hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Velkommen Samsung Skriver kunder

  Trenger du støtte til Samsung-skriveren? HP er her for å hjelpe! Lær mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 3520 og HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One-skriverserien - Konfigurere All-in-One (maskinvare)

Innholdet kan variere i ulike land og regioner. Det skal ligge en følgeseddel over hvilke artikler som er vedlagt, i innpakningsmaterialet.
Trinn 2: Pakke ut All-in-One
 1. Løft opp skriverlokket og fjern emballasjeteipen.
  Figur : Fjern emballasjeteipen fra under lokket
  Bilde: Fjern emballasjeteipen fra under lokket.
 2. Senk skriverlokket.
 3. Ta tak i håndtakene på hver side av skriveren, åpne blekkpatrondekselet til det klikker på plass og fjern emballasjeteipen.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet og fjern emballasjeteipen
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet og fjern emballasjeteipen.
 4. Lukk blekkpatrondekselet.
 5. Åpne papirskuffdekselet, trekk ut papirskuffen, og fjern deretter emballasjeteipen.
  Figur : Åpne papirskuffdekselet og fjern emballasjeteipen
  Bilde: Åpne papirskuffdekselet og fjern emballasjeteipen.
 6. Skyv papirskuffen helt inn i skriveren til den klikker på plass.
 7. Fjern eventuell teip fra baksiden av skriveren.
Trinn 3: Koble til strømledningen og slå på All-in-One
 1. Koble strømledningen til skriverens bakside og koble den deretter til en stikkontakt.
  Figur : Koble til strømledningen
  Bilde: Koble til strømledningen.
 2. Trykk på av/på-knappen () for å slå på skriveren.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
  Bilde: Trykk på av/på-knappen.
Trinn 4: Velg språk og land/region
Når du slår på skriveren for første gang ber den deg om å velge språk og region. Følg denne fremgangsmåten for å angi standard språk og land/region for skriveren din.
 1. Trykk på ned-pilen () for å velge språk og trykk deretter på OK.
 2. Trykk på ned-pilen () for å velge Ja og trykk deretter på OK. Menyen Angi land/region åpnes.
 3. Trykk på ned-pilen () for å velge land/region og trykk deretter på OK.
 4. Trykk på ned-pilen () for å velge Ja og trykk deretter på OK.
 5. Når du blir bedt om å installere programvaren trykker du på OK.
Trinn 5: Sett inn blekkpatronen
Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere blekkpatronene.
  forsiktig:
Når du konfigurerer skriveren for første gang må du installere blekkpatronene som fulgte med i esken. Disse er merket SETUP og de kalibrerer skriveren før den første utskriftsjobben. Å ikke installere SETUP-blekkpatronene under første skriveroppsett fører til en feil.
 1. Ta tak i håndtakene på hver side av blekkpatrondekselet, og løft deretter dekselet til det klikker på plass. Vognen beveger seg til tilgangsområdet.
 2. Fjern beskyttelseshetten fra vognen og kast deretter hetten.
 3. Trekk den oransje tappen for å fjerne plastinnpakningen fra en blekkpatron.
  Figur : Fjern plastinnpakningen fra en ny blekkpatron
  Bilde: Fjern plastinnpakningen fra en ny blekkpatron.
 4. Fjern den oransje hetten fra blekkpatronen. Vri hetten mot urviseren til den smekker av.
  Figur : Fjern den oransje hetten fra blekkpatronen
  Bilde: Fjern den oransje hetten fra blekkpatronen.
 5. Med kontaktene og dysen på blekkpatronen vendt nedover skyver du blekkpatronen inn i sporet. Trykk blekkpatronen ned til den smekker på plass. Pass på at det fargede ikonet på blekkpatronen tilsvarer det fargede ikonet på sporet.
  Figur : Sett inn blekkpatronen
  Bilde: Sett inn blekkpatronen
 6. Gjenta disse trinnene for å sette inn de andre blekkpatronene.
 7. Lukk blekkpatrondekselet.
 8. Fortsett til neste trinn for å legge i papir før du trykker på OK på kontrollpanelet.
Trinn 6: Legg i vanlig papir
 1. Åpne papirskuffdekselet.
 2. Trekk ut papirskuffen, og trekk deretter ut skufforlengeren.
  Figur : Trekk ut papirskuffen og skufforlengeren
  Bilde: Trekk ut papirskuffen og skufforlengeren.
 3. Skyv papirskinnene så langt ut som mulig.
  Figur : Skyv ut papirskinnene
  Bilde: Skyv ut papirskinnene.
 4. Legg ubrukt, vanlig hvitt papir i størrelsen U.S. letter eller A4 i skuffen, med kortsiden frem og med utskriftssiden ned. Skyv papiret inn i skuffen til det stopper.
  Figur : Legge i papir
  Bilde: Legg i papiret.
 5. Skyv inn papirskinnene til de hviler mot papirkanten.
  Figur : Skyv inn papirskinnene
  Bilde: Skyv inn papirskinnene.
 6. Skyv papirskuffen helt inn i skriveren til den klikker på plass.
    merknad:
  Skyv papirskuffen helt inn for å unngå feilmelding.
Trinn 7: Justere blekkpatronene
 1. Trykk OK på skriverens kontrollpanel. Skriveren skriver ut en justeringsside.
 2. Åpne lokket.
 3. Plasser justeringssiden på skannerglasset med den utskrevne siden ned, og plasser den deretter i fremre høyre hjørne på glasset.
 4. Lukk dekselet og trykk på OK. Skriveren skanner justeringssiden.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...