hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Fjerning og utbytting: Harddisk

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut M577-harddisken (HDD).
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
Ikke bytt ut formaterer, DC-kontrollen og eMMC PCA eller harddisken samtidig ved service. Skriveren kan bli ustabil eller ubrukelig.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for harddisksett (HDD) (M577, M527)
5851-6712
Harddisk (HDD) med instruksjonsveiledning (M577, M527)
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å fjerne denne delen.
Etter å ha utført service
Kontrollér at dekselet til formatereren sitter helt på plass, og at vingeskruene er strammet til etter at du byttet det.
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Trinn 1: Ta av dekselet til formateringsenheten
 1. Finn dekselet til formatereren.
  Figur : Finn dekselet til formatereren
 2. Løsne de to vingeskruene (bildetekst 1). Ta tak i de to vingeskruene, og skyv deretter dekselet vekk fra skriveren (bilde 2) for å fjerne det.
    merknad:
  Hvis det er nødvendig, kan du bruke kanten av en mynt til å skru vingeskruene.
  Figur : Løsne vingeskruene
Trinn 2: Fjern harddisken
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Frigjør to tapper (bildetekst 1). Hold tappene i utløserposisjonen, og roter deretter harddisken opp (bilde 2) for å løsne kontakten fra formateringskortet .
  Figur : Frigjør harddisken
 2. Skyv harddisken bort fra skriveren for å fjerne den.
  Figur : Fjern HDD
 3. Bruk skrutrekkeren som følger med den nye harddisken til å fjerne to skruer (bilde 1). Ta vare på skruene. De installeres på den nye harddisken.
    merknad:
  Skrutrekkeren har et skaft som kan snus. Bare trekk skaftet ut av håndtaket og sett det tilbake med ønsket ende ut.
  Figur : Fjern to skruer
 4. Løft braketten (bilde 1) opp og av harddisken. Ta vare på denne braketten. Det installeres på den nye harddisken.
  Figur : Fjern braketten
 5. Ta tak i PCA-kortet (bilde 1) som er festet til enden av harddisken, og dra det bort fra harddisken for å fjerne det. Ta vare på PCA-kortet. Det installeres på den nye harddisken.
  Figur : Fjern PCA-kortet
Trinn 3: Pakk ut reserveenheten
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Pakk ut den nye enheten fra emballasjen.
Gå til Retur og resirkulering av produkt for å finne fullstendig informasjon om resirkuleringsprogrammene fra HP.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte enheten avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 4: Installer harddisken
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Juster sporene (bilde 1) på PCA-kortet med kontaktene (bilde 2) på den nye harddisken.
  Figur : Juster PCA-kortet
 2. Trykk PCA-en fast på harddiskkontaktene. Kontroller at PCA-kortet er satt ordentlig inn i kontaktene.
  Figur : Installer PCA
 3. Juster tappene (bilde 1) øverst på braketten med hullene (bilde 2) på baksiden av harddisken.
  Figur : Juster tappene på braketten
 4. Installer braketten på harddisken.
    merknad:
  Hvis det er vanskelig å installere braketten, må du kontrollere at hullene på harddisken samsvarer med tappene på braketten.
  Figur : Installer braketten
 5. Sett inn to skruer (bildetekst 1).
    forsiktig:
  Stram skruene akkurat nok til at harddisken henger fast på braketten. Ikke trekk til for hardt.
  Figur : Sett inn to skruer
 6. Juster enden av braketten (bilde 1) med sporet i kabinettet (bilde 2), og skyv harddisken inn i skriveren (bilde 3) for å koble sammen braketten og kabinettet.
  Figur : Installer holderen
 7. Hold kontaktlåsen på harddisken (bilde 1) i utløst posisjon, og roter deretter harddisken ned og inn i kontakten på formateringskortet for å installere den.
    merknad:
  Kontroller at tappene (bilde 2) klikker på plass, og at harddisken er ordentlig installert.
  Figur : Frigjør harddisken
Trinn 5: Sett på plass dekselet til formateringsenheten
 1. Skyv dekselet på skriveren (bildetekst 1) for å installere det.
    merknad:
  Kontrollér at tappene på dekselet til formaterer er på linje med sporene i skriveren (bildetekst 2). Stram til de to vingeskruene (bildetekst 3).
    merknad:
  Hvis det er nødvendig, kan du bruke kanten av en mynt til å skru vingeskruene.
  Figur : Monter dekselet
Trinn 6: Installer produktfastvaren på nytt
Bruk følgende fremgangsmåte for å installere fastvaren på nytt.
 1. Gjør ett av følgende:
  • For USA kan du gå til www.hp.com/support/colorljM577MFP.
   1. Velg Hent drivere, programvare og fastvare, og velg deretter riktig produktnavn.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   2. Velg driverspråk og operativsystem.
   3. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
  • Brukere utenfor USA kan gå til www.hp.com/support.
   1. Velg land/region.
   2. Velg Drivere og nedlastinger.
   3. Skriv inn produktnavnet i dialogboksen Finn mitt produkt, og velg deretter .
      merknad:
    Klikk på Hvordan finner jeg produktnavnet/-nummeret mitt? kobling for å se en kort video om å identifisere skrivernavn og -nummer.
   4. Velg det aktuelle produktnavnet.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   5. Velg driverspråk og operativsystem.
   6. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
 2. Kopier fastvareoppgraderingsfilen til rotkatalogen på en USB-flash-enhet. Fastvareoppgraderingsfilen er av filtypen .BDL.
 3. Sett USB-flash-enheten inn i USB-porten i nærheten av skriverens kontrollpanel.
 4. Slå på skriveren.
 5. Følgende melding vises på kontrollpanelet avhengig av produktkonfigurasjonen:
  • eMMC bare installert: Error: 99.39.67 eMMC Not Bootable (99.39.67 eMMC kan ikke brukes til oppstart)
  • Valgfri harddisk installert: Feil: 99.09.63 Incorrect Disk (99.09.63 Feil disk)
  Trykk på OK for å fortsette.
 6. Vent til oppstartsmenyen vises på kontrollpanelskjermen, og trykk deretter på pil ned for å bla til 3 Administrator. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 7. Trykk på pil ned for å bla til 1 Last ned. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 8. Velg pil ned for å bla til 3 USB-enhet. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 9. Flere BDL-filer kan være oppført. Trykk på pil ned-knappen for å bla til fastvareoppgraderingsfilen du lastet ned tidligere. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 10. Vent mens filen overføres. Når overføringen er fullført, vises meldingenComplete (Fullført) på skjermen.
 11. Slå av skriveren, fjern USB-enheten, og slå deretter på skriveren. Vent noen minutter mens skriveren initialiseres. Hvis oppgraderingen mislykkes, prøver du å sende fastvareoppgraderingsfilen på nytt.
  merknad:
Hvis oppgraderingen mislykkes igjen, kontakter du HPs kundestøtte på www.hp.com/support/colorljM577MFP.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...