hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro M501 - Fjerning og utbytting: Kontrollpanel

Innføring

Dette dokumentet beskriver prosedyren for å fjerne og bytte ut kontrollpanelet på M501.

Før du utfører service

Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for kontrollpanel (M501)
J8H60-67904
Kontrollpanel (M501) med instruksjonsveiledning

Nødvendige verktøy

 • Liten bladskrutrekker.

Etter å ha utført service

Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.

Test etter service

Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Bla i menyene på skriverens kontrollpanel, og skriv deretter ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer på riktig måte.

Trinn 1: Ta ut kontrollpanelet (M501)

 1. Fjern én skrue (bildetekst 1), og skyv deretter dekselet mot baksiden av skriveren for å fjerne det (bildetekst 2).
  Figur : Ta av dekselet til formateringsenheten
 2. Koble fra én flatkabel (bildetekst 1).
  Figur : Koble fra én flatkabel
 3. Finn de to tappene (bildetekst 1) på bakkanten av kontrollpanelet.
  Figur : Finn de to tappene
 4. Slipp de to tappene, og vri bakkanten av kontrollpanelet opp og vekk fra skriveren.
  merknad:
  Bruk en liten flat skrutrekker til å løsne de to tappene.
  Figur : Frigjør kontrollpanelet
 5. Før flatkabelen som er festet til kontrollpanelet, gjennom åpningen i skriverkabinettet og fjern kontrollpanelet.
  Figur : Ta ut kontrollpanelet

Trinn 2: Pakk ut reserveenheten

Pakk ut reservedelen.
merknad:
HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
merknad:
Ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen på skjermen til det nye kontrollpanelet.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking

Trinn 3: Sette på plass kontrollpanelet (M501)

 1. Plasser det nye kontrollpanelet over skriveren.
  Figur : Plasser kontrollpanelet over skriveren
 2. Fest tappene (bildetekst 1) på fremsiden av kontrollpanelet i sporene (bildetekst 2) på skriverens øvre deksel.
  Figur : Fest tappene i sporene
 3. Før forsiktig flatkabelen gjennom åpningen i skriverkabinettet.
  Figur : Koble til den flate kabelen
 4. Med tappene foran satt inn, vri bakkanten av kontrollpanelet ned og på skriveren for å sette inn tappene bak.
  Figur : Roter den bakre kanten av kontrollpanelet nedover
 5. Skyv bakkanten av kontrollpanelet godt ned for å sikre at tappene klikker på plass.
  Figur : Sørg for at tappene klikker på plass
 6. Koble til én flatkabel (bildetekst 1).
  Figur : Koble til flatkabelen
 7. Skyv dekselet på formateringsenheten mot forsiden av skriveren for å installere det (bildetekst 1), og installer deretter én skrue (bildetekst 2).
  Figur : Sett på plass dekselet til formateringsenheten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...