hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PC-er - Bruke Snap (Windows 10)

Dette dokumentet gjelder for HP og Compaq datamskiner med Windows 10 april 2018 oppdatering.
Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker Windows tidslinje og Snap produktivitet funksjonene. Bruk tidslinje for å finne og gjenoppta aktiviteter på skrivebordet eller organisere aktiviteter med virtuelle skrivebord. Bruk Snap til å organisere åpne vinduer på skrivebordet raskt slik at du kan vise og samhandle med mer enn ett program av gangen.

Om Windows tidslinje

Windows tidslinje hjelper deg å finne og gjenoppta aktiviteter som du arbeidet på i løpet av de siste 30 dagene, eller aktiviteter som for øyeblikket er åpne på datamaskinen. Du kan også finne og gjenoppta aktiviteter som er synkronisert over Windows-enheter, eller du kan opprette virtuelle skrivebord, slik at du kan sortere og organisere aktiviteter i henhold til dine behov.

Aktiver funksjonen Windows tidslinje

Windows 10. april 2018 oppdatering aktiverer Windows tidslinje som standard. Men du må kanskje aktivere Windows tidslinje manuelt, avhengig av ditt personvern eller selskapets innstillinger.
 1. Søk og åpne Innstillinger for personvern aktivitetshistorikk i Windows.
  Klikk på "Innstillinger for personvern aktivitetshistorikk" i listen over søkeresultater.
 2. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av La Windows samle mine aktiviteter fra denne PCen.
  Windows tidslinje er etablert.
  Velg "La Windows samle inn mine aktiviteter fra denne datamaskinen"

Bruk Windows tidslinje for å fortsette, finne eller fjerne aktiviteter

Bruk Windows Time for raskt å finne, fortsette, eller fjerne gjeldende eller tidligere aktiviteter du har arbeidet på i løpet av de siste 30 dagene. Du kan også få tilgang til aktiviteter fra andre enheter når du er logget på Microsoft-kontoen din.
På oppgavelinjen klikker du Oppgavevisning ikonet , eller trykker og holder Windows og Tab tastene samtidig.
merknad:
Hvis du har et flerskjermsoppsett, vises åpne vinduer bare på sine respektive skjermer. For eksempel hvis du har to skjermer i utvidet skjermbilde, og du klikker ikonet oppgavevisning, vil åpne vinduer på display 1 arrangeres på tidslinjen på denne skjermen, mens de åpne vinduene på display 2 vises på tidslinjen på denne skjermen.
Nylige aktiviteter vises i Windows tidslinje

Bruk virtuelle skrivebord i Windows tidslinje

Windows tidslinje gir deg muligheten til å opprette virtuelle skrivebord der du kan organisere dine aktiviteter slik det best passer dine behov. For eksempel hvis du vil ha åpne aktiviteter på en stasjonær datamskin, og personlige eller underholdningaktiviteter åpne på en annen, kan virtuelle skrivebord hjelpe deg med å organisere dette
merknad:
Du kan bruke virtuelle skrivebord for å få rask tilgang til aktiviteter, men ikke andre Windows skrivebord-funksjoner. Hvis du gjør separate konfigurasjonsendringer på skrivebordet, for eksempel endre skrivebordsbakgrunn, fester en app til oppgavelinjen, eller legger til et skrivebordsikon, vises disse endringene i alle andre virtuelle skrivebord.

Snap aktiviteter fra Windows tidslinje

Snap er en produktivitetsfunksjon i Windows, utformet for å gjøre fleroppgavekjøring og visning av flere vinduer på skjermen din enklere. Du kan for eksempel chatte, søke på Internett, lytte til musikk og bruke et regneark samtidig. Du kan ta opptil fire aktiviteter til venstre, høyre, toppen eller nederste kant av skjermen.
Aktivitet flyttet til venstre side av skjermen
Bruk musen eller tastaturet for å ta opptil fire aktiviteter på skrivebordet for å kontrollere hva aktivitetene viser.
 • Feste en app. Høyreklikk på en individuell aktivitet, og velg deretter Snap venstre eller Snap høyre. Du kan også klikke på tittellinjen for en åpen aktivitet, dra den til venstre, høyre, toppen eller nederste kant av skjermen, og slipp deretter museknappen.
  Hvis du vil feste en aktivitet ved å bruke tastaturkommandoer, klikk på tittellinjen av en åpen aktivitet, og deretter trykk på og hold Windows og pil venstre, pil hlyre, pil opp eller pil ned, avhengig av hvor du ønsker å vise aktiviteten.
  Aktiviteten festes til den nye plasseringen. Snap endrer automatisk størrelsen på hvert vindu slik at alle festede aktiviteter passer på skjermen og anbefaler andre åpne aktiviteter ved å vise aktivitetene som fliser i den gjenværende skrivebordsplassen.
  Dra en åpen aktivitet til venstre eller høyre side av skjermen
 • Løsne en aktivitet: Dobbeltklikk på tittellinjen til aktiviteten.
  Aktiviteten går tilbake til forrige plassering.
 • Endre størrelsen på en aktivitets vindu: Gjør vinduet for en festet aktivitet bredere eller smalere. For å gjøre dette, fest en ny aktivitet og klikk deretter kanten av vinduet, dra musepekeren over skjermen, og når vinduet har ønsket bredde, slippes museknappen. Når du fester andre aktiviteter, vil Snap automatisk endre størrelsen på hvert vindu slik at alle festede aktiviteter passer på skjermen

Endre Snap-innstillinger

Du kan endre Snap for å velge plasseringen av en snap, endre størrelsen på vinduer når du fester dem, eller foreslå andre apper du kan feste til skrivebordet.
 1. I Windows søker du etter og åpner Innstillinger.
 2. From the Settings screen, select System.
  Innstillinger for Windows-skjermen med systemet er uthevet
 3. Velg Fleroppgavekjøring fra skjermbildet System..
  Skjermbildet System med fleroppgavekjøring markert
  Fleroppgavekjøring skjermen vises.
  Plassering av alternativer for Snap i fleroppgavekjøring
 4. Veksle glidebryterne på eller av for å endre disse alternativene.
  • Arranger vinduer automatisk ved å dra dem til sidene eller hjørnene av skjermen: Windows etablerer Snap som standard. For å deaktivere Snap, flytter du glidebryteren til av
  • Når jeg fester et vindu, juster størrelsen automatisk for å fylle tilgjengelig plass: Når du fester en aktivitet og endrer størrelsen på den, vil den neste aktiviteten du fester fylle opp den gjenværende plassen på skjermen. Deaktiver dette alternativet hvis du foretrekker at Snap alltid fester den neste aktivitten til halvparten eller en fjerdedel av skjermen, selv om du endrer størrelsen på den første appen.
  • Når jeg fester et vindu, vis hva jeg kan feste ved siden av det: Etter at du har festet den første aktiviteten anbefaler Snap automatisk andre åpne aktiviteter ved å vise dem som fliser på den gjenværende skrivebordsplassen. Deaktiver dette alternativet hvis du vil vise skrivebordet uten foreslåtte apper.
  • Når jeg endre størrelsen på et festet vindu, endre samtidig størrelsen på alle tilliggende festede vinduer: Denne funksjonen er for to festede aktiviteter side ved side. Utvid eller trekk sammen en aktivitet og se andre aktiviteten endre størrelsen i henhold til dette.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...