hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Pro M452 - Installere skriverprogramvaren i Windows for en USB-kabeltilkobling

  merknad:
HP-skriveren må være konfigurert før du installerer programvaren for skriveren. Hvis du ikke har konfigurert skriveren, følger du instruksjonene for konfigurering av skrivermaskinvaren.
Alternativer for installering og driver
Se gjennom følgende informasjon for å avgjøre hvilket installeringsalternativ du skal bruke.
Nedlasting
CD
For en ny skriver
Du kan laste ned programvaren gratis fra HPs nettsted. Den inkluderer de nyeste skriverspesifikke driverne, installasjonsfilene og andre administrative verktøy.
Programvarenedlasting er foretrukket løsning ettersom det gir komplett skriverprogramvarefunksjonalitet eller de mest avanserte funksjonene som finnes for skriveren. Denne driveren er beste alternativ og anbefales for de fleste multifunksjonsskrivere når den er tilgjengelig.
CD-installering er også en rask og enkel metode, men har kanskje ikke den nyeste programvaren tilgjengelig, selv for et nyere produkt.
For en eldre skriver
Nedlasting av programvaren gir gode resultater for eldre skrivere og kan bidra til å unngå installeringsproblemer.
Det kan hende at installering fra CD-en ikke fungerer hvis du installerer skriveren på en datamaskin som kjører et nyere operativsystem som er lansert etter at HP-skriveren ble lansert.
Om programvaren
Programvaren du kan laste ned fra HPs nettsted, er den aller nyeste programvaren som er tilgjengelig for skriveren. HP oppdaterer ofte programvare og drivere etter at skriveren og CD-en ble lansert på markedet.
Programvaren på CD-en er den nyeste kun på datoen for skriverlanseringen.
I tillegg til alternativer for programvareinstallering finnes det også flere typer skriverdrivere for enkelte skrivere. Følgende alternativer kan være tilgjengelige for Windows:
HP PCL 6-skriverdriver: HP PCL 6-skriverdriveren er inkludert på CD-platen og er standard skriverdriver. HP PCL 6-skriverdriveren har følgende egenskaper:
 • anbefalt for alle Windows-miljøer og de fleste utskriftsbehov, inkludert til gjenerell kontorbruk som tekstbehandling eller regneark.
 • gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og skriverfunksjonsstøtten for de fleste brukere
 • utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for best hastighet i Windows-miljøer
 • er kanskje ikke fullt kompatibel med tredjepartsprogrammer og tilpassede programmer som er basert på PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD): HP Universal Print Driver (UPD) for Windows er utviklet for enkel administrering av utskriftsmiljøer med flere skrivere i et nettverk. HP UPD er et godt valg for en skriver som kun har utskriftsfunksjonalitet siden denne driveren KUN gir utskriftsmulighet.
Hvis du vil bruke UPD, kan du laste ned filen fra HPs nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/upd.
Windows®-installering for en USB-tilkobling ved nedlasting av programvaren
Det finnes to metoder for nedlasting av skriverprogramvaren. Bruk 123.hp.com for å få tilgang til et automatisk installeringsverktøy som registrerer datamaskinens operativsystem og HP-skrivermodellen for å laste ned og installere den nyeste skriverprogramvaren. Bruk siden for produktstøtte for manuelt å laste ned og installere skriverprogramvaren.
  merknad:
For Windows XP, Windows Vista og Windows 7: Ikke koble til USB-kabelen før du installerer programvaren. Installasjonsprosessen ber om at du kobler til kabelen når det er nødvendig.
Metode 1: Last ned skriverprogramvaren fra 123.hp.com
 1. Gå til 123.hp.com.
 2. Klikk på rullegardinmenyen Velg skriver, velg HP LaserJet-skrivere*, og klikk deretter på Begynn.
 3. Når skjermbildet Koble til vises, klikker du på Last ned.
  Datamaskinen laster ned HP Easy Start.
 4. Følg den angitte fremgangsmåten for å installere skriverprogramvaren.
Metode 2: Last ned skriverprogramvaren fra siden for produktstøtte
Trinn 1: Laste ned skriverprogramvare
 1. Bla til siden for programvare- og drivernedlastinger for skriveren: Programvare- og drivernedlastinger
 2. Velg skriveren på listen over lignende skrivere på siden dersom du får spørsmål om dette.
 3. Velg språk fra rullegardinmenyen, og velg deretter datamaskinens operativsystem.
 4. Klikk på Driver – Produktinstallasjonsprogramvare, og se gjennom de tilgjengelige alternativene for programvare og driver. Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av skriveren.
    merknad:
  HP anbefaler alternativet Komplett programvareløsning for å optimalisere skriverens ytelse og funksjoner.
 5. Klikk på et driverelement for å velge det, se gjennom driverdetaljene, og klikk deretter på Last ned. Programvaren lastes ned til datamaskinen, og HP-installeringsprogrammet åpnes.
    merknad:
  Legg merke til mappens plassering
    merknad:
  Hvis HP-installeringsprogrammet ikke starter automatisk, blar du deg frem til mappeplasseringen og åpner den nedlastede filen. Filnavnet slutter med .exe.
Trinn 2: Bruk HP-installeringsprogrammet til å fullføre programvareinstalleringsprosessen
HP-installeringsprogrammet består av seks deler. Fullfør alle seks delene for å installere skriverprogramvaren.
  merknad:
HP-installeringsprogrammet vil kanskje spørre deg om å sjekke på Internett om det finnes nye installeringsoppdateringer for skriveren. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installeringsprogrammet sjekke om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.
Del 1: Installere programvare
Skjermbildet Programvarevalg gir deg informasjon om programvaren som skal installeres.
 1. Velg programvaren som skal installeres:
  • Klikk på Neste for å gå videre med anbefalt programvareinstallering.
  • Hvis du vil tilpasse programvaren som installeres, klikker du på koblingen Tilpass programvarevalg. Når de tilpassede programvalgene er utført, klikker du på Neste.
  • For å få tilgang til flere støttemuligheter og verktøy, klikker du på rullegardinmenyene Flere alternativer. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Programvarevalg. Alternativene omfatter:
   • Dokumentasjon: Last ned brukerhåndboken, Viktig-filen, og filen med garanti og juridisk veiledning.
   • Støtte på Internett: Gå til siden for produktstøtte for skriveren.
 2. Les dokumentene som inneholder installeringsavtaler og innstillinger, velg Jeg har sett gjennom og godtar installeringsavtalen, og klikk deretter på Neste.
Del 2: Forberede installering
Meldingen Forbereder installering vises
 1. Når Forbereder installering er fullført, klikker du på Neste.
Del 3: Koble til produktet
 1. På skjermbildet Tilkoblingstype velger du Koble direkte til denne datamaskinen med en USB-kabel, og klikker deretter på Neste.
 2. Kun Windows XP, Windows Vista, Windows 7: Når skjermbildet Koble til produktet nå vises, kontrollerer du at skriveren er slått på og kobler deretter USB-kabelen fra skriveren til datamaskinen.
 3. Vent mens installeringsprogrammet registrerer skriveren. Når prosessen er fullført, vises skjermbildet Produktet er tilkoblet uten feil.
Del 4: Installering
Når programvareinstalleringen er fullført, vises meldingen Programvaren er installert.
 1. På skjermbildet Produktkonfigurasjon kan du se gjennom konfigurasjonsalternativene og endre dem hvis nødvendig. Klikk på Neste.
Del 5: Konfigurere produktet
 1. På skjermbildet Aktiver HPs webtjenester kan du se gjennom informasjonen om HP ePrint og HP-apper. Klikk på Neste.
    merknad:
  Hvis du vil ha mer informasjon om HP ePrint, kan du se Konfigurere «HP ePrint via e-post» (c02981597).
  HPs innebygde webserver (EWS) åpnes.
    merknad:
  Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
 2. Bruk EWS til å aktivere HPs webtjenester.
Del 6: Fullført
 1. Klikk på Fullfør for å fullføre installeringen.
Dele skriveren
Del skriveren på nettverket, slik at andre brukere kan få tilgang til og bruke skriveren. Følg disse trinnene for å dele skriveren i et nettverk.
For deling av skriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på skriverens skriverikon.
 3. Klikk på Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 5. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 6. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på skriverens skriverikon.
 5. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 6. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 7. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
Windows®-installering for en USB-tilkobling ved hjelp av medfølgende CD
Installeringsprogrammet vil kanskje spørre deg om å sjekke på Internett om det finnes nye installeringsoppdateringer for skriveren. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installeringsprogrammet sjekke om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.
  merknad:
For Windows XP, Windows Vista og Windows 7: Ikke koble til USB-kabelen før du installerer programvaren. Installasjonsprosessen ber om at du kobler til kabelen når det er nødvendig.
Trinn 1: Bruk CD-platen som fulgte med i esken for å åpne HP-installeringsprogrammet
 1. Sett inn CD-en med skriversystemprogramvaren i datamaskinens CD-stasjon. Installeringsprogrammet registrerer språket på operativsystemet og viser hovedmenyen i installeringsprogrammet på samme språk.
  Hvis installeringsprogrammet ikke har startet etter 30 sekunder, fullfører du disse trinnene:
  1. Klikk på KjørStart-menyen.
  2. Skriv inn følgende: X:\SETUP.EXE (er X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).
  3. Klikk på OK. Installeringsprogrammet starter.
     merknad:
   Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll åpnes, klikker du på Tillat eller Ja for å fortsette.
Trinn 2: Bruk HP-installeringsprogrammet til å fullføre programvareinstalleringsprosessen
HP-installeringsprogrammet består av seks deler. Fullfør alle seks delene for å installere skriverprogramvaren.
  merknad:
HP-installeringsprogrammet vil kanskje spørre deg om å sjekke på Internett om det finnes nye installeringsoppdateringer for skriveren. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installeringsprogrammet sjekke om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.
Del 1: Installere programvare
Skjermbildet Programvarevalg gir deg informasjon om programvaren som skal installeres.
 1. Velg programvaren som skal installeres:
  • Klikk på Neste for å gå videre med anbefalt programvareinstallering.
  • Hvis du vil tilpasse programvaren som installeres, klikker du på koblingen Tilpass programvarevalg. Når de tilpassede programvalgene er utført, klikker du på Neste.
  • For å få tilgang til flere støttemuligheter og verktøy, klikker du på rullegardinmenyene Flere alternativer. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Programvarevalg. Alternativene omfatter:
   • Dokumentasjon: Last ned brukerhåndboken, Viktig-filen, og filen med garanti og juridisk veiledning.
   • Støtte på Internett: Gå til siden for produktstøtte for skriveren.
 2. Les dokumentene som inneholder installeringsavtaler og innstillinger, velg Jeg har sett gjennom og godtar installeringsavtalen, og klikk deretter på Neste.
Del 2: Forberede installering
Meldingen Forbereder installering vises
 1. Når Forbereder installering er fullført, klikker du på Neste.
Del 3: Koble til produktet
 1. På skjermbildet Tilkoblingstype velger du Koble direkte til denne datamaskinen med en USB-kabel, og klikker deretter på Neste.
 2. Kun Windows XP, Windows Vista, Windows 7: Når skjermbildet Koble til produktet nå vises, kontrollerer du at skriveren er slått på og kobler deretter USB-kabelen fra skriveren til datamaskinen.
 3. Vent mens installeringsprogrammet registrerer skriveren. Når prosessen er fullført, vises skjermbildet Produktet er tilkoblet uten feil.
Del 4: Installering
Når programvareinstalleringen er fullført, vises meldingen Programvaren er installert.
 1. På skjermbildet Produktkonfigurasjon kan du se gjennom konfigurasjonsalternativene og endre dem hvis nødvendig. Klikk på Neste.
Del 5: Konfigurere produktet
 1. På skjermbildet Aktiver HPs webtjenester kan du se gjennom informasjonen om HP ePrint og HP-apper. Klikk på Neste.
    merknad:
  Hvis du vil ha mer informasjon om HP ePrint, kan du se Konfigurere «HP ePrint via e-post» (c02981597).
  HPs innebygde webserver (EWS) åpnes.
    merknad:
  Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
 2. Bruk EWS til å aktivere HPs webtjenester.
Del 6: Fullført
 1. Klikk på Fullfør for å fullføre installeringen.
Dele skriveren
Del skriveren på nettverket, slik at andre brukere kan få tilgang til og bruke skriveren. Følg disse trinnene for å dele skriveren i et nettverk.
For deling av skriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på skriverens skriverikon.
 3. Klikk på Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 5. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 6. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på skriverens skriverikon.
 5. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 6. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 7. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
Bruke Windows® Veiviser for skriver for å installere bare skriverdriveren
Hvis du vil installere kun skriverdriveren, følger du denne fremgangsmåten for å laste ned driveren fra Internett og installere den ved hjelp av Windows-veiviseren Legg til skriver.
 1. Gå til Produktstøtte på denne nettsiden, finn rullegardinmenyen Nedlastingsalternativer, og velg Drivere og programvare.
 2. Velg eventuelt skriveren på listen over lignende skrivere på siden.
 3. Velg språk fra rullegardinmenyen, og velg deretter datamaskinens operativsystem.
 4. Klikk på Driver – Produktinstallasjonsprogramvare eller Driver -–Universell skriverdriver, og se gjennom driveralternativene som er tilgjengelig for skriveren. Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av skriveren.
    merknad:
  Hvis du vil installere bare skriverdriveren, velger du driveralternativet som viser til bare skriverdriver eller skriverdriver (ikke installeringsprogram).
 5. Klikk på et driverelement for å velge det, se gjennom driverdetaljene, og klikk deretter på Last ned. Driveren lastes ned til datamaskinen. Legg merke til mappens plassering.
 6. Når nedlastingen er fullført, kan du åpne veiviseren Legg til skriver:
  • Windows Vista: Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel og Skrivere. Klikk på alternativet for å legge til en skriver.
  • Windows 7: Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og klikk deretter på Enheter og skrivere. Klikk på alternativet for å legge til en skriver.
  • Windows 8: Høyreklikk eller trykk og hold nede det nedre venstre hjørnet på skjermen for å vise menyen. Klikk eller trykk på Kontrollpanel, og deretter Enheter og skrivere. Klikk eller trykk på alternativet for å legge til en skriver.
 7. Svar på spørsmålene i veiviseren for å legge til skriver inntil du kommer til skjermbildet som viser listen over skriverprodusenter.
 8. Klikk på Har disk.
 9. Bla deg frem til mappen som filene ble lastet ned og pakket ut til.
 10. Velg den aktuelle INF-filen.
 11. Klikk på Åpne og deretter på OK.
 12. Velg den aktuelle skriverdriveren.
 13. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverdriveren.
Tilordne en port
Når installeringen er fullført, kan det være nødvendig å tilordne skriveren til en port i nettverket, hvis ikke det ble tilordnet en port under konfigurering. Følg én av følgende fremgangsmåter:
Installere skriverdriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på skriveren du nettopp har installert.
 3. Klikk på Egenskaper eller Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Porter for å endre portinformasjonen. Når du har valgt port, klikker du på Bruk.
 5. Kontroller at skriveren er oppdatert ved å klikke på kategorien Enhetsinnstillinger.
 6. I nedtrekkslisten Automatisk konfigurasjon velger du Oppdater nå. Når oppdateringen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på skriverikonet for skriveren du nettopp installerte.
 5. Klikk på kategorien Porter for å endre portinformasjonen. Når du har valgt port, klikker du på Bruk.
 6. Kontroller at skriveren er oppdatert ved å klikke på kategorien Enhetsinnstillinger.
 7. I nedtrekkslisten Automatisk konfigurasjon velger du Oppdater nå. Når oppdateringen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...