hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbar PC - Blåskjermfeilen "Unmountable_Boot_Volume" oppstår under oppstart (Windows XP)

HP bærbare PC-er som bruker Microsoft Windows XP uten Service Pack 2, kan vise følgende feil ved oppstart:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Denne feilen er relatert til hvordan Windows XP kommuniserer med harddisken under en uventet avslutning. Hvis innholdet i cachen ikke skrives til harddisken på riktig måte, vises det av og til en feil når den bærbare PC-en starter på nytt.
Du kan løse blåskjermfeilen "Unmountable_Boot_Volume" ved å gjøre følgende:
 1. Fjern den første feilmeldingen, og kjør kommandoen for å kontrollere harddisken (CHKDSK)
 2. Installer Windows XP Service Pack 2 for å forhindre feilen.
 3. Installer eventuelt XP-operativsystemet på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon fra Microsoft om hvordan du løser feilen, kan du se Stopp 0x000000ED-feilbeskjed når det er montert volum med hurtiglager aktivert på IDE-stasjonen (på engelsk) og Microsoft Hjelp og støtte-artikkelen Oppstartsvolum som ikke kan monteres (engelsk).

Alternativ 1: Fjerne den første Unmountable_Boot_Volume-feilen

Det første nødvendige korrigerende tiltaket du bør foreta deg, er å kommer forbi feilmeldingen og kjøre kommandoen CHKDSK /R slik at datamaskinen kan starte opp i Windows. Avhengig av når feilen oppstod under oppstartsprosessen, kan det være mulig å gå forbi feilmeldingen ved å gjøre ett eller flere av følgende handlinger. Koble fra alle eksterne enheter, og koble fra alle USB-enheter.
 • Start datamaskinen på nytt, og hvis det vises et alternativ for å starte opp i Windows XP eller starte gjenopprettingskonsollen, velger du Gjenopprettingskonsoll, starter opp i Sikkermodus og åpner deretter et nytt ledetekstvindu og kjører CHKDSK /R.
 • Start datamaskinen på nytt, trykk på f8-tasten for å starte opp i Sikkermodus, og åpne deretter et nytt ledetekstvindu for å kjøre CHKDSK /R.
 • Hvis du har en nyere bærbar PC-modell med XP og HP Recovery Manager på harddiskpartisjonen D:, starter du datamaskinen på nytt, trykker på f11-tasten for å starte HP Recovery Manager og velger Avanserte alternativer. Åpne et nytt ledetekstvindu, og kjør CHKDSK / R hvis du blir bedt om det.
 • Hvis du har operativsystemplaten for HP som fulgte med eldre bærbare PC-modeller med XP, eller en butikkjøpt versjon av operativsystemplaten med Windows XP, bruker du alternativ 1 til å starte datamaskinen på nytt. Velg Gjenopprettingskonsoll, og kjør deretter CHKDSK /R.
 • Hvis du har en HP-gjenopprettingsplate som fulgte med nyere bærbare PC-modeller med XP og du ikke får tilgang til HP Recovery Manager på harddisken, må du installere XP-operativsystemet på nytt og deretter installere XP Service Pack 2.
merknad:
HP-gjenopprettingsplaten har ikke en gjenopprettingskonsoll, men du kan bruke den til å gjenopprette det opprinnelige XP-bildet på harddisken. Hvis du har forlagt eller mistet platen, kan du se HP PC-er - trenger du gjenopprettingsplater? (på engelsk) for å bestille en ny plate.
Når datamaskinen kan starte opp i Windows XP, kan du forhindre at feilen oppstår igjen ved å kjøre Windows Update-verktøyet og installere Windows XP Service Pack 2 eller nyere.

Kjøre CHKDSK /R fra gjenopprettingskonsollen

Hvis datamaskinen ikke starter i Sikkermodus (f8), og den ikke klarer å starte Recovery Manager (f11), kan det være mulig å starte Windows gjenopprettingskonsollen og kjøre CHKDSK /R-kommandoen for å fjerne den første Unmountable_Boot_Volume-feilen. Følgende trinn forklarer hvordan du kan få tilgang til et ledetekstvindu ved hjelp av gjenopprettingskonsollen. Når du åpner kommandovinduet i Windows XP, er instruksjonene om bruk av kommandoen for kontroll av harddisk (CHKDSK /R) de samme.
 1. Sett inn operativsystemplaten for HP eller en butikkjøpt versjon av operativsystemplaten i CD- eller DVD-stasjonen, og trykk på av/på-knappen for å starte datamaskinen.
 2. Trykk på en hvilken som helst tast når du får ledeteksten om å trykke på en tast for å starte fra CD eller DVD.
 3. Det vises et blått skjermbilde, og flere filer lastes inn. Denne innlastingsprosessen kan ta flere minutter.
 4. Når konfigurasjonsmenyen vises på det blå skjermbildet, trykker du på R for å velge alternativet for å reparere en Windows XP-installasjon.
  Dette alternativet åpner et ledetekstvindu.
  Hvis datamaskinen har startet opp Windows, kan du klikke på Start, velge Kjør, angi CMD og trykke på Enter for å åpne et nytt ledetekstvindu.
  Figur : Ledetekstvindu
  Bilde av ledeteksten.
 5. Etter ledeteksten C:\ skriver du inn CHKDSK /R og trykker på Enter. Denne reparasjonsprosessen kan ta 30-60 minutter avhengig av størrelsen på harddisken og nødvendige reparasjoner.
 6. Når CHKDSK-kommandoen viser resultatene av handlingen, skriver du inn exit etter C: og trykker deretter på Enter.
 7. Windows starter på nytt. Løs ut-CD- eller DVD-platen, og la Windows starte som normalt.
Disse handlingene korrigerer den første feilmeldingen.

Alternativ 2: Installere operativsystemet på nytt, hvis nødvendig

Dette alternativet skal bare gjennomføres hvis datamaskinen ikke kan starte opp i Windows eller hvis du ikke får tilgang til ledetekstvinduet. Du må installere XP-operativsystemet i tillegg til drivere, programmer og alle oppdateringer.
  advarsel:
Alle personlige data og all programvare som er installert på den bærbare PC-en, går tapt under installasjonen eller gjenopprettingsprosessen. HP Recovery Manager ber deg om å ta en sikkerhetskopi av dokumenter og mapper før du installerer operativsystemet på nytt. Den butikkjøpte versjonen av XP-installasjonsplaten viser ikke en melding om å sikkerhetskopiere viktige filer.

Installere XP-operativsystemet på nytt

Følg denne fremgangsmåten for å installere Windows XP-operativsystemet ved hjelp av HP-installasjonsplaten for operativsystem eller en installasjonsplate fra en Microsoft-forhandler.
 1. Koble strømadapteren til den bærbare PC-en.
 2. Sett inn installasjonsplaten for HP eller Microsoft XP i CD- eller DVD-stasjonen, og trykk på av/på-knappen for å starte datamaskinen.
 3. Trykk på en hvilken som helst tast når du får ledeteksten om å trykke på en tast for å starte fra CD eller DVD.
 4. Det vises et blått skjermbilde, og flere filer lastes inn. Denne innlastingsprosessen kan ta flere minutter.
 5. Når den blå konfigurasjonsmenyen vises, trykker du på Enter for å fortsette.
 6. Trykk på f8 for å godta lisensavtalen og fortsette.
 7. Når konfigurasjonsvinduet vises, trykker du på Esc for å fortsette å installere en ny kopi av operativsystemet uten å reparere.
 8. Trykk på Enter for å konfigurere operativsystemet.
 9. Trykk på C-tasten for å fortsette konfigurasjonen med partisjonen som er valgt.
 10. Velg Formater partisjon med NTFS-filsystem (hurtig) ved hjelp av pil opp / pil ned, og trykk på Enter.
 11. Det vises en advarsel om at formatering av denne stasjonen sletter alle gjeldende filer.
  1. Trykk på ESC for å avbryte formateringen.
  2. Trykk på F-tasten for å formatere stasjonen.
Når harddisken er formatert, starter installeringen av Windows XP. Det kan ta én time å fullføre denne installasjonsprosessen. Den bærbare PC-en kommer til å starte på nytt flere ganger og vise skrivebordet i Windows, men konfigurasjonsprosessen er ikke fullført. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillinger for maskinvare og programvare. Konfigurasjonen er fullført når du blir bedt om å logge deg på datamaskinen.
merknad:
Hvis du blir bedt om Microsoft Windows-produktnøkkelen, kan du se på Microsoft ekthetssertifikatet som er plassert på undersiden av den bærbare PC-en.
Hvis modellen din har en HP-installasjonsplate for XP-operativsystemet, kan det også ha en plate for tilbakekopiering av drivere. Disse ekstra driverne kan være nødvendige for å kunne bruke alle maskinvarekomponentene eller koble til et nettverk. Sett inn HP-platen for tilbakekopiering av drivere i CD-stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Se HP bærbare PC-er - gjenopprette programmer med gjenopprettingsplate for drivere og programmer (2001 til 2005) (på engelsk)

Gjenopprette XP-operativsystemet

Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette det opprinnelige Windows XP-bildet ved hjelp av en HP-gjenopprettingsplate som du har opprettet selv ved hjelp av Recovery Manager eller bestilt fra HP.
Se Oversikt over reparering eller reinstallering av operativsystemet (på engelsk) for å få detaljerte gjenopprettingsinstruksjoner spesielt for din modell.
 1. Koble strømadapteren til den bærbare PC-en.
 2. Sett inn HP-gjenopprettingsplaten i CD- eller DVD-stasjonen, og trykk på av/på-knappen for å starte datamaskinen.
 3. Trykk på en hvilken som helst tast når du får ledeteksten om å trykke på en tast for å starte fra CD eller DVD.
 4. Recovery Manager-skjermbildet viser en liste over alternativer.
 5. Hvis du blir bedt om å sikkerhetskopiere viktige filer, setter du inn en tom CD eller DVD i CD-stasjonen, klikker på Neste og følger instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere filene.
 6. Klikk på Neste hvis du blir bedt om å gjenopprette operativsystemet.
 7. Når det vises en advarsel om at formatering av denne stasjonen sletter alle gjeldende filer, klikker du på Neste for å bekrefte valget.
Det tar minst en time å fullføre gjenopprettingsprosessen med HP-gjenopprettingsplater. Den bærbare PC-en kommer til å starte på nytt flere ganger og viser skrivebordet i Windows i flere minutter, men konfigurasjonsprosessen er ikke fullført.
Det tar tid å pakke ut og installere programmene og filene som er del av den opprinnelige installeringen for HP bærbar PC. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillinger for maskinvare og programvare. Gjenopprettingen er fullført når du blir bedt om å logge deg på datamaskinen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...