse eventuelle Trykk her-etiketter på selve eMMC-enheten. Kontroller at eMMC-enheten er satt ordentlig inn i kontakten.
  merknad:
  eMMC-enheten kan bare installeres i én retning på kontrolleren.
  Figur : Installer eMMC

Trinn 5: Sett på plass dekselet til formateringsenheten

 1. Skyv på plass dekselet på skriveren for å installere den (bildetekst 1), og sett deretter inn de to skruene (bildetekst 2).
  Figur : Sett på plass dekselet til formateringsenheten

Trinn 6: Installer skriverfastvaren på nytt

merknad:
Hvis denne installasjonen er en ny eMMC, følger du disse trinnene for å installere fastvaren på nytt.
 1. Velg Oppgrader nå.
 2. Finn din Enterprise skrivermodell.
 3. Velg koblingen for å åpne nedlastingssiden for fastvare.
 4. Velg Uavhengig av operativsystem fra listen over operativsystemer.
 5. Gå til delen Fastvare, og finn filen for flere operativsystemer.
 6. Velg Last ned.
merknad:
Instruksjoner for installering av fastvare finner du på www.hp.com/go/futuresmart. Velg Oppgrader nå og Hvordan utføre en fastvareoppdatering.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...