hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet-skrivere - Løse feilen "Problem med blekksystemet"

Dette dokumentet gjelder for følgende skrivere.
HP OfficeJet 8600-skriverserien
HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 251dw-skriver
HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 276dw flerfunksjonsskriver
HP OfficeJet 8702 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8210-skriver
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8216-skriver
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8218-skriver
HP OfficeJet Pro 8718 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-skriver (N911a)
HP OfficeJet Pro 8719 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One-skriver (N911g)
HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One (N911n)
HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8728 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8732M All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One-skriver
HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One-skriver
Feilmeldingen "Problem med blekksystemet" vises på kontrollpanelet eller datamaskinen, som angir en blekksystemfeil, og skriveren vil ikke skrive ut.
Eksempel på feilmelding på skriverens kontrollpanel
Eksempel på feilmelding på datamaskinen
Problem med blekksystemet
Problem med blekksystemet
Ta ut blekkpatronene og kontroller at de ikke lekker. Blekkpatroner som lekker må ikke brukes. Installer blekkpatronene igjen hvis de ikke lekker.
Ta ut blekkpatronene og undersøk dem for eventuelle tegn på lekkasjer. Kontakt HP hvis en av blekkpatronene lekker. Ikke bruk blekkpatroner som lekker. Hvis ingen av patronene lekker, kan du sette dem på plass igjen og lukke skriverdekselet. Slå skriveren av og deretter på igjen. Kontakt HP hvis denne meldingen vises igjen.
  merknad:
Instruksjonene i dette dokumentet gjelder kun svarte blekkpatroner for HP OfficeJet 8732M-skrivere.
Prøv følgende løsninger i vist rekkefølge for å løse problemet. Hvis en av løsningene løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
Løsning 1: Kontroller om blekkpatronene lekker
Viktig: For å unngå feil under oppstart ved første konfigurasjon av skriveren eller ved utskifting av et skriverhode, kan du bruke konfigurasjonspatronene som fulgte med skriveren eller bytte skriverhodet.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
 1. Slå på skriveren.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
   Figur : OfficeJet Pro 8710
   Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
  1. Plasseringen av sporet til blekkpatrondekselet
  Figur : OfficeJet Pro 8210
  Bilde: Løft blekkpatrondekslet
 3. Trykk på fremsiden av den første blekkpatronen for å løse den ut, og trekk den deretter ut av vognen.
  Figur : Trykk for å løse ut blekkpatronen
  Bilde: Trykk for å løse ut blekkpatronen.
 4. Kontroller at blekkpatronen ikke lekker. Pass på at du ikke får blekk på hud eller klær.
  • Hvis blekkpatronen lekker, må blekkpatronen skiftes ut.
  • Du kan fortsette til neste trinn dersom blekkpatronen ikke lekker.
    merknad:
  Blekkpatronen lekker ikke dersom det er lite blekk på ringen der blekket går ut av blekkpatronen.
 5. Skyv blekkpatronen tilbake inn det fargekodede sporet, og trykk den deretter forsiktig fremover til den klikker på plass.
  Figur : Sett patronen i det fargekodede sporet
  Bilde: Sett patronen i det fargekodede sporet.
 6. Gjenta disse trinnene for å kontrollere at de andre blekkpatronene ikke lekker.
 7. Lukk blekkpatrondekselet.
Løsning 2: Tilbakestill skriveren
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille utskriftsmekanismen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gjennomgå en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Løsning 3: Ta ut skriverhodet og sett den deretter inn igjen
Feilmeldingen "Problem med blekksystemet" skyldes noen ganger dårlig elektrisk kontakt mellom skriverhodet og skriveren. Det kan hjelpe å ta ut skriverhodet og sette det inn igjen. Følg disse trinnene i rekkefølgen nedenfor for å ta ut skriverhodet og deretter sette det inn igjen.
Trinn 1: Fjern skriverhodet
 1. Slå på skriveren.
 2. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
 3. Åpne blekkpatrondekselet.
   Figur : OfficeJet Pro 8710
   Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
  1. Plasseringen av sporet til blekkpatrondekselet
  Figur : OfficeJet Pro 8210
  Bilde: Løft blekkpatrondekslet
 4. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren. Frakobling av skriveren hindrer i å bevege seg.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen før du håndterer skriveren innvendig, for å unngå risiko for skade eller elektrisk støt.
 5. Løft sperren på vognen.
  Figur : Løft sperren på vognen
  Bilde: Løft sperren på vognen.
 6. Hold på sidene av skriverhodet, og løft og ta ut skriverhodet forsiktig fra vognen.
    merknad:
  Ikke ta blekkpatronene ut av skriverhodet. Det er trygt å ta ut skriverhodet fra vognen sammen med alle blekkpatronene.
  Figur : Fjern skriverhodet
  Bilde: Fjern skriverhodet.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
   Figur : Dyser og elektriske kontakter
   Bilde: Dyser og elektriske kontakter
  1. Dyser
  2. Elektriske kontakter
 7. Legg skriverhodet (med blekkpatronene satt inn) opp ned på et rent papirark.
    forsiktig:
  Ikke la skriverhodet ligge utenfor skriveren over lengre tid. Det kan føre til skade på skriverhodet eller skriveren.
  Figur : Skriverhodet opp ned på et rent papirark
  Bilde: Skriverhodet opp ned på et rent papirark.
Se etter hindringer i skriverhoderommet i skriveren, og fjern dem. Ved behov kan du bruke en lommelykt for å se etter eventuelle hindringer.
Figur : Se etter fastkjørt papir i vognbanen
Bilde: Se etter fastkjørt papir i vognbanen
 1. Ta tak i sidene på skriverhodet og legg det på siden med høyre side opp, slik at dysene er vendt nedover og de elektriske kontaktene er vendt bort fra deg.
 2. Sett skriverhodet inn i vognen foran på skriveren, og sørg for at de elektriske kontaktene er vendt mot innsiden av skriveren. Skriverhodet føres ned og inn i vognen.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
  Figur : Sett inn skriverhodet
  Bilde: Sett inn skriverhodet.
 3. Rist lett på skriverhodet til venstre og høyre for å sørge for at skriverhodet plasseres godt i vognen.
 4. Senk vognsperren forsiktig for å feste skriverhodet.
  Figur : Senk vognsperren
  Bilde: Senk vognsperren.
 5. Kontroller at vognsperren er nede.
   Figur : Vognsperrens posisjoner
   Bilde: Vognsperrens posisjoner.
  1. Vognsperren er oppe
  2. Vognsperren er nede
 6. Lukk blekkpatrondekselet.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på av/på-knappen for å skru den på.
    merknad:
  Skriveren kan gå gjennom en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, går du videre til trinnet for å rengjøre skriverhodet.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 4: Ta skriverhodet inn og ut opptil tre ganger
Noen ganger vedvarer feilmeldinger etter innsetting av skriverhodet. Ta skriverhodet inn og ut opptil tre ganger for å fjerne eventuelle feilmeldinger.
Eksempel på feilmeldinger på skriverens kontrollpanel
Problem med blekksystemet
Manglende eller ødelagt skriverhode
Feil i blekksystemet
Feil i skriveren
Papirstopp ved vogn
 • Hvis disse trinnene løste feilmeldingen, fortsetter du til neste trinn.
 • Hvis feilmeldingen vedvarer, fortsetter du til neste løsning.
 1. Legg ubrukt, hvitt papir i papirskuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel trykker du høyre pilknapp () for å vise tilleggsalternativer.
 3. Trykk på Oppsett (), Verktøy og deretter på Rengjør skriverhodet.
 4. Vent til rengjøringen av skriverhodet er fullført og rapporten skrives ut.
Løsning 4: Skift ut skriverhodet
Hvis du har gått gjennom alle trinnene for feilsøking og det fremdeles er problemer med blekksystemet, må du skifte ut skriverhodet.
  forsiktig:
Vent til du har et nytt skriverhode tilgjengelig, før du tar ut blekkpatronene. HP anbefaler at du ikke lar blekkpatronene være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Det kan skade både skriveren og blekkpatronene.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
Hvis HP skifter ut skriverhodedelen i garantitiden, vil du motta et sett med en ny skriverhodedel, instruksjoner og et nytt sett med blekkpatroner. Du må installere konfigurasjonspatronene som følger med det nye skriverhodet. Unnlatelse kan føre til feil med blekkpatronene.
Hvis garantien på skriverhodet er utløpt, kan du kjøpe et nytt skriverhode på Internett.
 1. Hvis du ikke er i USA, kan du besøke HPs How to Buy-nettside, og deretter klikke på ditt land/språk.
 2. En Kjøp HP-side vises. Se etter HPs reservedelssalg på denne siden. Plasseringen av HPs reservedelssalg varierer avhengig av området du er i. Klikk HPs reservedelssalg.
 3. Under Finn din(e) del(er), skriver du inn CR324A (Europa og Midt-Østen) eller CR326A (Japan og Asia/Stillehavsområdet) i tekstboksen Søk etter delenummer. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille skriverhodet.
Hvis du er i USA, kan du gå til HPs reservedelssalg (på engelsk) for å kjøpe rekvisita.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...