hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP og Compaq PC-er - Bruke HP Wireless Audio

Dette dokumentet gjelder for HP- og Compaq-datamaskiner.
Med HP Wireless Audio-tilbehøret kan du strømme lyd trådløst fra datamaskinen til opptil fire ulike høyttalersett i hjemmet. Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker HP Wireless Audio til å strømme lyd fra en datamaskin til en KleerNet-lydenhet , høyttalere eller hodetelefoner. Med programvaren HP Wireless Audio Manager kan du legge til og fjerne lydenheter og justere innstillinger.

Se en video om bruk av HP Wireless Audio

(på engelsk)

Oversikt over HP Wireless Audio

Teknologien for HP Wireless Audio består av en sender (1) og en mottaker (2).
Figur : HP Wireless Audio: sender og mottaker
HP Wireless Audio: sender og mottaker
Lydsenderen sender et trådløst lydsignal fra datamaskinen til lydmottakeren. Lydmottakeren mottar det trådløse signalet via innebygde antenner og viser informasjonen i et hørbart format som du kan lytte til. Avhengig av datamaskinen kan du konfigurere HP Wireless Audio ved hjelp av én av følgende to konfigurasjoner:
 • På enkelte datamaskiner er den trådløse senderen med KleerNet-teknologi innebygd i datamaskinen. I dette tilfellet bruker du lydmottakeren som fulgte med HP Wireless Audio-tilbehøret. Du bruker imidlertid ikke USB-lydsenderen.
 • På datamaskiner som ikke har den innebygde senderen, bruker du både USB-lydsenderen og mottakeren som fulgte med HP Wireless Audio-tilbehøret.
Figur : To konfigurasjoner for HP Wireless Audio
To konfigurasjoner for HP Wireless Audio

Tilbehør for HP Wireless Audio

Følgende diagrammer gir mer detaljert informasjon om lydsenderen og mottakeren.
  Figur : Lydsender
  Lydsender
 1. USB-kontakt
 2. LED-lampe for paring
  Figur : Lydmottaker
  Lydmottaker
 1. Paringsknapp
 2. S/PDIF-port
 3. Venstre og høyre analogporter (RCA)
 4. Kombinert mini TOSLINK / 3,5 mm analogport
 5. USB-strømkontaktport
 6. Strømlampe
 7. LED-lampe for paring

Før du begynner

Kontroller at følgende forutsetninger er oppfylt før du begynner.
 • Lydenheten er slått på og trådløslampen på datamaskinen er aktivert.
 • Datamaskinen har en ledig USB-port.
 • Lydenheten som du kobler til, har en ledig S/PDIF-port, RCA-port, 3,5 mm analogport eller mini TOSLINK-port.
  merknad:
  Kabelkontakten for enkelte lydenheter er innebygd i enheten.
  Figur : RCA-porter
  RCA-porter
  Figur : S/PDIF-port
  S/PDIF-port
  Figur : Mini TOSLINK eller 3,5 mm analogport
  Mini TOSLINK eller 3,5 mm analogport
 • Det finnes en tilgjengelig strømkilde for HP Wireless Audio-mottakeren.
 • HP Wireless Audio-senderen er ikke plassert mer enn 5 m (16,4 fot) unna HP Wireless Audio-mottakeren.
  merknad:
  Når du er ferdig med den første konfigureringen, kan du flytte mottakeren og høyttalerne opptil 30 m (98,4 fot) bort fra senderen.
 • HP Wireless Audio Manager er installert på datamaskinen. Denne programvaren er allerede installert på enkelte HP-datamaskiner. Hvis du vil finne ut om programvaren for behandling av trådløs HP-lyd er installert allerede, klikker du på Start, Alle programmer og HP. Se deretter om HP Wireless Audio Manager vises.
  Figur : Finne HP Wireless Audio Manager
  Finne HP Wireless Audio Manager
  Hvis programvaren ikke er installert på datamaskinen, kan du installere programvaren fra CD-en som fulgte med HP Wireless Audio-tilbehøret. Sett CD-platen inn i CD-/DVD-stasjonen på datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.
  merknad:
  Hvis datamaskinen ikke har en CD/DVD-spiller, finner du programvaren HP Wireless Audio Manager på nettstedet HP kundestøtte. Søk etter HP Wireless Audio, og åpne støttesiden for enhetsmodellen din.

Konfigurere HP Wireless Audio på 1-2-3

Trinn 1: Koble til lydsenderen

merknad:
Hvis HP Wireless Audio er innebygd i datamaskinen din, hopper du over dette trinnet.
Koble den trådløse lydsenderen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
Figur : Koble til den trådløse lydsenderen
Koble til den trådløse lydsenderen

Trinn 2: Pare lydsenderen og mottakeren

Lydmottakeren må være parkoblet med lydsenderen før datamaskinen kan sende lyd til høyttalerne dine.
merknad:
Kontroller at trådløslampen på datamaskinen er på før du starter parkoblingsprosessen.
 1. Plasser mottakeren i nærheten av senderen, og koble til strømledningen.
 2. Klikk på Start, Alle programmer, HP, og klikk deretter på HP Wireless Audio Manager.
  Figur : Åpne HP Wireless Audio Manager
  Åpne HP Wireless Audio Manager
 3. Kontroller at HP Wireless Audio-mottakeren er oppført på panelet Tilgjengelige enheter. Hvis den ikke er oppført, sørger du for at mottakeren er innenfor rekkevidden på 5 m (16,4 fot) og er koblet til strøm. Klikk på Søk på nytt ()for å registrere enheten. Dette kan ta et par minutter.
  Figur : Startskjermbildet for Min Wireless Audio
  Startskjermbildet for Min Wireless Audio
 4. Klikk på +-knappen ved siden av HP-mottaker i panelet Tilgjengelige enheter. Boksen Parkoble enhet åpnes.
  Figur : Boksen Parkoble enhet
  Boksen Parkoble enhet
 5. Klikk på knappen Parkoble i boksen Parkoble enhet.
 6. Trykk på paringsknappen på lydmottakeren.
  Figur : Plasseringen til paringsknappen
  Plasseringen til paringsknappen
  LED-lampen for parkobling på toppen av lydmottakeren blinker når mottakeren prøver å parkoble med en sender. Når mottakeren er parkoblet, lyser LED-lampen blått.
  merknad:
  Parkoblingsprosessen kan ta et par minutter.
  merknad:
  Den trådløse antenne sender signaler fra senderen til mottakeren. Du får optimal overføring hvis du holder områdene i nærheten av antennene frie for hindringer.
 7. Klikk på OK i boksen Vellykket!.
  Figur : Vellykket!-boksen
  Vellykket!-boksen
  merknad:
  Parkoblingen tar alt fra et par sekunder til et par minutter.
  Når lydsenderen og mottakeren er parkoblet, vises det en grønn prikk ved siden av mottakernavnet i panelet Startskjermbildet for Min Wireless Audio.
  Neste gang du vil bruke lydenheten med HP Wireless Audio-tilbehøret, trenger du ikke å parkoble senderen og mottakeren.
 8. Koble strømkabelen fra lydmottakeren, flytt mottakeren til høyttaleren eller stereoanlegget, og gå til neste trinn.

Trinn 3: Koble lydmottakeren til lydenheten (høyttalersystemet)

Avhengig av kabelportene på lydenheten din kan du koble til lydmottakeren på tre ulike måter.
Klikk på plusstegnet (+) ved siden av tilkoblingsalternativet i listen nedenfor som fungerer med lydenheten din.

Fjerne en lydenhet

Hvis du vil fjerne en lydenhet fra systemet, klikker du på fjerneknappen nederst til venstre i panelet. Lydenheten forsvinner fra listen Tilgjengelige enheter.
Figur : Plasseringen til fjerneknappen
Plasseringen til fjerneknappen

Justere innstillingene

Fra Innstillinger-panelet kan du aktivere HP Wireless Audio, aktivere varsler for lydenheter og deaktivere velkomstpanelet som vises når programvaren starter.
Slik åpner du Innstillinger-panelet: Klikk på innstillingerknappen nederst til venstre i Startskjermbildet for Min Wireless Audio.
Figur : Plasseringen til Innstillinger-knappen
Figur : Innstillinger-panel
Innstillinger-panel
Hvis du vil aktivere eller deaktivere alternativer, velger eller velger du bort innstillingen og klikker på Lagre.
merknad:
Hvis du er bekymret for batteritiden, kan du deaktivere HP Wireless Audio når du ikke bruker det.

Administrere flere lydenheter

Bruk alternativene i knappen Opprett gruppe for å administrere flere høyttalersett som om de var én enhet. Hvis du vil lytte til samme musikk i stuen og soverommet, kan du gruppere høyttalerne i begge rommene. Når du grupperer dem, mottar alle lydenheten det samme trådløse signalet som sendes fra datamaskinen, og lydfeeden spilles av samtidig.
Figur : Plasseringen til Opprett gruppe-knappen
Plasseringen til Opprett gruppe-knappen
merknad:
Knappen Opprett gruppe er deaktivert med mindre du har parkoblet to eller flere enheter til datamaskinen. Det vises en liste over disse parkoblede enheten i panelet Startskjermbildet for Min Wireless Audio.
Bruk følgende fremgangsmåte for å gruppere trådløse lydenheter.
 1. Klikk på Opprett gruppe. Panelet Opprett gruppe / rediger gruppe åpnes.
 2. Merk av for alle enhetene du vil legge til i gruppen.
  merknad:
  Du kan også bruke alternativene i panelet Opprett gruppe / rediger gruppe for å tilordne et gruppenavn eller slette en enhet fra gruppen.
 3. Klikk på Opprett gruppe. Høyttalersettene i denne gruppen spiller nå samtidig.

Ikoner og knapper som brukes i HP Wireless Audio Manager

Følgende tabell viser alle knappene som brukes i HP Wireless Audio Manager sammen med en kort beskrivelse av knappenes funksjoner.
Ikon eller knapp
Funksjon
Klikk for å legge til en tilgjengelig enhet i Startskjermbildet for Min Wireless Audio.
Klikk for å fjerne uønskede enheter.
Klikk for å søke på nytt for å finne flere tilgjengelige enheter i området eller for å finne et bedre trådløssignal.
Hvis enhetsnavnet vises på listen, er den del av hjemmelydanlegget ditt. Hvis det er merket av i boksen, strømmes det lyd til den enheten eller gruppen.
merknad:
Enheter er oppført etter produktnavn. Hvis du vil gi en enhet nytt navn, velger du navnet fra listen og klikker på Rediger.
Enhetene er fargekodet etter signalstyrke.
 • Grønn: Bra signal. Rød: Dårlig signal.
 • Gul: Middels bra signal.
 • Rød: Dårlig signal
Klikk på Innstillinger-knappen for å gjøre følgende:
 • Slett enheter fra Startskjermbildet for Min Wireless Audio.
 • Aktiver/deaktiver HP Wireless Audio.
 • Vis velkomstpanelet.
 • Vis et varsel når det registreres en enhet.
Klikk på Wireless Audio-assistent for å feilsøke et problem.
Klikk på Opprett gruppe for å administrere flere enheter som én synkronisert gruppe.
merknad:
Knappen Opprett gruppe er deaktivert til du har minst to enheter oppført i panelet Startskjermbildet for Min Wireless Audio.

Feilsøking

Tabellen nedenfor viser noen av de vanligste feilsøkingsproblemene med mulige løsninger for HP Wireless Audio-tilbehøret.
Problem
Løsning
Signalkvaliteten er dårlig.
Forstyrrelser i det trådløse signalet kan forårsakes av ledninger i veggene, avstand til signalkilden og konflikter med andre trådløse signaler. Hvis signalkvaliteten er dårlig et sted i hjemmet, kan du prøve å endre kanal på høyttalerne eller fysisk flytte høyttalerne til et annet sted.
Strømlampen på HP Wireless Audio-mottakeren slås ikke på.
 1. Kontroller at strømadapteren er koblet til HP Wireless Audio-mottakeren og en stikkontakt på riktig måte.
 2. Koble en annen enhet til stikkontakten for å sikre at stikkontakten fungerer.
LED-lampen for parkobling på HP Wireless Audio-senderen slås ikke på.
 1. Kontroller at alle kablene er koblet godt til HP Wireless Audio-mottakeren.
 2. Flytt senderen nærmere mottakeren under parkoblingsprosessen.
 3. Fjern senderen fra USB-porten, vent i 10 sekunder, og koble senderen til en annen USB-port på datamaskinen.
LED-lampen for parkobling på HP Wireless Audio-mottakeren slås ikke på.
 1. Følg alle trinnene ovenfor for å sikre at komponentene er koblet til på riktig måte.
 2. Kontroller at du har koblet til alle komponentene i henhold til instruksjonene.
LED-lampen for parkobling på HP Wireless Audio-mottakeren slås på, men fortsetter å blinke.
 1. Vent et par minutter til komponentene har fullført oppstartsprosessen. Du skal høre lydstrøm (lyd) fra høyttalerne eller hjemmeunderholdningsanlegget.
 2. Kontroller at du har koblet til alle komponentene i henhold til instruksjonene.
HP Wireless Audio-mottakeren sender ikke lyd til tilkoblede høyttalere eller hjemmeunderholdningsanlegg.
 1. Kontroller at alle kabeltilkoblinger er koblet godt sammen til både HP Wireless Audio-mottakeren og tilkoblede høyttalere og hjemmeunderholdningsanlegg.
 2. Kontroller at HP Wireless Audio-mottakeren og senderen er parkoblet på riktig måte. Følg fremgangsmåten for parkobling for å parkoble senderen og mottakeren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...