hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs stasjonære PC-er - Administrere strømalternativer (Windows 10)

Dette dokumentet gjelder stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner som bruker Windows 10.
Dette dokumentet gir informasjon om bruk av strømstyringsplaner i Windows. I tillegg inneholder dette dokumentet metoder for å slå av datamaskinen, bruk av forskjellige strømmoduser og feilsøking av strømproblemer.
Arbeide med strømstyringsplaner i Windows
En strømstyringsplan er en samling maskinvare- og systeminnstillinger som styrer måten PC-en bruker strøm på. Du kan bruke strømstyringsplaner til å redusere mengden strøm PC-en bruker, maksimere ytelsen eller balansere mellom de to. Alternativene for strømstyring som er tilgjengelige på datamaskinen din, kan være litt annerledes enn de som er vist i dette dokumentet.
Windows har følgende standardplaner som kan hjelpe deg med å styre strømforbruket:
Strømstyringsplan
Beskrivelse
Balansert (anbefales)
Balanserer automatisk ytelsen mot strømforbruket.
Strømsparer
Sparer strøm ved å redusere systemytelsen.
Høy ytelse
Maksimerer systemytelsen og -responsen.
Velge en strømstyringsplan
Bruk følgende fremgangsmåte for å velge en strømstyringsplan:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan velger du strømstyringsplanen du vil bruke.
    merknad:
  Noen PC-er kan ha tilpassede planer, som også vises i dette vinduet.
  Figur : Alternativer for strømstyringsplan
  Alternativer for strømstyringsplan
 3. Lukk vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan.
Endre en strømstyringsplan
Du kan endre spesifikke innstillinger i hvilken som helst av strømstyringsplanene. Bruk følgende fremgangsmåte for å endre innstillingene for en strømstyringsplan:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan klikker du på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.
  Figur : Endre planinnstillingene
  Endre planinnstillinger markert
 3. I vinduet Endre innstillinger for planen velger du skjerm- og hvilemodusinnstillingene du vil bruke.
 4. Hvis du vil endre flere strøminnstillinger, klikker du på Endre avanserte strøminnstillinger.
  Figur : Endre skjerm- og hvilemodusinnstillingene
  Skjerm- og hvilemodusinnstillingene med endre avanserte innstillinger markert
 5. I kategorien Avanserte innstillinger utvider du kategorien du vil tilpasse, utvider hver innstilling du vil endre, og velger verdiene du vil bruke.
  Figur : Endre de avanserte strøminnstillingene
  Vinduet Avanserte strøminnstillinger
 6. Når du er ferdig, klikker du på OK og deretter på Lagre endringer.
Opprette din egen strømstyringsplan
Du kan opprette en egendefinert strømstyringsplan i henhold til ytelsen du trenger fra PC-en. For å bruke datamaskinen til å se filmer kan du for eksempel opprette en strømstyringsplan for høy ytelse med navnet Filmer og deretter bytte til den planen når du ønsker det. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å opprette din egen strømstyringsplan.
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. Klikk på Opprett en strømstyringsplan i den venstre ruten.
  Figur : Alternativet Opprett en strømstyringsplan
  Vinduet Strømalternativer med Opprett en strømstyringsplan markert
 3. I vinduet Opprett en strømstyringsplan velger du en plan som inneholder funksjonene du vil bruke i strømstyringsplanen du oppretter, angir et navn for den nye planen i boksen Navn på plan og klikker deretter på Neste.
  Figur : Opprette en strømstyringsplan
  Opprette en strømstyringsplan
 4. Velg hvile- og skjerminnstillingene du vil bruke, og klikk deretter på Opprett. Den nye planen vises i vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan.
  Figur : Den nye strømstyringsplanen vises
  Den nye strømstyringsplanen vises
 5. Lukk vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan.
Slå av datamaskinen
Denne delen inneholder tre ulike prosedyrer for å slå av datamaskinen.
Slå av datamaskinen
Bruk dette alternativet for å slå av datamaskinen under vanlige bruksforhold. En normal avslutning lukker alle åpne programmer, logger deg av datamaskinen og slår datamaskinen av. Med denne avslutningsmetoden kan datamaskinen startes raskt neste gang du logger på.
Gjør følgende for å avslutte på vanlig måte:
 1. Høyreklikk på Windows-ikonet i nedre venstre hjørne.
 2. Velg Avslutt eller Logg av, og klikk Avslutt.
  Figur : Avslutter
  Start-meny med Avslutt markert
Starte datamaskinen på nytt
Omstartsprosessen slår av datamaskinen og starter den automatisk med en ny påloggingsøkt. Bruk dette alternativet etter installasjon av programvare som krever en systemomstart (for eksempel visse typer drivere, Windows-oppdateringer og programvare for virusskanning).
Gjør følgende for å utføre omstart av datamaskinen:
 1. Høyreklikk på Windows-ikonet i nedre venstre hjørne.
 2. Velg Avslutt eller Logg av, og klikk deretter Start på nytt.
  Figur : Starter på nytt
  Alternativ for Avslutning med Start på nytt markert
Starte på nytt til Velg et alternativ-skjermbildet
En normal omstart av datamaskinen tar deg til Windows påloggings-skjermen. Hvis du ønsker å gå til feilsøkingsalternativer, inkludert gjenoppretting og tilbakestillingsalternativer, kan du gjøre følgende:
  merknad:
Velg et alternativ-skjermbildet har også alternativer for å gå tilbake til Windows 10 eller slå av datamaskinen.
 1. Høyreklikk på Windows-ikonet i nedre venstre hjørne.
 2. Velge Avslutt eller Logg av, og hold nede Shift-tasten, og klikk Start på nytt. Fortsett å holde Shift til Velg et alternativ-skjermen vises.
Bruke hvilemodus
Når du velger alternativet Hvilemodus, går Windows i hvilemodus som standard. Dette lagrer den gjeldende arbeidsøkten i minnet og setter datamaskinen i en tilstand som krever lite strøm. Alle åpne programmer og dokumenter forblir åpne, slik at du raskt kan gjenoppta arbeidet når du kommer tilbake til datamaskinen.
Velge hvilemodus fra Avslutt-menyen
 1. Høyreklikk på Windows-ikonet i nedre venstre hjørne.
 2. Velge Avslutt eller Logg av, og klikk deretter på Hvilemodus.
  Figur : Setter datamaskinen i hvilemodus
  Alternativ for avslutning med Hvilemodus markert
Justere innstillingen for hvilemodus
Bruk følgende fremgangsmåte for å endre innstillingene for hvilemodus:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan klikker du på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.
 3. For å endre innstillingene for hvilemodus, klikk på pilen på rullegardinmenyen ved siden av Sette datamaskinen i hvilemodus, og velg en ny tidsinnstilling.
  Figur : Justere tidsinnstillinger for hvilemodus
  Hvilemodustids-alternativer med nedtrekkslisten markert
 4. Klikk på Lagre endringer.
Legge til eller fjerne hvilemodus eller dvalemodus-alternativ for avslutning
Ulike avslutningsalternativer er tilgjengelige som standard. Du kan likevel legge til eller fjerne visse alternativer for avslutning basert på dine behov. Hvis du vil legge til eller fjerne hvilemodus eller dvalemodus fra avslutningsalternativene, kan du bruke trinnene i dette avsnittet.
Gjør følgende for å legge til eller fjerne avslutningsalternativer:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. Klikk på Velg hva av/på-knappene gjør.
  Figur : Velg hva av/på-knappene gjør
  Strømalternativer-vinduet med Velg hva av/på-knappene gjør markert
 3. Klikk på Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige.
  Figur : Endre innstillingens tilgjengelighet-alternativ
  Strømalternativer, Systeminnstillinger med Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige markert
 4. Kontroller at avmerkingen for avslutningsalternativene du ønsker å se i alternativer for avslutning er valgt i delen Innstillinger for avslutning.
  Figur : Hvile- og dvalemodusalternativ for avslutning
  Innstillinger for avslutning med hvilemodus og dvalemodus valgt og markert
 5. Klikk på Lagre endringer. Alternativene du velger nå vises i alternativer for avslutning.
Gjør følgende hvis du vil endre hvor lang tid det skal gå før datamaskinen går i dvalemodus:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan klikker du på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.
 3. I vinduet Endre innstillinger for planen klikker du på Endre avanserte strøminnstillinger.
  Figur : Endre avanserte strøminnstillinger
  Endre avanserte strøminnstillinger markert
 4. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av Hvilemodus for å utvide listen, og klikk deretter på plusstegnet (+) ved siden av Dvalemodus etter.
 5. I rullegardinlisten Innstilling (minutter) angir du hvor lenge datamaskinen skal være inaktiv, i minutter, før datamaskinen går inn i dvalemodus.
  Figur : Angi klokkeslett for dvalemodus
  Dvalemodus etter-alternativet valgt i Strømalternativer
 6. Klikk på OK og deretter på Lagre endringer. Datamaskinen går i dvalemodus etter at den har vært inaktiv i den angitte perioden.
Aktivere bortemodus ved deling av multimediefiler
Med bortemodus kan datamaskinen fortsette å utføre oppgaver, som å ta opp TV-programmer og dele video og musikk, selv om du forlater datamaskinen. Når datamaskinen er i bortemodus, skjer spesielt følgende:
 • PC-en kan fremdeles utføre oppgaver som å ta opp TV-programmer og streame video- og musikkfiler til en ekstern plassering.
 • Skjermen slås av.
 • Lyden dempes.
 • PC-en er i gang, men bruker mindre strøm.
 • PC-viftene går.
 • Skrivebordet vises nesten umiddelbart når du trykker på hvilemodusknappen på fjernkontrollen.
Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere bortemodus:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan klikker du på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.
 3. I vinduet Endre innstillinger for planen klikker du på Endre avanserte strøminnstillinger.
  Figur : Endre avanserte strøminnstillinger
  Endre avanserte strøminnstillinger markert
 4. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av Multimedieinnstillinger under Avanserte innstillinger for å utvide listen, og klikk deretter på plusstegnet (+) ved siden av Ved deling av medier.
 5. Velg Tillat bortemodus i rullegardinlisten Innstilling.
  Figur : La datamaskinen gå i bortemodus
  La datamaskinen gå i bortemodus valgt
 6. Klikk på OK og deretter på Lagre endringer. Windows går automatisk i bortemodus ved deling av mediefiler.
Endre innstillinger for strøm- og hvilemodusknappen
Du kan spare strøm ved å angi hva datamaskinen skal gjøre når du trykker på strøm- og hvilemodusknappen. Du kan angi at av/på-knappen skal gjøre ett av følgende: Ingenting, hvilemodus, dvalemodus, slå av eller slå av skjermen.
Du kan angi at Hvilemodus-knappen skal gjøre ett av følgende: Ingenting, hvilemodus, dvalemodus, eller slå av skjermen.
For å endre hva datamaskinen skal gjøre når du trykker på av/på- og hvilemodusknappen, gjør du følgende:
 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.
 2. Klikk på Velg hva av/på-knappene gjør i venstre rute.
  Figur : Velg hva av/på-knappen gjør
  Strømalternativer med Velg hva av/på-knappen gjør markert
 3. Hvis du vil endre innstillingene for strømknappen, klikker du på rullegardinmeny-pilen ved siden av Når jeg trykker av/på-knappen, velger innstillingen du vil bruke, og klikker deretter på Lagre endringer.
  Figur : Endre innstillinger for strømknappen
  Knappens rullegardinmeny for strømalternativer vist
 4. For å endre innstillingene for hvilemodus, klikker på rullegardinmeny-pilen ved siden av Når jeg trykker hvilemodusknappen, velg innstillingen du vil bruke, og klikk deretter på Lagre endringer.
  Figur : Endre innstillinger for hvilemodusknappen
  Hvilemodusknappens rullegardinmeny med alternativer vist
Bruke feilsøkingsverktøyet for strøm for å løse problemer
Windows feilsøkingsverktøy for strøm kan brukes til å finne og løse problemer med datamaskinen.
Følg denne fremgangsmåten for å bruke feilsøkingsverktøyet for strøm:
 1. I Windows søker du etter og åpner Feilsøking.
 2. I vinduet Feilsøk datamaskinproblemer velg Forbedre strømforbruk under System og sikkerhet.
  Figur : Effektivisere strømforbruket
  Feilsøk datamaskinproblemer med Forbedre strømforbruk markert
 3. Klikk på Neste i vinduet Strøm. Feilsøkingsverktøyet for strøm begynner å søke etter problemer.
  Figur : Søker etter problemer
  Søker etter problemer-vinduet
 4. Når søkeprosessen er fullført, vises anbefalte tiltak. Følg instruksene på skjermen for å reparere oppdagede problemer.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...