hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - 'Brukt eller forfalsket blekkpatron påvist' eller "Advarsel om forfalsket blekkpatron" feil

Dette dokumentet gjelder for HP Inkjet-skrivere.
Feilmeldingen "Brukt eller forfalsket blekkpatron påvist", "Advarsel om forfalsket blekkpatron" eller "Brukt, etterfylt eller forfalsket blekkpatron påvist" vises på datamaskinen eller skriverens kontrollpanel. Meldingen er ment å indikere etterfylte eller forfalskede blekkpatroner, men den kan også vises hvis en original HP-blekkpatron er tom eller nesten tom.
Feilmeldingen "Brukt, etterfylt eller forfalsket blekkpatron påvist" refererer til Manglende poeng. Du får tildelt HP-poeng når du installerer en original HP-blekkpatron. Du kan se bort ifra meldingen hvis den vises lenge etter at du installerte en ny blekkpatron.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere autentisiten av blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Besøk HP SureSupply for å kontrollere blekk- eller tonerpatronkompatibilitet eller kjøpe nye patroner og andre rekvisita.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Velg land/område hvis nødvendig.
  Figur : Land/region-velger
  Velg land/region
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille nye rekvisita eller kontroller patronkompatibilitet med skriveren.
Ekte HP-patroner og rekvisita kan også kjøpes fra andre forhandlere.
Hvis det å bruke ekte HP blekkpatroner løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
Trinn 2: Bekreft meldingen og fortsett utskriftsjobben
Klikk eller trykk på Nei, OK eller Fortsett for å avvise meldingen. Skriveren fortsetter utskriftsjobben.
Du må kanskje avvise meldingen hver gang du skriver ut.
Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
Trinn 3: Tilbakestill skriveren
Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut eller avvise feilmeldingen, kan du tilbakestille skriveren.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gjennomgå en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
Trinn 4: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller har et problem
Kontroller beregnede blekknivåer i skriverens programvare eller på kontrollpanelet, og skift deretter ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme.
  merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
Hvis en blekkpatron er tom, kan det være at du fortsetter å motta denne feilmeldingen hver gang du skriver ut, før den tomme blekkpatronen skiftes ut. Feilen kan oppstå én gang for hver tomme blekkpatron som installeres i skriveren.
Hvis denne feilen oppstod med en ny blekkpatron, kan det være at blekkpatronen er dekket av garantien.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...