hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 2540 og HP Deskjet Ink Advantage-skrivere - varsellampen og begge blekkpatronlamper blinker (vognstopp)

Dette dokumentet er for HP Deskjet 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B, 2546P, 2546R, 2547, 2548, 2549, og Deskjet Ink Advantage 2545, 2546 og 2548 skrivere.
Vognen som holder blekkpatronene kjører seg fast i skriveren, og varsellampen og begge blekkpatronlamper blinker. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Det kan også hende at du opplever følgende:
 • Skriveren skriver ikke ut.
 • Utskriftsjobben stopper uventet.
Figur : Varsellampen og begge patronlamper blinker
Bilde: Varsellampen og begge patronlamper blinker
Løsning 1: Tilbakestill skriveren
Start skriveren på nytt, og prøv deretter å skrive ut en testside.
 1. Trykk på av/på-knappen () for å slå på produktet.
 2. Mens produktet er slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.
 4. Vent i minst 15 sekunder.
 5. Koble strømledningen til stikkontakten igjen.
 6. Koble til strømledningen på baksiden av produktet igjen.
 7. Hvis produktet ikke slås på automatisk, kan du trykke på av/på-knappen () for å slå det på.
Trinn 2: Skriv ut en testside
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 1. Legg rene, hvite ark av typen U.S. Letter eller A4 i innskuffen hvis det trengs.
 2. Trykk på og hold inne knappen Start kopiering i svart () og Start kopiering i farger () samtidig. Testsiden skrives ut.
   Figur : Knappen Start kopiering i svart og Start kopiering i farger
   Bilde: Knappen Start kopiering i svart og Start kopiering i farger
  1. Start kopiering i svart-knapp
  2. Start kopiering i farge-knapp
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 2: Ta ut papir som sitter fast
Fastkjørt papir kan føre til at vognen stanser. Følg denne fremgangsmåten for å fjerne fastkjørt papir.
Trinn 1: Fjern eventuelt fastkjørt papir fra innskuffen
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne det fastkjørte papiret fra arkmateren.
 1. Trekk papiret forsiktig ut av innskuffen for å fjerne det fastkjørte papiret.
  Bilde: Fjern fastkjørt papir fra innskuffen
 2. Fjern forsiktig eventuelt papir som sitter fast, eller biter av papir fra skuffen. Bruk begge hendene når du skal dra ut hele ark, slik at arkene ikke rives i stykker.
    merknad:
  Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skuffen. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
Trinn 2: Fjern fastkjørt papir fra utskuffen
Følg fremgangsmåten nedenfor for å fjerne det fastkjørte papiret fra utskuffen.
 1. Finn utskuffen foran på skriveren.
 2. Fjern forsiktig eventuelt papir som sitter fast, eller biter av papir fra skuffen. Bruk begge hendene når du skal dra ut hele ark, slik at arkene ikke rives i stykker.
  Bilde: Trekk papiret forsiktig ut av skuffen.
    merknad:
  Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skuffen. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
Trinn 3: Fjern løst papir, smuss eller fremmedlegemer fra skuffene
Noen ganger kan rusk og fremmedlegemer sette seg fast inne i skriveren. Se etter eventuelle gjenstander som kan ha falt inn i skriveren.
 1. Slå av skriveren.
 2. Koble USB-kabelen fra baksiden av skriveren.
 3. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen før du håndterer HP-skriveren innvendig, for å unngå risiko for skade eller elektrisk støt.
 4. Fjern eventuelt løst papir fra innskuffen.
 5. Vipp skriveren på ryggen, og bruk fingrene for å flytte matemekanismen i innskuffen.
  Det kan falle rusk eller fremmedlegemer ut av skriveren.
  Bildet viser skriveren på ryggen, mens du flytter matemekasimen, og deretter fjerner eventuelle fremmedlegemer
 6. Snu produktet tilbake i normal retning.
Trinn 4: Fjern fastkjørt papir fra blekkpatrontilgangsområdet
Hvis du ikke kan fjerne det fastkjørte papiret fra underdelen eller innsiden av skriveren, følger du denne fremgangsmåten for å fjerne det fastkjørte papiret fra forsiden.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren hvis den ikke er av.
 2. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren hvis den er koblet til.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen før du håndterer HP-skriveren innvendig, for å unngå risiko for skade eller elektrisk støt.
 3. Åpne blekkpatrondekselet.
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Fjern fastkjørt papir forsiktig fra innsiden av skriveren.
  Bilde: Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av skriveren
 5. Lukk blekkpatrondekselet.
Trinn 5: Fjern fastkjørt papir fra undersiden av skriveren
Følg denne fremgangsmåten for å se etter og fjerne fastkjørt papir fra underdelen av HP-skriveren.
 1. Koble USB-kabelen fra baksiden av skriveren.
 2. Vend produktet slik at du får tilgang til undersiden (bunnen).
    forsiktig:
  Bruk hånden for å holde skannerlokket på plass før du snur skriveren.
 3. Trykk inn klaffene på hver side av utrenskingsdekselet for å åpne det.
  Bilde: Åpne utrenskningsdekselet
 4. Fjern fastkjørt papir forsiktig fra innsiden av skriveren.
    merknad:
  Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skriveren. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
  Bilde: Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av skriveren
 5. Sett på utrenskningsdekselet igjen. Skyv dekselet forsiktig fremover til det går på plass med et klikk.
  Bilde: Lukke dekselet
 6. Snu skriveren tilbake i normal retning.
 7. Åpne patrontilgangsdekselet og se inn i skriveren med henblikk på løse gjenstander som kan ha flyttet på seg da skriveren ble snudd. Fjern løse gjenstander.
 8. Lukk blekkpatrondekselet.
 9. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 10. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
Trinn 6: Skriv ut en testside
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen. Koble til USB-kabelen på nytt, og prøv deretter å skrive ut på nytt.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 3: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at vognen kan bevege seg fritt.
Trinn 1: Kontroller vognbanen for hindringer
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere vognbanen for hindringer.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatingsmekanismen uten risiko for elektriske støt.
 5. Undersøk om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern løst papir eller hindringer som du finner.
 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og deretter til høyre side.
 9. Åpne blekkpatrondekselet.
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 10. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Trinn 2: Skriv ut en testside
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 4: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt
Feilaktig plassering eller montering av blekkpatronene kan føre til at skriveren varsler om papirstopp ved vognen. Følg denne fremgangsmåten for å ta ut og sette inn blekkpatronene igjen.
 1. Trykk på av/på-knappen () for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på. Vent til produktet er inaktivt og stille før du fortsetter.
 2. Åpne blekkpatrondekselet. Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren. Vent til vognen er inaktiv og er stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 3. Trykk ned blekkpatronen for å løsne den, og dra den ut av sporet.
  Figur : Ta ut blekkpatronen
  Grafikk: Ta ut blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Ikke berør kontaktene eller blekkdysene
  Grafikk: Ikke berør kontaktene eller blekkdysene
 4. Se etter hindringer under og rundt vognen. Fjern alle hindringer du finner. Det kan hende at du trenger en lommelykt for å se bedre.
 5. Hold blekkpatronen på sidene med dysene vendt mot skriveren, og sett den inn i sporet. Sørg for at ikonet på blekkpatronen tilsvarer ikonet på sporet.
  • Sett trefargerspatronen i sporet til venstre.
  • Sett den svarte blekkpatronen i sporet til høyre.
  Figur : Sett blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sette blekkpatronen inn i sporet
 6. Skyv blekkpatronen fremover i sporet til den smekker på plass.
  Figur : Smekk blekkpatronen på plass
  Grafikk: Smekk blekkpatronen på plass
 7. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Grafikk: Lukk blekkpatrondekselet
Trinn 2: Skriv ut en testside
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 5: Koble skriveren direkte til en stikkontakt
Følg denne fremgangsmåten for å koble skriveren direkte til en stikkontakt og skrive ut en testsiderapport.
 1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
 3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
 4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Slå på skriveren.
Trinn 2: Skriv ut en testside
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen. Koble til USB-kabelen på nytt, og prøv deretter å skrive ut på nytt.
 • Dersom testsiden blir skrevet ut, men du fortsatt har problemer med skriveren, er ikke problemet maskinvarerelatert.
 • Hvis skriveren ikke skriver ut en testside, er det en maskinvarefeil på skriveren. Fortsett til neste løsning.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...