hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 network scanner - Løse problemer med skannerinstalleringen

Kontrollere kablene

Kabeltype
Løsning
Strømledning
Strømledningen skal være koblet til mellom skanneren og en stikkontakt.
 • Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en strømførende stikkontakt eller et overspenningsvern.
 • Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på.
 • Trykk på Av/på-knappen for å slå av skanneren, og slå deretter av datamaskinen. Etter 30 sekunder slår du skanneren på igjen og deretter datamaskinen, i den rekkefølgen.
USB-kabel
USB-kabelen skal være koblet til mellom skanneren og datamaskinen.
 • Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren.
 • Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og datamaskinen.
 • Hvis USB-kabelen er koblet til en USB-port foran på datamaskinen, flytter du den til en USB-port på baksiden av datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om løsing av USB-problemer, se www.hp.com/support, velg land eller region og bruk deretter søkeverktøyet til å finne emner om løsing av USB-problemer.
Ethernet-kabel
Ethernet-kabelen kobles til mellom skanneren og nettverksporten.
Kontroller at Ethernet-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og nettverksporten.
Kontroller at den oransje LED-lampen på skannerens nettverksport blinker. Dette vil sikre at det er kommunikasjon innenfor det lokale nettverket og enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av-Ethernet-problemer, kan du se www.hp.com/support, velge land/region og deretter bruke søkeverktøyet til å finne emner for feilsøking av Ethernet-problemer.

Avinstaller HP ScanJet Drivers and Tools og installer på nytt (Windows)

Hvis du har kontrollert tilkoblingen av skannerkabelen og dette ikke løste problemet, kan problemet skyldes en ufullstendig installasjon. Forsøk å avinstallere HP ScanJet Drivers and Tools, og installer på nytt.
 1. Trykk på Av/på-knappen for å slå av skanneren, og koble deretter USB-kabelen og strømledningen fra skanneren.
 2. På datamaskinen åpner du Kontrollpanel og bruker verktøyet Legg til/fjern (i Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10, verktøyet Programmer og funksjoner) for å avinstallere følgende programmer:
  • HP ScanJet Pro 4500 fn1 nettverksskanner
  • HP Scan
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Installer HP ScanJet Drivers and Tools på nytt.
  • Slå skanneren av, vent 30 sekunder og slå den deretter på igjen. Programvaren og driverne som trengs, skulle installeres automatisk.
  • Hvis driverne og verktøyene ikke installeres automatisk, installerer du dem fra CDen med HP-skanneprogramvaren.
 5. Koble USB-kabelen og strømkabelen til skanneren igjen, og trykk deretter på Av/på-knappen for å slå på skanneren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...