hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 network scanner - Grunnleggende problemløsningstips

Små problemer som flekker på skannestripene eller løse kabler, kan føre til at skanneren gir uklare resultater, oppfører seg merkelig eller ikke fungerer. Undersøk alltid følgende når du støter på problemer med skanneren.
 • Hvis du skanner et dokument som vil bli analysert med optisk tegngjenkjenning (OCR), må du passe på at originaldokumentet er klart nok til å bli analysert.
 • Kontroller at USB- og strømkablene er satt ordentlig inn i kontaktene på baksiden av skanneren. Kontroller også at strømledningen er koblet til en strømførende stikkontakt eller et overspenningsvern.
 • Kontroller at skanneren ikke er slått av automatisk. Hvis den er det, trykker du på Av/på-knappen for å slå på skanneren.
 • Påse at skanneren får strøm.
  • Kontroller at den grønne lampen på strømforsyningsboksen lyser.
  • Hvis den grønne lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  • Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men den grønne indikatorlampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Ta kontakt med www.hp.com/support for å få hjelp.
 • Hvis du får en melding som sier Kan ikke finne skanner når du prøver å bruke skanneren, slår du av skanneren og venter i 30 sekunder før du slår den på igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være at skanneren må tilbakestilles.
 • Hvis skanneren er tilkoblet datamaskinen via en USB-hub eller en USB-port på fremsiden av datamaskinen, kobler du fra skanneren og kobler den til igjen via en USB-port på baksiden av datamaskinen.
 • Windows: Kontroller at Skann-knappen er aktivert (se «Produkttilgjenglighet» for mer informasjon).
 • Slå skanneren av, vent 30 sekunder og slå den deretter på igjen.
 • Kontroller at dokumentmaterluken er lukket.
 • Start datamaskinen på nytt.
Hvis problemene vedvarer, er det mulig at HP-skanneprogramvaren, fastvaren eller tilhørende drivere er foreldet eller har blitt ødelagt. Se www.hp.com/support for å finne programvare-, fastvare- og driveroppdateringer til skanneren.

Teste skanneren

Gjør følgende for å teste skanneren:
 1. Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en stikkontakt eller et overspenningsvern. Kontroller at den grønne indikatorlampen på strømforsyningsboksen lyser for å bekrefte at strømforsyningen fungerer.
 2. Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du påse at overspenningsvernet er satt i en stikkontakt og slått på.
 3. Trykk på Av/på-knappen for å slå av skanneren, koble strømforsyningen fra skanneren og slå deretter av datamaskinen som skanneren er koblet til. Vent i 30 sekunder, koble strømforsyningen til skanneren igjen, trykk på Av/på-knappen for å slå på skanneren, og slå deretter på datamaskinen.
 4. Forsøk å skanne på nytt.

Tilbakestille skanneren

Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille skanneren:
 1. Lukk HP Scan-programvaren hvis den er åpen.
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet på berøringsskjermen, trykk på Tilbakestill og velg deretter Tilbakestill.
 3. Vent i 30 sekunder. Skanneren tilbakestilles.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...