hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Installer skuff 3 (tilleggsutstyr) (1 x 500-arks papirmater)

Installer skuff 3 (tilleggsutstyr) (1 x 500-arks papirmater)

Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer tilleggsutstyret skuff 3 for skriverne HP PageWide Enterprise Color MFP 586 og HP PageWide Enterprise Color 556.
 1. Ta skuff 3 ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
  merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren.
  Figur : Slå av skriveren
 3. Koble fra strømkabelen og USB- eller nettverkskabelen.
  Figur : Koble fra ledningene
 4. Åpne skuff 2, og trekk den helt ut av skriveren.
  Figur : Ta ut skuff 2
 5. Legg skuff 3 på et stabilt underlag, og plasser skriveren på skuff 3. Bruk justeringspinnene øverst på skuffen for å posisjonere skriveren.
    forsiktig:
  HP anbefaler at to personer flytter på skriveren.
  Figur : Plassér skriveren på skuffen
 6. Plasser de to skruene i hullene nederst i skuff 2, og vri dem deretter til låst posisjon.
  Figur : Plasser skruene i skuff 2, og stram til skuff 3
 7. Sett skuff 2 inn i skriveren, og lukk deretter skuffen.
  Figur : Lukk skuff 2
 8. Åpne skuff 3.
  Figur : Åpne skuff 3
 9. Fjern emballasjeavstandsstykket i skuffen.
  Figur : Fjern fraktmaterialet
 10. Juster papirskinnen ved å ta tak i justeringslåsen og trykke den utover.
  Figur : Juster skinnene
 11. Legg papir i skuffen.
  Figur : Legg i skuffen
 12. Juster papirskinnene til størrelsen på papiret du vil bruke ved å ta tak i justeringslåsen og presse den innover. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
  merknad:
  Ikke juster papirskinnene tett inntil papirbunken. Juster dem til hakkene eller markeringene i skuffen.
  Figur : Juster skinnene
 13. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 14. Koble til strømkabelen og USB- eller nettverkskabelen.
  Figur : Koble til kablene
 15. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
  Figur : Slå på skriveren
 16. OS X: Listen over installerte alternativer skal oppdateres automatisk under den første utskriftsjobben etter at du har installert tilbehøret. Hvis ikke, gjør du følgende:
  1. Fra Apple-menyen klikker du på Systemvalg.
  2. Velg Skriv ut og skann (eller Skrivere og skannere).
  3. Velg skriveren, klikk på Valg og forbruksmateriell…, og velg deretter Valg-fanen.
  4. Konfigurer tilbehøret manuelt.
  Windows® 8.0, 8.1 og 10: Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:
  1. Windows® 8.0 og 8.1: Rull ned til hjørnet nederst til venstre på skjermen, og høyreklikk vinduet som vises.
   Windows® 10: Høyreklikk på Start-knappen nederst til venstre på det åpne skrivebordet.
  2. Velg Kontrollpanel. Gå til Maskinvare og lyd, og velg Vis enheter og skrivere.
  3. Høyreklikk på navnet til skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.
  4. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger.
  5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
   • Nettverks- eller USB-tilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Velg Oppdater nå i delen Installerbare alternativer under Automatisk konfigurasjon.
   • Nettverks- eller USB-tilkobling med HP PCL 6-skriverdriveren: Velg Oppdater nå.
   • Nettverks- eller USB-tilkobling med HP PCL 6 versjon 4-skriverdriveren: Installer tilbehøret manuelt ved å klikke på nedtrekksmenyen ved siden av skuffen som skal installeres. Velg Installert.
  Windows® 7: Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:
  1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
  2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  3. Høyreklikk på skrivernavnet, og velg Skriveregenskaper.
  4. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger.
  5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
   • Nettverks- eller USB-tilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Velg Oppdater nå i delen Installerbare alternativer under Automatisk konfigurasjon.
   • Nettverks- eller USB-tilkobling med HP PCL 6-skriverdriveren: Velg Oppdater nå.
  Windows® XP og Windows Vista®: Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:
  1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
  2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på Enheter og skrivere (eller Skrivere og fakser i XP).
  3. Høyreklikk på navnet til skriveren, og velg Skriveregenskaper (eller Egenskaper for XP).
  4. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger.
  5. Klikk på delen Installerbare alternativer.
  6. Hvis du vil oppdatere de installerte alternativene for en nettverks- eller USB-tilkobling, velger du Oppdater nå i nedtrekkslisten ved siden av Automatisk konfigurasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...