hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Fjerning og utbytting: Kontrollpanel

Innføring

Dette dokumentet beskriver prosedyren for å fjerne og bytte ut kontrollpanelet på.

Før du utfører service

Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for kontrollpanel
B5L47-67018
Kontrollpanel og reversibel skrutrekker og instruksjonsveiledning

Nødvendige verktøy

 • #2 Phillips-skrutrekker med magnetisk spiss.

Etter å ha utført service

Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.

Test etter service

Skriveren har en modus for diagnostikktest for kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen om kontrollpanel sjekk i skriverens feilsøkingshåndbok.

Trinn 1: Ta av kontrollpaneldekselet

 1. Åpne dokumentmateren (bilde 1).
  merknad:
  Hvis kontrollpanelet ikke er vippet fremover så langt det er mulig, gjør du dette nå (bilde 2).
  Figur : Åpne dokumentmateren
 2. Start på høyre side av kontrollpaneldekselet, og fjern forsiktig de fem tappene langs den øverste kanten av dekslet.
  merknad:
  Det tynne, svarte plastdekselet vil løsne fra den hvite kontrollpanelbasen av plast.
  Figur : Løsne fem tapper
 3. Fortsett å løfte den øverste delen av dekselet bort fra skriveren, og fjern deretter dekselet.
  Figur : Ta av dekselet

Trinn 2: Ta ut kontrollpanelet

 1. Bare M577c/z, M527c/z: Åpne sperren (bilde 1) for å frigjøre den flate tastaturkabelen.
    forsiktig:
  Sperren på åpnes for å frigjøre kabelen.
  Figur : Koble fra den flate kabelen til tastaturet (M577c/z, M527c/z)
 2. Koble fra én HDMI-kabel (bilde 1) og én kontakt (bilde 2).
  Figur : Koble fra kontaktene
 3. Fjern USB-kabelen (bilde 1) fra holderen.
  Bare M577z: Løsne fire tapper (bilde 2), og fjern deretter det trykte NFC-kretskortet.
  Figur : Koble fra kontaktene
 4. Fjern tre skruer (bildeforklaring 1).
  merknad:
  Skrutrekkeren (leveres med settet) har et reversibelt skaft. Bare trekk skaftet ut av håndtaket og sett det tilbake med ønsket ende ut.
  Figur : Fjern tre skruer
 5. Løft fronten av kontrollpanelet bort fra skriveren (bilde 1), og skyv det deretter mot fronten av skriveren (bilde 2) for å fjerne det.
  Figur : Ta ut kontrollpanelet

Trinn 3: Pakk ut reserveenheten

Pakk ut den nye enheten fra emballasjen.
Gå til Retur og resirkulering av produkt for å finne fullstendig informasjon om resirkuleringsprogrammene fra HP.
merknad:
HP anbefaler at den defekte enheten avhendes på forsvarlig vis.
merknad:
Ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen på berøringsskjermen til det nye kontrollpanelet.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking

Trinn 4: Sette på plass kontrollpanelet

 1. Vipp det nye kontrollpanelet bort fra baseplaten.
  Figur : Åpne kontrollpanelet
 2. Bare M577c/z, M527c/z: Husk å mate den flate kabelen til tastaturet (bilde 1) gjennom åpningen (bilde 2) i kontrollpanelet når du installerer kontrollpanelet.
  Figur : Mat den flate kabelen for tastaturet gjennom åpningen
 3. Finn de fire krokene på skriveren og de tilsvarende sporene i kontrollpanelbasen (bilde 1). Krokene passer inn i sporene (bilde 2) når enheten er installert.
  merknad:
  Kontroller at jordingsklipsen (bilde 3) er øverst på enhetsbasen når den installeres.
  Figur : Finn krokene og jordingsklipsen
 4. Plasser den bakre kanten av kontrollpanelet i skriveren (bilde 1), og senk deretter den fremre delen ned (bilde 2) for å installere den.
  merknad:
  Hvis det er vanskelig å installere kontrollpanelet, må du kontrollere at krokene, sporene og jordingsklemmen er festet riktig. Se Finn krokene og jordingsklipsen.
  Figur : Sett inn kontrollpanelet
 5. Sett inn de tre skruene (bilde 1), og sørg for at jordingsklemmen er plassert på riktig måte (bilde 2).
  merknad:
  Skrutrekkeren (leveres med settet) har et reversibelt skaft. Bare trekk skaftet ut av håndtaket og sett det tilbake med ønsket ende ut.
  Figur : Sett inn tre skruer
 6. Koble til én HDMI-kabel (bilde 1) og én kontakt (bilde 2).
  Figur : Koble til kontaktene
 7. Installer USB-kabelen (bilde 1) i holderen.
  Bare M577z: Sett inn det trykte NFC-kretskortet under de fire tappene (bilde 2).
  Figur : Installer USB og NFC
 8. Bare M577c/z, M527c/z: Plasser den flate tastaturkabelen i kontakten, og lukk deretter sperren (bilde 1).
  merknad:
  Dra litt i kabelen for å kontrollere at den er festet godt på kontakten.
  Figur : Koble til den flate tastaturkabelen (M577c/z, M527c/z)

Trinn 5: Sett på plass kontrollpaneldekselet

 1. Plasser kontrollpaneldekselet på skriveren.
  Figur : Plasser kontrollpaneldekselet på skriveren
 2. Start på venstre side av kontrollpaneldekselet, og trykk forsiktig de fem tappene langs den øverste kanten av dekslet ned.
  Figur : Fest fem tapper
 3. Lukk dokumentmateren.
  merknad:
  Juster kontrollpanelet til den ønskede vinkelen.
  Figur : Lukk dokumentmateren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...