hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro M501 - Konfigurere skriveren (maskinvare)

Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis skriverens maskinvare allerede er konfigurert, kan du gå til Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon i slutten av dokumentet for å få hjelp med programvareinstallasjon.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:

Trinn 1: Pakk ut skriveren

 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 15–32,5 C
  • Fuktighetsområde: 30 %–80 %
  La det være nok plass rundt skriveren til å åpne alle deksler og skuffer.
    forsiktig:
  Skriveren veier 11,6 kg.
  HP anbefaler at to personer flytter på skriveren.
  Figur : Plasskrav
 2. Ta HP-skriveren ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
  merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken

Trinn 2: Legge papir i skuff 2

 1. Ta skuffen helt ut av skriveren.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirskinnene ved å klemme på justeringslåsen på den venstre skinnen og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen.
  merknad:
  Ikke juster papirskinnene tett inntil papirbunken. Juster dem til hakkene eller markeringene i skuffen.
  merknad:
  Juster papirskinnene til riktig størrelse og ikke legg for mye papir i skuffen for å hindre fastkjørt papir. Kontroller at toppen av bunken er under indikatorene for full skuff, slik det vises i forstørrelsen på illustrasjonen.
  merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
  Figur : Legg inn papir
 4. Skyv skuffen helt inn i skriveren.
  Figur : Lukk skuffen

Trinn 3: Koble til strømledningen

 1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden har riktig spenning i henhold til spenningsnivået til skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 110–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
  merknad:
  Systemer for avbruddsfri strømforsyning vil kanskje ikke gi nok strøm til HP LaserJet-skrivere, og en alarm kan utløses når dette brukes. For å få best mulige resultater anbefaler HP at du kobler skriveren til en berøringssikker krets.
  Figur : Koble til strømledningen

Trinn 4: Sett inn en USB-stasjon for å aktivere jobblagring (valgfritt)

Hvis du vil aktivere jobblagringsutskrift, må du sette inn en USB-minnepenn i USB-porten på baksiden. Minnepennen må være USB 2.0 eller nyere, og ha minst 16 GB lagringsplass.
Figur : Sett inn en USB-minnepenn for å aktivere jobblagring

Trinn 5: Slå på skriveren

 1. Slå på skriveren.
  Figur : Slå på strømmen

Trinn 6: Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)

Koble til nettverkskabelen nå hvis skriveren skal kobles til et nettverk.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til når du blir spurt om det under programvareinstallasjonen.
Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner skriveren en IP-adresse eller et vertsnavn.
Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført.

Trinn 7: Bekreft at skriveren fungerer riktig

 1. Gjør følgende for å bekrefte at skriveren skriver ut:
  1. På skriverens kontrollpanel trykker du på Oppsett-knappen .
  2. Åpne menyen Rapporter.
  3. Velg Konfigurasjonsrapport.
  4. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. På skriverens kontrollpanel trykker du på Oppsett-knappen .
 3. Åpne Systemoppsett-menyen for å konfigurere følgende grunnleggende funksjoner:
  merknad:
  Når du har installert programvaren, kan du konfigurere mer avanserte innstillinger ved å angi skriverens IP-adresse i adresselinjen i en nettleser.
  • Språk
  • Dato/klokkeslett
  • Strøminnstillinger

Trinn 8: Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)

HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer fastvaren for skriveren, kan du se Oppdatere fastvaren (c03754273).

Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon

Når du har fullført trinnene ovenfor, kan du installere skriverprogramvaren.
Windows: Last ned skriverprogramvaren, eller installer skriverprogramvaren fra CD-en. Følg instruksjonene på skjermen. Se filen med installeringsmerknader på skriver-CD-en for mer spesifikke instruksjoner om programvareinstallering.
OS X: Denne skriveren støtter Mac-er og Apple-mobilenheter. Bruk 123.hp.com/laserjet til å laste ned HP Easy Start og installere skriverprogramvaren.
  forsiktig:
For Windows XP, Windows Vista og Windows 7: IKKE koble til en USB-kabel nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til under programvareinstallasjonen.
merknad:
Apple AirPrint-driveren er standarddriveren for OS X 10.8 Mountain Lion og OS X 10.9 Mavericks. Hvis du vil installere HPs fullfunksjonsdriver, velger du HP-driveren fra rullegardinlisten Bruk: i dialogboksen Legg til .
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
OS X
Installasjonen er fullført. Hvis du ikke registrerte skriveren under programvareinstallasjonen, kan du gå til www.register.hp.com for å registrere det nå.

Finn mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken på skriver-CD-en og gå til brukerstøttenettstedet for denne skriveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...